جیگر منی

جیگر منی

۲۱ آبان 1396
5K
عشقم

عشقم

۲۱ آبان 1396
5K
باران جان ببار! ترک های مانده از خشکسالی پیش هنوزتشنه اند وحجم شکستگی زمین توباید پرکنی. باران جان! برایمان از اسمان عشق بیاور تا جراحت دل زمین که زخمی از قساوت ماست التیام یابد. ارام ...

باران جان ببار! ترک های مانده از خشکسالی پیش هنوزتشنه اند وحجم شکستگی زمین توباید پرکنی. باران جان! برایمان از اسمان عشق بیاور تا جراحت دل زمین که زخمی از قساوت ماست التیام یابد. ارام واهسته ببار تا به جان خسته زمین بنشیند . ما ادمها دلی برای زمین نگذاشته ...

۲۱ آبان 1396
8K
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در ...

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد شب ...

۲۱ آبان 1396
6K
۱۸ تیر 1395
16K
شعله های آتش پتروشیمی بوعلی سینا

شعله های آتش پتروشیمی بوعلی سینا

۱۸ تیر 1395
17K
مبارزه با آتش

مبارزه با آتش

۱۸ تیر 1395
16K
شهرمن در خطر آتش

شهرمن در خطر آتش

۱۸ تیر 1395
16K
خدایا خودت محافظشون باش

خدایا خودت محافظشون باش

۱۸ تیر 1395
16K
خسته نباشید برادران دلاور خدا قوت.سه روز مبارزه با آتش

خسته نباشید برادران دلاور خدا قوت.سه روز مبارزه با آتش

۱۸ تیر 1395
16K
خدایا...

خدایا...

۱۸ تیر 1395
16K
پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی بوعلی سینا

۱۸ تیر 1395
8K
۲۵ خرداد 1395
6K
۲۲ فروردین 1395
6K
۲۲ فروردین 1395
6K
باسلام کلیه سفارشات نقاشی درهمه تکنیک ها پذیرفته میشود

باسلام کلیه سفارشات نقاشی درهمه تکنیک ها پذیرفته میشود

۱۹ بهمن 1394
7K
دلم تنگ شده

دلم تنگ شده

۲۷ آذر 1394
6K
اینم از فال اوراکل عشق امشب

اینم از فال اوراکل عشق امشب

۹ آذر 1394
7K
اینم ازفال اوراکل امشب

اینم ازفال اوراکل امشب

۳۰ آبان 1394
6K
*'

*'

۳۰ آبان 1394
6K