🌸دو چیز روح انسان را نوازش می دهد یکی صدا زدن خداست و دیگری گوش سپردن به صدای او اولی در نماز ودومی در تلاوت قرآن ‌‌

🌸دو چیز روح انسان را نوازش می دهد یکی صدا زدن خداست و دیگری گوش سپردن به صدای او اولی در نماز ودومی در تلاوت قرآن ‌‌

۳ ساعت پیش
4K
شیطان به خدا گفت: به عظمت و بزرگیت تا قیامت بندگانت را گمراه خواهم کرد. خدا به شیطان فرمود: به عظمت و بخشندگیم تا قیامت بندگانم را میبخشم.

شیطان به خدا گفت: به عظمت و بزرگیت تا قیامت بندگانت را گمراه خواهم کرد. خدا به شیطان فرمود: به عظمت و بخشندگیم تا قیامت بندگانم را میبخشم.

۹ ساعت پیش
3K
چه شبهایی که با یادت سحر شد دعاهایم چرا هی بی اثر شد از آن روزی که دل در دامت افتاد دل مسکین من خونین جگر شد #محرم_زمانی

چه شبهایی که با یادت سحر شد دعاهایم چرا هی بی اثر شد از آن روزی که دل در دامت افتاد دل مسکین من خونین جگر شد #محرم_زمانی

۹ ساعت پیش
3K
شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید من شبم تو ماه من بر آسمان بی‌من مرو خار ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل تو گلی من خار تو در گلستان بی‌من ...

شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید من شبم تو ماه من بر آسمان بی‌من مرو خار ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل تو گلی من خار تو در گلستان بی‌من مرو #مولانا

۹ ساعت پیش
3K
مرا یاد تو می انداخت بـاران تو را باران به باران گریه کردم....

مرا یاد تو می انداخت بـاران تو را باران به باران گریه کردم....

۹ ساعت پیش
3K
چه تحملی دارد آستین لباسم... تمام غربت نبودنت را از چشمانم پاک می کند.. ولی دم نمی زند...💔 ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ❣

چه تحملی دارد آستین لباسم... تمام غربت نبودنت را از چشمانم پاک می کند.. ولی دم نمی زند...💔 ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ❣

۱۰ ساعت پیش
3K
چه کنم با غم خویش؟ گه گهی بغض دلم میترکد دل تنگم زعطش میسوزد شانه ای میخواهم که گذارم سر خود بر رویش و کنم گریه که شاید کمی آرام شوم ولی افسوس که نیست..

چه کنم با غم خویش؟ گه گهی بغض دلم میترکد دل تنگم زعطش میسوزد شانه ای میخواهم که گذارم سر خود بر رویش و کنم گریه که شاید کمی آرام شوم ولی افسوس که نیست..

۱۰ ساعت پیش
3K
دلےدارم ڪه تـاوانـش غـم تـوسـت خــریــدار نــگیــن خــاتــم تـوسـت بهـشتـے راڪـه دارم درخیــالــم تـمــام لــذتــش در عــالـم توست

دلےدارم ڪه تـاوانـش غـم تـوسـت خــریــدار نــگیــن خــاتــم تـوسـت بهـشتـے راڪـه دارم درخیــالــم تـمــام لــذتــش در عــالـم توست

۱۰ ساعت پیش
3K
گُـٖنَـه از جـانـب مـا نـیـسـت، اگـر مـَجـنـونیم... گوشه ی چشمِ تو نگذاشت... که عاقل باشیم... #صیدی_تهرانی ‎‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‎‏‎‌‎‏‎‌‍‎‌‌ ♥️♥️ ‌

گُـٖنَـه از جـانـب مـا نـیـسـت، اگـر مـَجـنـونیم... گوشه ی چشمِ تو نگذاشت... که عاقل باشیم... #صیدی_تهرانی ‎‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‎‏‎‌‎‏‎‌‍‎‌‌ ♥️♥️ ‌

۱۱ ساعت پیش
6K
دانه های آبان را سر انداختم ... سی دانه یک عشق از زیر ، یک خوشی از رو تا گره بخورند در هم شالی شود بر روی دوشت تا از سردی روزگار نرنجی !

دانه های آبان را سر انداختم ... سی دانه یک عشق از زیر ، یک خوشی از رو تا گره بخورند در هم شالی شود بر روی دوشت تا از سردی روزگار نرنجی !

۱۶ ساعت پیش
5K
یک لحظه دلم خواست که پهلوی تو باشم ♥️🎗بی محکمه، زندانیِ بازویِ تو باشم ♥️🎗♥️🎗♥️🎗 پیچیده به پایِ دلِ من، پیچش مویت ♥️🎗تا باز زمین خورده یِ گیسویِ تو باشم ♥️🎗♥️🎗♥️🎗

یک لحظه دلم خواست که پهلوی تو باشم ♥️🎗بی محکمه، زندانیِ بازویِ تو باشم ♥️🎗♥️🎗♥️🎗 پیچیده به پایِ دلِ من، پیچش مویت ♥️🎗تا باز زمین خورده یِ گیسویِ تو باشم ♥️🎗♥️🎗♥️🎗

۱۶ ساعت پیش
5K
🍃 💜 🍃 ای نگاهت از شب ِ باغ ِ نظر ، شیرازتر دیگران نازند و تو از نازنینان ، نازتر چنگ بردار و شب ما را چراغان کن که نیست چنگی از تو چنگ ...

🍃 💜 🍃 ای نگاهت از شب ِ باغ ِ نظر ، شیرازتر دیگران نازند و تو از نازنینان ، نازتر چنگ بردار و شب ما را چراغان کن که نیست چنگی از تو چنگ تر ، یا سازی از تو سازتر قصۀ گیسویت از امواج ِ تحریر ِ قمر ...

۱۸ ساعت پیش
4K
ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ چہ ﻣﯿﺪﺍنے ؟! ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ.......

ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ چہ ﻣﯿﺪﺍنے ؟! ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ.......

۱۸ ساعت پیش
4K
پاییز دختری ست با موهای نارنجی بافته، باران که ببارد موهایش فر می شود و از تمام مرد های شهر دلبری می کند #امید_صباغ_نو‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

پاییز دختری ست با موهای نارنجی بافته، باران که ببارد موهایش فر می شود و از تمام مرد های شهر دلبری می کند #امید_صباغ_نو‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۱۸ ساعت پیش
3K
گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت! پس با کسی بمان که نصف راه را به سمتت دویده باشد! #عباس_معروفی

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت! پس با کسی بمان که نصف راه را به سمتت دویده باشد! #عباس_معروفی

۱۸ ساعت پیش
3K
از دو عالم دردت ای دلدار بس باشد مرا کافر عشقم اگر غیر تو کس باشد مرا با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم بی تو باشم هر دو عالم یک قفس باشد ...

از دو عالم دردت ای دلدار بس باشد مرا کافر عشقم اگر غیر تو کس باشد مرا با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم بی تو باشم هر دو عالم یک قفس باشد مرا

۱۹ ساعت پیش
3K
عشق من ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﻣﺮﺯی ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪنی ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍستنی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمیشوی،ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪﺗﺮ میشوم💝

عشق من ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﻣﺮﺯی ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪنی ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍستنی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمیشوی،ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪﺗﺮ میشوم💝

۱۹ ساعت پیش
3K
من عاشق روی توام که اینگونه بر دف میزنم دف میزنم میسوزم و بهر تسلای جگر دف میزنم دف میزنم دربند گیسوی توام زنجیری موی توام چون برنمی آید زمن کاری دگر دف میزنم دف ...

من عاشق روی توام که اینگونه بر دف میزنم دف میزنم میسوزم و بهر تسلای جگر دف میزنم دف میزنم دربند گیسوی توام زنجیری موی توام چون برنمی آید زمن کاری دگر دف میزنم دف میزنم ❤️❤️

۱۹ ساعت پیش
4K
هر تصمیمی می‌گیری، بگیر. ولی یا با تمام وجود پاش بمون، یا کاملا بیخیالش شو! تردید، آدمو نابود می‌کنه.... 🌹🌹🌹🌹🌹

هر تصمیمی می‌گیری، بگیر. ولی یا با تمام وجود پاش بمون، یا کاملا بیخیالش شو! تردید، آدمو نابود می‌کنه.... 🌹🌹🌹🌹🌹

۱ روز پیش
20K