ستایش...

setayesh.a80

ترسو ها آغاز نمی کنند،
ضعیف ها تمام نمی کنند،
و برنده ها هیچ وقت کوتاه نمی آیند...

😍 😍

😍 😍

۴ روز پیش
2K
😐 😕

😐 😕

۶ روز پیش
4K
ای کاشششش😞😞

ای کاشششش😞😞

۲۶ بهمن 1397
10K