^_^سایه*_*

sayeh78...

سایه*_*

سال اخر رشته انسانی*_*


19سالمه ..عاشق شهرم کرمانم*_*

+_+♡_♡_☆_☆×_×

دوست جونیام♡_♡اونا واسه ما جونن ما براشون هیچی نیستیم^_^

@lightstar16
@2nahal2
@.ghazal..


این حساب کاربری خصوصی میباشد