۴ روز پیش
4K
😍😘

😍😘

۶ روز پیش
4K
یادمان باشد:زنگ تفریح دنیا همیشگی نیس....زنگ بعد حساب داریم!!

یادمان باشد:زنگ تفریح دنیا همیشگی نیس....زنگ بعد حساب داریم!!

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
زندگیمه

زندگیمه

۲ هفته پیش
3K
کدوم قشنگ تره؟؟؟

کدوم قشنگ تره؟؟؟

۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
شآید قشنگ ترین دیآلوگ دنیآ آنجاست که پدر ژپتو به پینوکیو گفت:پنیوکیو چوبی من آرم هآ سنگی اند دنیآیشآن قشنگ نیست....

شآید قشنگ ترین دیآلوگ دنیآ آنجاست که پدر ژپتو به پینوکیو گفت:پنیوکیو چوبی من آرم هآ سنگی اند دنیآیشآن قشنگ نیست....

۳ هفته پیش
4K
کدوم؟؟؟؟

کدوم؟؟؟؟

۳ هفته پیش
3K
دلم را خوب می فهمد هر آن کس ماجرا دارد میان سینه اش هر کس که قلبی مبتلا دارد

دلم را خوب می فهمد هر آن کس ماجرا دارد میان سینه اش هر کس که قلبی مبتلا دارد

۳ هفته پیش
3K
آرزو میکنم آرزوت آرزو نمونه

آرزو میکنم آرزوت آرزو نمونه

۳ هفته پیش
4K
دلآ بسوز که سوز تو کآرهآ بکند

دلآ بسوز که سوز تو کآرهآ بکند

۳ هفته پیش
3K
تمام فصل ها را در دلتنگیمان زیسته ایم...💔💔

تمام فصل ها را در دلتنگیمان زیسته ایم...💔💔

۳ هفته پیش
6K
‍ √ ﻳﻪ ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ ...✖ √ ﻧﻪ

‍ √ ﻳﻪ ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ ...✖ √ ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ ﻜﻨﻪ ...ツ √ ﻧﻪ " ﻧـــــــــفـﺲ ﻋﻤﻴﻖ " 〇 √ ﻧﻪ " ﻳﻪ ﻟﻴـــــﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳَــــــــﺮﺩ ..." ∝ √ ﻧﻪ " ﺩٰاﺩ ﺯﺩَﻥ " ...⌛ √ﻓﻘﻂ...↯↯↯ √نــــیاز داری↯↯↯ √یکی بهت بگه من هنوز هستم چه مرگته✔.

۳ هفته پیش
4K
عاشق کساییم ک ازم متنفرن.... بهـــــــم انگیــــزه میدن

عاشق کساییم ک ازم متنفرن.... بهـــــــم انگیــــزه میدن

۳ هفته پیش
4K
اوقعا راس میگ 👍 نظر شماهم همینه؟؟؟

اوقعا راس میگ 👍 نظر شماهم همینه؟؟؟

۴ هفته پیش
7K
چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز نه از روی اجبار و نه از روی تنهایی فقط برای اینکه ارزشش را دارد...

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز نه از روی اجبار و نه از روی تنهایی فقط برای اینکه ارزشش را دارد...

۴ هفته پیش
7K
این منم با همه‌ی خاطره هایی که تویی..!

این منم با همه‌ی خاطره هایی که تویی..!

۴ هفته پیش
5K