#نی نی

#نی نی

۱۴ شهریور 1396
3K
🍷 🍻ب سلامتبه روزایه تنهاییو اشک

🍷 🍻ب سلامتبه روزایه تنهاییو اشک

۱۴ شهریور 1396
1K
من همون فرشتم😔فقط وختی دلمو شیکوندن بال هایم هم شکست

من همون فرشتم😔فقط وختی دلمو شیکوندن بال هایم هم شکست

۱۴ شهریور 1396
1K
۱۴ شهریور 1396
648
۱۴ شهریور 1396
1K
۹ شهریور 1396
14K
۱۹ مرداد 1396
3K
۱۹ مرداد 1396
3K
👨خانومم💖 👩جونم؟👨اره یا نه؟ 👩نه 👨ای بابا چرا گفتی اخه؟؟؟ 👩چیشد مگ چی بود؟ 👨میخواستم بببینم لیاقتو دارم با نه😡

👨خانومم💖 👩جونم؟👨اره یا نه؟ 👩نه 👨ای بابا چرا گفتی اخه؟؟؟ 👩چیشد مگ چی بود؟ 👨میخواستم بببینم لیاقتو دارم با نه😡

۱۳ مرداد 1396
2K
از لاشی ترین پسری که میشناختم شنیدم: آخه میدونی، اصن آدم دلش نمیاد... به دختری که عاشقشه دست بزنه:) #غیرت

از لاشی ترین پسری که میشناختم شنیدم: آخه میدونی، اصن آدم دلش نمیاد... به دختری که عاشقشه دست بزنه:) #غیرت

۲۰ تیر 1396
5K
۹ تیر 1396
5K
قسم ب عشقی ک دران سوخت دلش

قسم ب عشقی ک دران سوخت دلش

۳۱ خرداد 1396
4K
۲۹ خرداد 1396
3K
۲۹ خرداد 1396
2K
۲۹ خرداد 1396
2K
۲۹ خرداد 1396
3K
عشق خطرر ناک ترینههه❤ نه با کسی شوخی میکنه↪ نه میزاره کسی باش شوخی کنه 🔚 هه

عشق خطرر ناک ترینههه❤ نه با کسی شوخی میکنه↪ نه میزاره کسی باش شوخی کنه 🔚 هه

۲۲ اردیبهشت 1396
3K
صورتشو خط انداخت 🔪با تیغ شد یادگاریه عشق🎈صادقو سایقش

صورتشو خط انداخت 🔪با تیغ شد یادگاریه عشق🎈صادقو سایقش

۲۲ اردیبهشت 1396
3K
۱۶ اردیبهشت 1396
3K
۱۶ اردیبهشت 1396
3K