selda

selda90

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

"کمترین" مهربانی میتواند این باشد.. که در انتهای شب، برای آرامش یکدیگر دعا کنیم شبتون اروم و پر حضور خداوند 😴💕

1 ساعت پیش
834
با یاد حرمت امشب را میخوابم 🔮شبتون حسینی

با یاد حرمت امشب را میخوابم 🔮شبتون حسینی

1 ساعت پیش
695
لبریز فلک شد از تَبــارک - آوازِ طَرب دهد چکــاوک آمد پســـری ابوالعجائب - از خانه ی مالکُ الْمَمالَـک حرف دل نوکرحسین است - اربـاب تولـــدت مبــــارک

لبریز فلک شد از تَبــارک - آوازِ طَرب دهد چکــاوک آمد پســـری ابوالعجائب - از خانه ی مالکُ الْمَمالَـک حرف دل نوکرحسین است - اربـاب تولـــدت مبــــارک

1 ساعت پیش
958
خدایا دراین شب عزیز دلهاےدوستانم را سرشاراز نور وشادےکن وآنچه را ڪہ بہ بهترین بندگانت عطا میفرمائے بہ آنها نیز عطا فرما شبتون بخیر

خدایا دراین شب عزیز دلهاےدوستانم را سرشاراز نور وشادےکن وآنچه را ڪہ بہ بهترین بندگانت عطا میفرمائے بہ آنها نیز عطا فرما شبتون بخیر

1 ساعت پیش
658
ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت :↯↯↯ 🍃در فکر کسی❣ 🌸در قلب کسی 🍃و در دعای کسی❣

ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت :↯↯↯ 🍃در فکر کسی❣ 🌸در قلب کسی 🍃و در دعای کسی❣

3 ساعت پیش
410
ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت :↯↯↯ 🍃در فکر کسی❣ 🌸در قلب کسی 🍃و در دعای کسی❣

ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت :↯↯↯ 🍃در فکر کسی❣ 🌸در قلب کسی 🍃و در دعای کسی❣

3 ساعت پیش
814
ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت :↯↯↯ 🍃در فکر کسی❣ 🌸در قلب کسی 🍃و در دعای کسی❣

ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت :↯↯↯ 🍃در فکر کسی❣ 🌸در قلب کسی 🍃و در دعای کسی❣

3 ساعت پیش
807
3 ساعت پیش
1K
3 ساعت پیش
1K
3 ساعت پیش
1K
3 ساعت پیش
777
🔸پارک ملی زیبایی به نام پلیتویک در کشور کرواسی که به صورت جنگلی است که 16دریاچه دارد. هریک از این دریاچه‌هابا آبشارهایی به هم متصل شده‌اند ومنظره‌ای خیره‌کننده خلق کرده‌اند

🔸پارک ملی زیبایی به نام پلیتویک در کشور کرواسی که به صورت جنگلی است که 16دریاچه دارد. هریک از این دریاچه‌هابا آبشارهایی به هم متصل شده‌اند ومنظره‌ای خیره‌کننده خلق کرده‌اند

4 ساعت پیش
715
4 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
12 ساعت پیش
2K
13 ساعت پیش
2K
🍥دوچیز منفعت بسیار دارد اخلاق نیک وجوانمردی 🌸دو چیز بلا را دور ‌میکند صلۀ رحم و صدقه 🍥دو چیز بقا ندارد جوانی و زور بازو 🌸دو چیز مقام را فزون میکند حل گرفتاری دیگران و ...

🍥دوچیز منفعت بسیار دارد اخلاق نیک وجوانمردی 🌸دو چیز بلا را دور ‌میکند صلۀ رحم و صدقه 🍥دو چیز بقا ندارد جوانی و زور بازو 🌸دو چیز مقام را فزون میکند حل گرفتاری دیگران و تواضع

13 ساعت پیش
1K
🔺جاده ای از میان درختان نخل ساحل Thala، شمال استرالیا

🔺جاده ای از میان درختان نخل ساحل Thala، شمال استرالیا

13 ساعت پیش
1K
13 ساعت پیش
951
برج بلور 25طبقه ،اولین برج بالای 20طبقه تبریز در دهه 80

برج بلور 25طبقه ،اولین برج بالای 20طبقه تبریز در دهه 80

14 ساعت پیش
1K