selda

selda90

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

.

.

۳۰ فروردین 1397
3K
.

.

۲۸ فروردین 1397
5K
۲۲ آذر 1396
11K
هرگز از یک روز زندگی ات هم پشیمان نباش: روزهای خوب شادی بخشند، روزهای بد تجربه آورند، بدترین روزها درس میدهند، و بهترین روزها خاطره آورند ...

هرگز از یک روز زندگی ات هم پشیمان نباش: روزهای خوب شادی بخشند، روزهای بد تجربه آورند، بدترین روزها درس میدهند، و بهترین روزها خاطره آورند ...

۲ مهر 1396
14K
الهی صبح را آفریــــــدی ماراخلقتی دوباره بخشیدی خلقت دوباه تو را در این صبح زیبا شــــــاکریم بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ الهی به امید و یاری تو

الهی صبح را آفریــــــدی ماراخلقتی دوباره بخشیدی خلقت دوباه تو را در این صبح زیبا شــــــاکریم بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ الهی به امید و یاری تو

۱ مهر 1396
15K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
🍂🍁 دریاچه بلد bled در فصل پاییز- اسلوونی

🍂🍁 دریاچه بلد bled در فصل پاییز- اسلوونی

۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K
۳۱ شهریور 1396
13K