دوباره سیل ای خدااا

دوباره سیل ای خدااا

اسفند 1395
6K
اسفند 1395
620
اسفند 1395
639
اسفند 1395
641
تولدم مبارک

تولدم مبارک

اسفند 1395
1K
اسفند 1395
1K
اب گرفتگی خانه ها بردسیر

اب گرفتگی خانه ها بردسیر

بهمن 1395
5K
امروز سیل بردمون

امروز سیل بردمون

بهمن 1395
5K
امامزاده سیدمحمد(ع) بردسیر

امامزاده سیدمحمد(ع) بردسیر

بهمن 1395
2K
به سلامتی کی اخه

به سلامتی کی اخه

دی 1395
1K
میخامـ انقدر از مرگ بنویسمـ کہ خدا خودشــــــــ دلِش بہ حآلَمـ بسوزهـُ مرگـ تعارُفمـ کنہ😔

میخامـ انقدر از مرگ بنویسمـ کہ خدا خودشــــــــ دلِش بہ حآلَمـ بسوزهـُ مرگـ تعارُفمـ کنہ😔

دی 1395
1K
خدایا به جهنمت دیگرنیازی نیست ما ادما یکدیگر رابهترمیسوزانیم

خدایا به جهنمت دیگرنیازی نیست ما ادما یکدیگر رابهترمیسوزانیم

دی 1395
1K
خودکشی مرگ نیست گاهی میتونه بهشت باشه وقتی زندگیت جهنمه

خودکشی مرگ نیست گاهی میتونه بهشت باشه وقتی زندگیت جهنمه

دی 1395
1K
دی 1395
1K
دی 1395
1K
دی 1395
1K
دی 1395
1K
دی 1395
2K
دی 1395
2K
دی 1395
2K