۶ روز پیش
5K
۶ روز پیش
5K
۶ روز پیش
5K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
کـاش میشد زمـان نگـه داشـت .....😔

کـاش میشد زمـان نگـه داشـت .....😔

۶ روز پیش
4K
خوشکله؟! کشیدم واسه برادرزادم ببره مدرسه😊 خودم ک خوشم اومد!!😍

خوشکله؟! کشیدم واسه برادرزادم ببره مدرسه😊 خودم ک خوشم اومد!!😍

۱ هفته پیش
4K
معنی دار ترین عکسی ک تا الان دیدم ..... اینه 😭😭😭

معنی دار ترین عکسی ک تا الان دیدم ..... اینه 😭😭😭

۱ هفته پیش
10K
منو دریا غروب امروز ک گذشت ... خیلی غروب سنگینی بود 😭😭😭

منو دریا غروب امروز ک گذشت ... خیلی غروب سنگینی بود 😭😭😭

۱ هفته پیش
10K
لعنت ب این زندگیییی 😭😭😭

لعنت ب این زندگیییی 😭😭😭

۱ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
تـــولــدم مــبارکــــ 😊😊😍😍😍😘😘😘

تـــولــدم مــبارکــــ 😊😊😍😍😍😘😘😘

۲ هفته پیش
4K
۲۴ دی 1396
4K
آیــلار من .. 😍

آیــلار من .. 😍

۲۴ دی 1396
3K
۲۴ دی 1396
3K
دستـم کـ میـگیری 🙈 دلـم هـوایی میـکند !!😍 پـرواز با تـو 😍 پــر نمیخـواهد ... 😍

دستـم کـ میـگیری 🙈 دلـم هـوایی میـکند !!😍 پـرواز با تـو 😍 پــر نمیخـواهد ... 😍

۲۴ دی 1396
3K