•∇صِلینآح

selina1398

ღ† ڪلیڪ ڪن و بڪش پآیین👇


ㅤㅤㅤ(:♡0:00 ●━━━━━━─────── ♾ ⇆ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ
ههه!!حاجـے گـندع تر ع زمـ🌏 ـین ڪ نیصـے هصـے؟؟
زمـ🌎 ـین با همہ اوباهـ~_~ـتش زیـ👎 ـر پایـ💫 ـع منـ👐 ـع¡¡¡
پـص بڪش ڪنـار بیـب✌ 🚫

➖⃟⁦❤ 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓪 𝓷𝓮𝔀 𝓭𝓮𝓯𝓲𝓷𝓲𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓸𝓯 𝓪 𝓹𝓮𝓪𝓬𝓮𝓯𝓾𝓵 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
دستات معنای جدیدی عز ی دنیای آرومه..♡💙🧘🏿‍♀️
|-sEliNaw-|

فآلوع‌شع-!❥
@ArAmw0

🎧 هیپآع اینآع ی سبکح زندگیح••͜↓
♡جیدآل_مونتیگو_اکتآو_پآرسآلیپ_پوبون_لیتو_عارتا_خلصع_ازا_وانتونز_ڪوروش♡

●(:کآفے لآور:)●

عاهای شـ^^ـاخ عزیـز بفـالوع!_♡MrC!
!!_فالوع نکنی عانفالوعی_!!

!-15 tEh-!


لایڪ و فالـو بچہ ها حمایـت😘
[اصڪے🚫 ]

فَقـط طُ..

فَقـط طُ.."..→♥

۱۲ ساعت پیش
2K
من از شوق ب پرواز درامدم پاهایم بر روی زمین نیست ستاره ها مرا ب خود می کشند یک نفر مرا صدا میزند با تمام وجود و من زندگیم را ب پایش میگذارم چ زیباست ...

من از شوق ب پرواز درامدم پاهایم بر روی زمین نیست ستاره ها مرا ب خود می کشند یک نفر مرا صدا میزند با تمام وجود و من زندگیم را ب پایش میگذارم چ زیباست این دنیای بی تکرار چ زیباست آغوشت برای من=]]]]]]] semen elf✨ And my singer :]

۱ روز پیش
3K
✨💫Good forgot

✨💫Good forgot

۱۳ ساعت پیش
2K
ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ɢᴇᴛ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ʙʏ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ɪᴛ ɢᴇᴛs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ʙʏ ᴄʜᴀɴɢᴇ. زندگیت شانسی بهتر نمیشه. زندگی با تغییر هست که بهتر میشه ✦

ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ɢᴇᴛ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ʙʏ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ɪᴛ ɢᴇᴛs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ʙʏ ᴄʜᴀɴɢᴇ. زندگیت شانسی بهتر نمیشه. زندگی با تغییر هست که بهتر میشه ✦

۱۹ ساعت پیش
4K
don't put me in position where i gotta show you how cold this heart gets. منو توی موقعیتی قرار نده که نشون بدم این قلب چقدر میتونه سرد باشه. #soul #heart

don't put me in position where i gotta show you how cold this heart gets. منو توی موقعیتی قرار نده که نشون بدم این قلب چقدر میتونه سرد باشه. #soul #heart

۲۹ بهمن 1397
103
i fucking love this song😒😒

i fucking love this song😒😒

۲۶ بهمن 1396
76
؜- بیآ بآهَم آرِزؤ کُنیم + بآشِه - آرِزؤ کَردی؟ + آرِه - چۍ بؤد؟ + اینکِہ هیچ‌وَقټ أز هَم جُدآ نَشیم♥️ + تؤ چۍ؟ - آرِزؤ کَردَم بِہ آرِزؤت بِرِسۍ♥️💫

؜- بیآ بآهَم آرِزؤ کُنیم + بآشِه - آرِزؤ کَردی؟ + آرِه - چۍ بؤد؟ + اینکِہ هیچ‌وَقټ أز هَم جُدآ نَشیم♥️ + تؤ چۍ؟ - آرِزؤ کَردَم بِہ آرِزؤت بِرِسۍ♥️💫

۲۳ بهمن 1398
6K
میخآعی بزنیح ظربح بح مآ؏؟ حآجے این فڪرو تو مغزت بگآ؏•[🔞 ♥️⃟🌙🌵

میخآعی بزنیح ظربح بح مآ؏؟ حآجے این فڪرو تو مغزت بگآ؏•[🔞 ♥️⃟🌙🌵

۱۷ ساعت پیش
2K
😹😒👌🏿طُ رو مَن تو کَردَم اینقَد برآم شُمآ شُمآ نَکُن

😹😒👌🏿طُ رو مَن تو کَردَم اینقَد برآم شُمآ شُمآ نَکُن

۲۰ ساعت پیش
4K
بــآکســی بــآش ڪــ زندـگیشــو بــ پــآت بــریــزه:/ نــ چیــزشو لــآ پــآت|`|『😹⛓🤸🏿‍♀🍷』

بــآکســی بــآش ڪــ زندـگیشــو بــ پــآت بــریــزه:/ نــ چیــزشو لــآ پــآت|`|『😹⛓🤸🏿‍♀🍷』

۱ روز پیش
3K
بِمآلآی دیروز ...!قیافه بگیرآی عِمروز 😹💦

بِمآلآی دیروز ...!قیافه بگیرآی عِمروز 😹💦

۱۹ ساعت پیش
4K
%۹۰ درصـــد وقتایی کح میگـنـ

%۹۰ درصـــد وقتایی کح میگـنـ"بخاطر خدتـ میگمـ" بخاطر خدشونـ میگنـ

۳ هفته پیش
5K
لعنت به این زندگی که واسه باز کردن سر صحبت باید دنبال استوری مناسب بگردی که ریپلای خور باشه:'| -صِلینآح

لعنت به این زندگی که واسه باز کردن سر صحبت باید دنبال استوری مناسب بگردی که ریپلای خور باشه:'| -صِلینآح

۶ روز پیش
4K
هیچ کس نمیخندد مگر مست ها... انها هم زیادی میخندند!!!*!*

هیچ کس نمیخندد مگر مست ها... انها هم زیادی میخندند!!!*!*

۳ روز پیش
8K
بَضی‌کآرآرو‌فَقَ‌بآ‌یِ‌نَفَر‌میشِ‌اَنجآم‌دآد♡

بَضی‌کآرآرو‌فَقَ‌بآ‌یِ‌نَفَر‌میشِ‌اَنجآم‌دآد♡

۲ روز پیش
8K