#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۲ هفته پیش
2K
دوست واقعی کسی است که اگر ساعتها در کنار او ساکت بشینی و صحبتی بین تان ردوبدل نشه بعد از خداحافظی احساس کنی که ساعتها باهاش درد و دل کردی.. #هنر_عکاسی #دوست

دوست واقعی کسی است که اگر ساعتها در کنار او ساکت بشینی و صحبتی بین تان ردوبدل نشه بعد از خداحافظی احساس کنی که ساعتها باهاش درد و دل کردی.. #هنر_عکاسی #دوست

۲۹ تیر 1398
2K
آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

۱۹ تیر 1398
1K
عشقتون برگشتااااا...

عشقتون برگشتااااا...

۱۹ تیر 1398
2K
اگر نمی توانی درخت کاج روی تپه باشی ، پس بوته ای باش در یک دره ، اما زیباترین بوته کوچک در کنار جویبار... بوته باش ، اگر نمی توانی درخت باشی . اگر نمی ...

اگر نمی توانی درخت کاج روی تپه باشی ، پس بوته ای باش در یک دره ، اما زیباترین بوته کوچک در کنار جویبار... بوته باش ، اگر نمی توانی درخت باشی . اگر نمی توانی بوته باشی ، پس علف کوچکی باش و با سرافرازی و رضایت در حاشیه ...

۲۱ آبان 1397
2K