*_* سـلنآ شـؤنـمـ *_*

selena_jooon

دخــے تاجی _ فـروردیـنی_ طهـرآن ✌
ستے سلے دلارام

کم مونده تا جر خوردن لنک ✌😌

کم مونده تا جر خوردن لنک ✌😌

۹ اسفند 1396
2K
پروفایل ویژه ی لنگیون 😹😹

پروفایل ویژه ی لنگیون 😹😹

۹ اسفند 1396
2K
عمر آسوده بخواب یغداد بیدار است 😽✌

عمر آسوده بخواب یغداد بیدار است 😽✌

۴ اسفند 1396
2K
😻💙💪eshqi seyed ✌

😻💙💪eshqi seyed ✌

۱۸ دی 1396
3K
عقاب بودن را با رسم شکل نشان دهید 😐😂

عقاب بودن را با رسم شکل نشان دهید 😐😂

۱۸ دی 1396
3K
ی لایک و فالو کن چیزی نمیشه 😌😐😂 @Miss_Delaram

ی لایک و فالو کن چیزی نمیشه 😌😐😂 @Miss_Delaram

۱۳ دی 1396
2K
در بیمارستان های سراسر کشور 😂

در بیمارستان های سراسر کشور 😂

۳ آذر 1396
4K
خنـده ی تلـخ مـن از گریـع غم انگیـزترع .....💔:)

خنـده ی تلـخ مـن از گریـع غم انگیـزترع .....💔:)

۲۷ آبان 1396
5K
عـقـاب😻💙💪

عـقـاب😻💙💪

۲۷ آبان 1396
2K
وقتی شلوار داداش کوچیکت رو میپوشی vs وقتی شلوار دادش بزرگت رو میپوشی 😹

وقتی شلوار داداش کوچیکت رو میپوشی vs وقتی شلوار دادش بزرگت رو میپوشی 😹

۲۷ آبان 1396
2K
هنــوز نمیتـونمـ درک کنم کع چجـورے قلـبمو هـزار تیکـع کـردی :))💔

هنــوز نمیتـونمـ درک کنم کع چجـورے قلـبمو هـزار تیکـع کـردی :))💔

۲۰ آبان 1396
4K
تا یکـم برآشـون ارزش قائـل میـشی هـآر میـشن *_* :))

تا یکـم برآشـون ارزش قائـل میـشی هـآر میـشن *_* :))

۹ آبان 1396
5K
شیـطونیـاش 😍😂😂😂

شیـطونیـاش 😍😂😂😂

۸ آبان 1396
2K
مـتأسـفانـه هیـچ‌آهنـگے نیـس ڪـه حـال بدمـو توصیـف کنع 💔

مـتأسـفانـه هیـچ‌آهنـگے نیـس ڪـه حـال بدمـو توصیـف کنع 💔

۸ آبان 1396
5K
یـاد بگــیر محکمـ باشـے 💙 مثلـع یـع لبخـند پـر از بغــض :)))

یـاد بگــیر محکمـ باشـے 💙 مثلـع یـع لبخـند پـر از بغــض :)))

۷ آبان 1396
6K
مرسی هوادار💙

مرسی هوادار💙

۶ آبان 1396
2K
💙💙💙💙

💙💙💙💙

۶ آبان 1396
2K
😹💙

😹💙

۴ آبان 1396
3K
بچه هام میبینم ک از غار بیرون اومدین 😹✋ #خربین

بچه هام میبینم ک از غار بیرون اومدین 😹✋ #خربین

۴ آبان 1396
3K
😏عکس واقعیی

😏عکس واقعیی

۳ آبان 1396
4K