《 مرگی به نام زندگی 》

setarehtaban

دلایل بودنم را هر روز مرور میکنم!

هر روز از تعدادشان کم میشود!

دیروز که شمردم تنها دلیلم وجود تو بود فرزند نازنینم!

و امروز حسرت همه نداشته هایم برایم مانده...

جسمم سرجاشه ولی روحم نیست...

جسمم سرجاشه ولی روحم نیست...

۵ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
6K
کامنت لطفا

کامنت لطفا

۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K