سهراب عرب زاده.سرگشته.

sargashteh22

شاعر
ترانه سرا
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

می خورد ضربه ی سخت عشق دو تا می خواهید چون که هم مزه ی خرما و خدا می خواهید عشق معشوقه ی مردم خود حق الناس است این که احساس حرام است چرا می ...

می خورد ضربه ی سخت عشق دو تا می خواهید چون که هم مزه ی خرما و خدا می خواهید عشق معشوقه ی مردم خود حق الناس است این که احساس حرام است چرا می خواهید؟ هر مرض راه، و درمان خودش را دارد از پزشکِ دل مردم چه دوا ...

۱ روز پیش
6K
می خورد ضربه ی سخت عشق دو تا می خواهید چون که هم مزه ی خرما و خدا می خواهید عشق معشوقه ی مردم خود حق الناس است این که احساس حرام است چرا می ...

می خورد ضربه ی سخت عشق دو تا می خواهید چون که هم مزه ی خرما و خدا می خواهید عشق معشوقه ی مردم خود حق الناس است این که احساس حرام است چرا می خواهید؟ هر مرض راه، و درمان خودش را دارد از پزشکِ دل مردم چه دوا ...

۳ روز پیش
7K
#سهراب_عرب_زاده حضور در اختتامیه ی شعر دانش آموزی

#سهراب_عرب_زاده حضور در اختتامیه ی شعر دانش آموزی

۵ روز پیش
5K
این شبایی که سرد و غمگینم بی تو با خاطرات سر میشه توو بغل غصه هامو می گیرم صورتم جای گونه تر میشه عاشقت بودمو تو با حرفات قصه گفتی یه جور پیچوندی از همین ...

این شبایی که سرد و غمگینم بی تو با خاطرات سر میشه توو بغل غصه هامو می گیرم صورتم جای گونه تر میشه عاشقت بودمو تو با حرفات قصه گفتی یه جور پیچوندی از همین قصه ی تو واموندم رفتی و زندگیمو سوزوندی یکه خورد از منو تو از غمه ...

۵ روز پیش
5K
ضیافت بفرمایید کتاب #سهراب_عرب_زاده

ضیافت بفرمایید کتاب #سهراب_عرب_زاده

۱ هفته پیش
4K
ضیافت بفرمایید کتاب #سهراب_عرب_زاده

ضیافت بفرمایید کتاب #سهراب_عرب_زاده

۱ هفته پیش
4K
حضور در شب فرهنگ #سهراب_عرب_زاده

حضور در شب فرهنگ #سهراب_عرب_زاده

۱ هفته پیش
3K
حضور در شب فرهنگ #سهراب_عرب_زاده

حضور در شب فرهنگ #سهراب_عرب_زاده

۱ هفته پیش
3K
حضور در شب فرهنگ #سهراب_عرب_زاده

حضور در شب فرهنگ #سهراب_عرب_زاده

۱ هفته پیش
2K
از همان شب که دلم واله و شیدای تو بود خوب فهمید دلم زیر کفِ پای تو بود دل بیچاره که عمرش به غم و غصه گذشت بیخودی منتظر دست مسیحای تو بود مردمِ شهر ...

از همان شب که دلم واله و شیدای تو بود خوب فهمید دلم زیر کفِ پای تو بود دل بیچاره که عمرش به غم و غصه گذشت بیخودی منتظر دست مسیحای تو بود مردمِ شهر فقط ظاهر ما را دیدند غافل از این که دلم خرمن غم های تو بود ...

۱ هفته پیش
3K
از همان شب که دلم واله و شیدای تو بود خوب فهمید دلم زیر کفِ پای تو بود دل بیچاره که عمرش به غم و غصه گذشت بیخودی منتظر دست مسیحای تو بود مردمِ شهر ...

از همان شب که دلم واله و شیدای تو بود خوب فهمید دلم زیر کفِ پای تو بود دل بیچاره که عمرش به غم و غصه گذشت بیخودی منتظر دست مسیحای تو بود مردمِ شهر فقط ظاهر ما را دیدند غافل از این که دلم خرمن غم های تو بود ...

۱ هفته پیش
3K
#سهراب_عرب_زاده

#سهراب_عرب_زاده

۱ هفته پیش
5K
#سهراب_عرب_زاده

#سهراب_عرب_زاده

۲ هفته پیش
5K
#سهراب_عرب_زاده

#سهراب_عرب_زاده

۲ هفته پیش
5K
قلب را با حال شیدا پس فرستادی چرا؟ تا بسوزم بی تو تنها؟ پس فرستادی چرا؟ قلب خود را پیش کِش کردم بدانی مال توست هدیه ای کهِ داده ام را پس فرستادی چرا؟ قلب ...

قلب را با حال شیدا پس فرستادی چرا؟ تا بسوزم بی تو تنها؟ پس فرستادی چرا؟ قلب خود را پیش کِش کردم بدانی مال توست هدیه ای کهِ داده ام را پس فرستادی چرا؟ قلب سالم کرده بودم پیش کِش در محضرت زخمی و سر خورده با پا پس فرستادی ...

۲ هفته پیش
5K
قلب را با حال شیدا پس فرستادی چرا؟ تا بسوزم بی تو تنها؟ پس فرستادی چرا؟ قلب خود را پیش کِش کردم بدانی مال توست هدیه ای کهِ داده ام را پس فرستادی چرا؟ قلب ...

قلب را با حال شیدا پس فرستادی چرا؟ تا بسوزم بی تو تنها؟ پس فرستادی چرا؟ قلب خود را پیش کِش کردم بدانی مال توست هدیه ای کهِ داده ام را پس فرستادی چرا؟ قلب سالم کرده بودم پیش کِش در محضرت زخمی و سر خورده با پا پس فرستادی ...

۲ هفته پیش
6K
خواب دیدم گوشه ای،این بار می بوسم تو را مانع ام بودی و با اصرار می بوسم تو را برخلافِ کعبه می چرخم دمادم پیش تو تا گناهِ من شود بسیار می بوسم تو را ...

خواب دیدم گوشه ای،این بار می بوسم تو را مانع ام بودی و با اصرار می بوسم تو را برخلافِ کعبه می چرخم دمادم پیش تو تا گناهِ من شود بسیار می بوسم تو را شرع و قانون زیر پایم می گذارم دیدمت می برم در کنج یک دیوار می ...

۳ هفته پیش
7K
#سهراب_عرب_زاده

#سهراب_عرب_زاده

۲۱ بهمن 1397
6K
#سهراب_عرب_زاده

#سهراب_عرب_زاده

۲۱ بهمن 1397
8K
حال دل اصلا نَخوبهِ غُصه وَش چیر ایکُنه غصه هی مِن سینه یِ مو رقص شمشیر ایکُنه #سهراب_عرب_زاده #سهراب_عربزاده #سرگشته #شعر_لری

حال دل اصلا نَخوبهِ غُصه وَش چیر ایکُنه غصه هی مِن سینه یِ مو رقص شمشیر ایکُنه #سهراب_عرب_زاده #سهراب_عربزاده #سرگشته #شعر_لری

۲۱ بهمن 1397
8K