ملــکـــه یــخــ♥ــی

selenaaa1382

nastaran14
esfahan
******************
khanande mahboob :
sareen
iman no love
*******************
با بعضی ها نباید زیاد صمیمی شد،
یک فاصله ای باید گذاشت، تا از شعور نداشتشون در امان موند ...!
*********************این حساب کاربری خصوصی میباشد