*_* سـلنآ شـؤنـمـ *_*

selena_jooon

دخــے تاجی _لنگـے سوز _ فـروردیـنی_ طهـرآن _ IN RELL :))))
رفیـق : سلـما جونـم _ستـارهـ جون _ رزا جـون

خنـده ی تلـخ مـن از گریـع غم انگیـزترع .....💔:)

خنـده ی تلـخ مـن از گریـع غم انگیـزترع .....💔:)

۳ روز پیش
5K
عـقـاب😻💙💪

عـقـاب😻💙💪

۳ روز پیش
1K
وقتی شلوار داداش کوچیکت رو میپوشی vs وقتی شلوار دادش بزرگت رو میپوشی 😹

وقتی شلوار داداش کوچیکت رو میپوشی vs وقتی شلوار دادش بزرگت رو میپوشی 😹

۳ روز پیش
2K
هنــوز نمیتـونمـ درک کنم کع چجـورے قلـبمو هـزار تیکـع کـردی :))💔

هنــوز نمیتـونمـ درک کنم کع چجـورے قلـبمو هـزار تیکـع کـردی :))💔

۱ هفته پیش
4K
تا یکـم برآشـون ارزش قائـل میـشی هـآر میـشن *_* :))

تا یکـم برآشـون ارزش قائـل میـشی هـآر میـشن *_* :))

۳ هفته پیش
4K
شیـطونیـاش 😍😂😂😂

شیـطونیـاش 😍😂😂😂

۳ هفته پیش
2K
مـتأسـفانـه هیـچ‌آهنـگے نیـس ڪـه حـال بدمـو توصیـف کنع 💔

مـتأسـفانـه هیـچ‌آهنـگے نیـس ڪـه حـال بدمـو توصیـف کنع 💔

۳ هفته پیش
4K
یـاد بگــیر محکمـ باشـے 💙 مثلـع یـع لبخـند پـر از بغــض :)))

یـاد بگــیر محکمـ باشـے 💙 مثلـع یـع لبخـند پـر از بغــض :)))

۳ هفته پیش
5K
مرسی هوادار💙

مرسی هوادار💙

۳ هفته پیش
2K
💙💙💙💙

💙💙💙💙

۳ هفته پیش
2K
😹💙

😹💙

۳ هفته پیش
2K
بچه هام میبینم ک از غار بیرون اومدین 😹✋ #خربین

بچه هام میبینم ک از غار بیرون اومدین 😹✋ #خربین

۳ هفته پیش
2K
😏عکس واقعیی

😏عکس واقعیی

۳ هفته پیش
4K
بهترین دربازه بان شدن حق من بووود😂

بهترین دربازه بان شدن حق من بووود😂

۳ هفته پیش
3K
وقتی زیاد قلیون میکشی

وقتی زیاد قلیون میکشی

۳ هفته پیش
3K
😂

😂

۲۳ مهر 1396
3K
حتما ی خیریتی توش بوده ک با این پولا چهارتا آیفون خریده 😂

حتما ی خیریتی توش بوده ک با این پولا چهارتا آیفون خریده 😂

۲۲ مهر 1396
2K
خار شباهت 😹💙

خار شباهت 😹💙

۲۰ مهر 1396
2K
از امروز همه هزینه هام برای تو خواهد شد 😂💙

از امروز همه هزینه هام برای تو خواهد شد 😂💙

۱۷ مهر 1396
4K
المان هم تا 1994 ستاره نداشت و بعدش اقدام به گذاشتن ستاره کرد ،البته ستاره های المان هم طبق منطق بعضی ها جعلیه😐😂

المان هم تا 1994 ستاره نداشت و بعدش اقدام به گذاشتن ستاره کرد ،البته ستاره های المان هم طبق منطق بعضی ها جعلیه😐😂

۱۷ مهر 1396
3K