😂حـرفی برا گفتن ندارم

😂حـرفی برا گفتن ندارم

۳ روز پیش
7K
طُ میشی اولین نفری که آخرین بار از تَهِ دلم عاشقش شدم

طُ میشی اولین نفری که آخرین بار از تَهِ دلم عاشقش شدم

۱ هفته پیش
5K
کسی‌چه‌میدونہ شاید‌توام‌وقتی دلت‌میگیره‌به‌من‌فکرمیکنی😔

کسی‌چه‌میدونہ شاید‌توام‌وقتی دلت‌میگیره‌به‌من‌فکرمیکنی😔

۲ هفته پیش
8K
دوست داشتن آدمها از توجه هاشون پیداست... دنبال کلمات نگردید

دوست داشتن آدمها از توجه هاشون پیداست... دنبال کلمات نگردید

۲ هفته پیش
7K
اسکار بهترین صدا تعلق میگیره به صدای پای اونی که داره میاد تو زندگیت تا بمونه😃

اسکار بهترین صدا تعلق میگیره به صدای پای اونی که داره میاد تو زندگیت تا بمونه😃

۳ هفته پیش
11K
گـذشـت ڪﺮﺩﻥ ﺩﻭﺣـﺎلت ﺩﺍﺭﻩ: ﯾﺎﺍﻭﻧﻘـدﺭ دوستـش ﺩﺍﺭےڪہ ﺍﺯاشتباهـشﻣﯿﮕـﺬﺭے😒 یاﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯچشمت میفتہ ڪہ ﺍﺯﺧﻮﺩش ﻭاشتباهـش ﺑﺎهم ﻣﯿﮕﺬﺭے😏

گـذشـت ڪﺮﺩﻥ ﺩﻭﺣـﺎلت ﺩﺍﺭﻩ: ﯾﺎﺍﻭﻧﻘـدﺭ دوستـش ﺩﺍﺭےڪہ ﺍﺯاشتباهـشﻣﯿﮕـﺬﺭے😒 یاﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯچشمت میفتہ ڪہ ﺍﺯﺧﻮﺩش ﻭاشتباهـش ﺑﺎهم ﻣﯿﮕﺬﺭے😏

۲۷ خرداد 1396
8K
زیادے ڪہ دم دستــــ باشی بی ارزش میشی میندازنتـــ زیر پـــا

زیادے ڪہ دم دستــــ باشی بی ارزش میشی میندازنتـــ زیر پـــا

۲۱ خرداد 1396
11K
به سلامتی پسری که ؛ رفیقش بهش گفت اونورو نگاه کن ؛ گفت من به ⇦ عشقم ⇨ ؛ قول دادم چشم چرونی نکنم ؛ گفت نه رفیق اونورو ببین ؛ اون پسره کیه با ...

به سلامتی پسری که ؛ رفیقش بهش گفت اونورو نگاه کن ؛ گفت من به ⇦ عشقم ⇨ ؛ قول دادم چشم چرونی نکنم ؛ گفت نه رفیق اونورو ببین ؛ اون پسره کیه با عشقت ؟!😏

۱۶ خرداد 1396
10K
من میگم خوبمـ:) طٌ چرا بَغلم نمیکنی بگی لَعنتی دروغ نگوع؟:))😔

من میگم خوبمـ:) طٌ چرا بَغلم نمیکنی بگی لَعنتی دروغ نگوع؟:))😔

۸ خرداد 1396
9K
واسم از درد حرف نزن زندگیه من پر از لجبازیای خداست:))💔

واسم از درد حرف نزن زندگیه من پر از لجبازیای خداست:))💔

۴ خرداد 1396
10K
‏یجور دلتنگی هم هست که مخاطب نداره ،فقط دلت گرفته ...

‏یجور دلتنگی هم هست که مخاطب نداره ،فقط دلت گرفته ...

۱۵ اردیبهشت 1396
11K
ۼصھ ڹڂۄر ڍرسټ مېشه ڍڔښت ڼشه تمۇم میۺھ

ۼصھ ڹڂۄر ڍرسټ مېشه ڍڔښت ڼشه تمۇم میۺھ

۱۵ فروردین 1396
12K
إگۿ ڄۅړی ڪه بأھإم ڒفتٲڑ مێګنێ باۿأت رفټآر ګڹم ازم مټڼڦۯ مېشێ #sarajoon342

إگۿ ڄۅړی ڪه بأھإم ڒفتٲڑ مێګنێ باۿأت رفټآر ګڹم ازم مټڼڦۯ مېشێ #sarajoon342

۱۰ فروردین 1396
14K