19 ساعت پیش
4K
19 ساعت پیش
4K
19 ساعت پیش
4K
19 ساعت پیش
4K
-//خوشا عشقی که عنوانش #تو باشی... 🌸

-//خوشا عشقی که عنوانش #تو باشی... 🌸

19 ساعت پیش
4K
تورا به گل مانند کردم - گل پژمرد...! تورا به من مانند کردم منم که مرد...! تورا به ماه مانند کردم ماه گرفت...! تورا به قلب مانند کردم آه گرفت...! ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌

تورا به گل مانند کردم - گل پژمرد...! تورا به من مانند کردم منم که مرد...! تورا به ماه مانند کردم ماه گرفت...! تورا به قلب مانند کردم آه گرفت...! ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌

19 ساعت پیش
3K
دلم💔 برای کسی تنگ شده که هیچکس جای خالیش را برایم پر نمیکند وهیچ چیزمرا از هجوم خالی اونمی رهاند با او خاطراتی دارم که تمام نمیشود بلکه تمامم میکند. ‍‎‌‌ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌💟

دلم💔 برای کسی تنگ شده که هیچکس جای خالیش را برایم پر نمیکند وهیچ چیزمرا از هجوم خالی اونمی رهاند با او خاطراتی دارم که تمام نمیشود بلکه تمامم میکند. ‍‎‌‌ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌💟

19 ساعت پیش
3K
. من دو بار کودکی کردم یکبار به دامان ِ مادر یکبار در آغوشِ تو این روزها عجیب میل بچگی دارم ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌

. من دو بار کودکی کردم یکبار به دامان ِ مادر یکبار در آغوشِ تو این روزها عجیب میل بچگی دارم ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌

19 ساعت پیش
4K
. بند ِ دل ِ من به لبخندهای تو بند است برای دوست داشتنت اما لبخندهایت را نه دلت را لازم دارم! ... ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

. بند ِ دل ِ من به لبخندهای تو بند است برای دوست داشتنت اما لبخندهایت را نه دلت را لازم دارم! ... ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

19 ساعت پیش
3K
. بعضی وقت‌ها.. فقط تویی... که می‌تونی عشق را تکمیل کنی.... ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

. بعضی وقت‌ها.. فقط تویی... که می‌تونی عشق را تکمیل کنی.... ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

19 ساعت پیش
3K
تو را دوست دارم بی آنکه علتش را بدانم، محبتی که علت داشته باشد، یا احترام است یا ریا... ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌

تو را دوست دارم بی آنکه علتش را بدانم، محبتی که علت داشته باشد، یا احترام است یا ریا... ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌

19 ساعت پیش
3K
I ❤️ U ✨هیچ چیز دلنشین تر از این نیست 💕مدام نامت را صدا بزنم ✨با یک علامت سؤال ؟ 💕و تو با حوصله جواب بدهی ✨جـــــان دلـــــم!؟ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌

I ❤️ U ✨هیچ چیز دلنشین تر از این نیست 💕مدام نامت را صدا بزنم ✨با یک علامت سؤال ؟ 💕و تو با حوصله جواب بدهی ✨جـــــان دلـــــم!؟ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌

19 ساعت پیش
3K
تو میخندی و دنیا دنیاست تو نخندی همه ی شهر فقط ویرانیست 💜 ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

تو میخندی و دنیا دنیاست تو نخندی همه ی شهر فقط ویرانیست 💜 ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌ ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

19 ساعت پیش
3K
برخیز و صبح مردم یک شهر خستـه را با چشم های روشن شعرت به خیر کن... 💞

برخیز و صبح مردم یک شهر خستـه را با چشم های روشن شعرت به خیر کن... 💞

19 ساعت پیش
3K
از دور دوستت داشتم ! بی هیچ عطری آغوشی نگاهی یاحتی بوسه ای تنها دوستت داشتم .... اما حالا اگر دور بشی چه کنم با این همه وابستگی ‌‌ 💞

از دور دوستت داشتم ! بی هیچ عطری آغوشی نگاهی یاحتی بوسه ای تنها دوستت داشتم .... اما حالا اگر دور بشی چه کنم با این همه وابستگی ‌‌ 💞

19 ساعت پیش
3K
هر کس کہ غریب است خریدار ندارد سرڪَشتہ و تنهاست دڪَر یار ندارد دانے کہ چرا نیست زِ ما نام و نشانے یڪ فرد زمین خورده کہ دیدار ندارد.

هر کس کہ غریب است خریدار ندارد سرڪَشتہ و تنهاست دڪَر یار ندارد دانے کہ چرا نیست زِ ما نام و نشانے یڪ فرد زمین خورده کہ دیدار ندارد.

19 ساعت پیش
3K
از کسی// که برای تو😘 از یه دنیا میگذره؛,.// نگذر ...❤️ 🍃

از کسی// که برای تو😘 از یه دنیا میگذره؛,.// نگذر ...❤️ 🍃

19 ساعت پیش
3K
🌺 🌺🍃هیچ ڪجا ، هیچ زمان 🌺🍃فریاد زندگے 🌺🍃بے جواب نبوده است 🌺🍃قلب خوب تو 🌺🍃جواب فریاد من است • ‌‎‎‌‌‌‎ ‌‎‎‌‌

🌺 🌺🍃هیچ ڪجا ، هیچ زمان 🌺🍃فریاد زندگے 🌺🍃بے جواب نبوده است 🌺🍃قلب خوب تو 🌺🍃جواب فریاد من است • ‌‎‎‌‌‌‎ ‌‎‎‌‌

19 ساعت پیش
3K
جانانم ! داشتنت خوشبختی بودنت امید و دستانت پناه من اَند بمان با من تا ڪام زندگی را با بودنمان ، شیرین کنیم ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

جانانم ! داشتنت خوشبختی بودنت امید و دستانت پناه من اَند بمان با من تا ڪام زندگی را با بودنمان ، شیرین کنیم ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

19 ساعت پیش
2K
۰ صبح شد باز دلم میل پریدن دارد و تماشای تو هر صبح چه دیدن دارد تو و آن صورت زیبا و صدای مخملت جمله

۰ صبح شد باز دلم میل پریدن دارد و تماشای تو هر صبح چه دیدن دارد تو و آن صورت زیبا و صدای مخملت جمله " صبح بخیر " از تو شنیدن دارد

1 روز پیش
4K