هنوز که هنوزه گاهی وقت ها کمد لباس ها رو میگردم ، زیر و روشون میکنم و امیدوارم که پشتِ درِ چوبیِ کمد ، سرزمین نارنیا رو پیدا کنم . . میدونم همش افسانه بوده ...

هنوز که هنوزه گاهی وقت ها کمد لباس ها رو میگردم ، زیر و روشون میکنم و امیدوارم که پشتِ درِ چوبیِ کمد ، سرزمین نارنیا رو پیدا کنم . . میدونم همش افسانه بوده و یه خاطره خوب از بچگی ، با این حال حسش رو دوس دارم . ...

۵ آذر 1398
343
من رب النوع پیچاندن جمع های کسالت بار و بی نتیجه و پناه بردن به کنج های تنهایی ام ، و قدم زدن های طولانی ام و تبحر عجیبی در نداشتن نقطه ی اشتراک با ...

من رب النوع پیچاندن جمع های کسالت بار و بی نتیجه و پناه بردن به کنج های تنهایی ام ، و قدم زدن های طولانی ام و تبحر عجیبی در نداشتن نقطه ی اشتراک با آدم های اطرافم دارم . من خداوندگار گوشه ای نشستن و زل زدن به نقطه ...

۵ آذر 1398
1K
آره راست میگی رابطه ما مثل یه خونه متروکس که هیچی توش نیست،هیچی،پر از پوچ،ولی تو قبلشو ندیدی که،اونموقع که یه خونواده خوشحال تووش بودن تو کجا بودی؟تو اونارم دیدی!

آره راست میگی رابطه ما مثل یه خونه متروکس که هیچی توش نیست،هیچی،پر از پوچ،ولی تو قبلشو ندیدی که،اونموقع که یه خونواده خوشحال تووش بودن تو کجا بودی؟تو اونارم دیدی!

۱ آذر 1398
55
امروز عصر رفته بودم خرید تا برای مادرم کِرم آبرسان بگیرم و علاوه بر آن یک شلوار جین یخی {مدت ها بود دلم می خواست داشته باشم این رنگ رو اما هر دفعه به دفعه ...

امروز عصر رفته بودم خرید تا برای مادرم کِرم آبرسان بگیرم و علاوه بر آن یک شلوار جین یخی {مدت ها بود دلم می خواست داشته باشم این رنگ رو اما هر دفعه به دفعه بعد موکول اش می کردم و لعنتی به یکی از مانتو های سرمه ایم بی ...

۱ آذر 1398
9K
میگم دِلبر! بذار بقیه هر چی میخوان بگن:) بذار بگن تهِ این راه یه سنگِ بزرگه که سَرم محکم؛میخوره بهش!سرگیجه می گیرم و دستاتو گم میکنم:) بذار روزی هزار بار مغزم؛قلبمو بنشونه رو صندلی و ...

میگم دِلبر! بذار بقیه هر چی میخوان بگن:) بذار بگن تهِ این راه یه سنگِ بزرگه که سَرم محکم؛میخوره بهش!سرگیجه می گیرم و دستاتو گم میکنم:) بذار روزی هزار بار مغزم؛قلبمو بنشونه رو صندلی و جلوش رژه بره و نصیحتش کنه که:یکم منطقی باش! اشتباهِ این راه! اما تو فقط ...

۱ آذر 1398
226
۱ آذر 1398
45
۱ آذر 1398
43
۱ آذر 1398
46
۱ آذر 1398
52
۱ آذر 1398
43
۱ آذر 1398
47
۱ آذر 1398
48
۳۰ آبان 1398
51