دوباره سیل ای خدااا

دوباره سیل ای خدااا

3 روز پیش
6K
7 روز پیش
490
7 روز پیش
517
7 روز پیش
528
تولدم مبارک

تولدم مبارک

2 هفته پیش
854
3 هفته پیش
1K
اب گرفتگی خانه ها بردسیر

اب گرفتگی خانه ها بردسیر

بهمن 1395
5K
امروز سیل بردمون

امروز سیل بردمون

بهمن 1395
5K
امامزاده سیدمحمد(ع) بردسیر

امامزاده سیدمحمد(ع) بردسیر

بهمن 1395
2K
به سلامتی کی اخه

به سلامتی کی اخه

دی 1395
1K
میخامـ انقدر از مرگ بنویسمـ کہ خدا خودشــــــــ دلِش بہ حآلَمـ بسوزهـُ مرگـ تعارُفمـ کنہ😔

میخامـ انقدر از مرگ بنویسمـ کہ خدا خودشــــــــ دلِش بہ حآلَمـ بسوزهـُ مرگـ تعارُفمـ کنہ😔

دی 1395
1K
خدایا به جهنمت دیگرنیازی نیست ما ادما یکدیگر رابهترمیسوزانیم

خدایا به جهنمت دیگرنیازی نیست ما ادما یکدیگر رابهترمیسوزانیم

دی 1395
1K
خودکشی مرگ نیست گاهی میتونه بهشت باشه وقتی زندگیت جهنمه

خودکشی مرگ نیست گاهی میتونه بهشت باشه وقتی زندگیت جهنمه

دی 1395
1K
دی 1395
1K
دی 1395
1K
دی 1395
1K
دی 1395
1K
دی 1395
2K
دی 1395
2K
دی 1395
2K