2 هفته پیش
949
2 هفته پیش
808
2 هفته پیش
609
2 هفته پیش
697
...

...

2 هفته پیش
701
خیلی خسته ام

خیلی خسته ام

2 هفته پیش
683
دوباره سیل ای خدااا

دوباره سیل ای خدااا

۳۰ اسفند 1395
7K
۲۶ اسفند 1395
768
۲۶ اسفند 1395
767
۲۶ اسفند 1395
766
تولدم مبارک

تولدم مبارک

۱۶ اسفند 1395
1K
۱۲ اسفند 1395
1K
اب گرفتگی خانه ها بردسیر

اب گرفتگی خانه ها بردسیر

۳۰ بهمن 1395
6K
امروز سیل بردمون

امروز سیل بردمون

۳۰ بهمن 1395
6K
امامزاده سیدمحمد(ع) بردسیر

امامزاده سیدمحمد(ع) بردسیر

۹ بهمن 1395
2K
به سلامتی کی اخه

به سلامتی کی اخه

۲۳ دی 1395
2K
میخامـ انقدر از مرگ بنویسمـ کہ خدا خودشــــــــ دلِش بہ حآلَمـ بسوزهـُ مرگـ تعارُفمـ کنہ😔

میخامـ انقدر از مرگ بنویسمـ کہ خدا خودشــــــــ دلِش بہ حآلَمـ بسوزهـُ مرگـ تعارُفمـ کنہ😔

۲۳ دی 1395
2K
خدایا به جهنمت دیگرنیازی نیست ما ادما یکدیگر رابهترمیسوزانیم

خدایا به جهنمت دیگرنیازی نیست ما ادما یکدیگر رابهترمیسوزانیم

۲۳ دی 1395
1K
خودکشی مرگ نیست گاهی میتونه بهشت باشه وقتی زندگیت جهنمه

خودکشی مرگ نیست گاهی میتونه بهشت باشه وقتی زندگیت جهنمه

۲۳ دی 1395
2K
۲۳ دی 1395
1K