sarasadri

sarasadri

از شرافت ادم ها فقط "شر"و"افت"مانده است اگر کسی اندازه ی تو نیست به اندازه خودت دست نزن

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
15K
نه تنها چشمهایت سوره ی

نه تنها چشمهایت سوره ی " الشمس" میخوانند به المیزان قسم تفسیر "یوسف" میکند رویت #علیرضا_قزوه

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
چرا از طعنه ی بالانشینان دلخوری ای دوست؟ خبر دارم که این چرخِ فلک گرد است و می چرخد ... #سید_سعید_صاحب_علم

چرا از طعنه ی بالانشینان دلخوری ای دوست؟ خبر دارم که این چرخِ فلک گرد است و می چرخد ... #سید_سعید_صاحب_علم

۳ روز پیش
5K
کافر اگر عاشق شود بی پرده مؤمن میشود ... چیزی شبیه معجزه با عشق ممکن می شود ... #افشین_یداللهی @joolideh

کافر اگر عاشق شود بی پرده مؤمن میشود ... چیزی شبیه معجزه با عشق ممکن می شود ... #افشین_یداللهی @joolideh

۳ روز پیش
5K
بارها افطار خود را قبل موعد خورده ام! بس که از زیبایی ات الله اکبر گفته اند ... #لاادری

بارها افطار خود را قبل موعد خورده ام! بس که از زیبایی ات الله اکبر گفته اند ... #لاادری

۳ روز پیش
4K