sargooooool

sarasas2

ورود اردیبهشت ۹۴
به پایان امد این دفتر...

سلام عرض میکنم خدمت دوستان و فالورای عزیزم با اجازتون من برای همیشه از ویسگون میرم بدی دیدن حلال کنین هرچند همیشه خوبیتون رو خواستم و با اینکه مجازی بودین توی این چهارسال برای تک ...

سلام عرض میکنم خدمت دوستان و فالورای عزیزم با اجازتون من برای همیشه از ویسگون میرم بدی دیدن حلال کنین هرچند همیشه خوبیتون رو خواستم و با اینکه مجازی بودین توی این چهارسال برای تک تکتون گریه کردم برای کسایی ک تنهام گذاشتن البته گله ای نیست گذشت حلالتون کردم ...

۲۷ شهریور 1398
949