چیه فکر کردید میگم ببخشید منو خخخخخ

چیه فکر کردید میگم ببخشید منو خخخخخ

۱ ساعت پیش
4K
۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
3K
از مجموعه عکس های

از مجموعه عکس های "بانوی ماه" برشانه هایت باز ،دنبال چه میگردی؟ اندیشه ی پرواز،باید در دل ات باشد ••••••••••••••••••••••••••••••••••

۲ ساعت پیش
6K
یاد دوران خوش بچگی ها بخیر😍 اون وقتا از هر خونه ای صدای یکی از اینا میومد خوبه گاهی دوره کردن چیزایی که ادمو یاد گذشته های دور ببره 😊

یاد دوران خوش بچگی ها بخیر😍 اون وقتا از هر خونه ای صدای یکی از اینا میومد خوبه گاهی دوره کردن چیزایی که ادمو یاد گذشته های دور ببره 😊

۱۱ ساعت پیش
5K
. گذشته هایت را ببخش زیرا آنان همچون ڪفشهای ڪودڪیت، نه تنها برایت ڪوچڪند!!!! بلڪه تو را از برداشتن

. گذشته هایت را ببخش زیرا آنان همچون ڪفشهای ڪودڪیت، نه تنها برایت ڪوچڪند!!!! بلڪه تو را از برداشتن "گام های بزرگ" باز میدارند!!

۱۱ ساعت پیش
3K
سیبی که از درخت می افتد از نو به شاخه برمی گردد اما دیگر نمیشناسند همدیگر را!!

سیبی که از درخت می افتد از نو به شاخه برمی گردد اما دیگر نمیشناسند همدیگر را!!

۱۲ ساعت پیش
6K
. آنقدر چادر قشنگت کرده که بی اختیار.... از تمام بی حجابی ها دلم بیزار شد... رد شدی غرق حیا از بین بی دین ها و بعد... شهر بی دین ها پر از دلدادهٔ دیندار ...

. آنقدر چادر قشنگت کرده که بی اختیار.... از تمام بی حجابی ها دلم بیزار شد... رد شدی غرق حیا از بین بی دین ها و بعد... شهر بی دین ها پر از دلدادهٔ دیندار شد..

۱۲ ساعت پیش
6K
۱۳ ساعت پیش
6K
۱۴ ساعت پیش
7K
دلم را 💕 که مرور می‌کنم تمام آن از آنِ توست

دلم را 💕 که مرور می‌کنم تمام آن از آنِ توست

۱۴ ساعت پیش
10K
یادش بخیر بچگی هامون تا حوصلمون سر میرفت مامان میگفت برو دم در بشین تابابات بیاد

یادش بخیر بچگی هامون تا حوصلمون سر میرفت مامان میگفت برو دم در بشین تابابات بیاد

۱۴ ساعت پیش
6K
خواب میروند دستانم به تو که فکر میکنم جهان مختل میشود ساعت به عقب برمیگردد سرگیجه میگیرد ساعت مچی ام به دستبندی که برایم خریدی نگاه میکنم این همه دارایی من از این جهان است. ...

خواب میروند دستانم به تو که فکر میکنم جهان مختل میشود ساعت به عقب برمیگردد سرگیجه میگیرد ساعت مچی ام به دستبندی که برایم خریدی نگاه میکنم این همه دارایی من از این جهان است. بببین چقدر فقیرم...

۱۴ ساعت پیش
12K
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم🍁 ولی دل به پاییز نسپرده ایم چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر داغ دل بود ما ...

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم🍁 ولی دل به پاییز نسپرده ایم چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر داغ دل بود ما دیده ایم گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم🍁 - قیصر امین ...

۱۴ ساعت پیش
10K
همچون انار خونِ دل از خویش می‌خوریم غم پروریم حوصله‌یِ شرحِ قصه نیست 👤فاضل نظری

همچون انار خونِ دل از خویش می‌خوریم غم پروریم حوصله‌یِ شرحِ قصه نیست 👤فاضل نظری

۱۷ ساعت پیش
11K
. امروز را در همین امروز زندگی کن هیچ معلوم نیست فردایی که بخاطرش لحظاتت را در نطفه خفه می کنی همانی باشد که دلت میخواسته! آدمیزاد هیچ گاه مقصدی ثابت نداشته مدام در تلاش ...

. امروز را در همین امروز زندگی کن هیچ معلوم نیست فردایی که بخاطرش لحظاتت را در نطفه خفه می کنی همانی باشد که دلت میخواسته! آدمیزاد هیچ گاه مقصدی ثابت نداشته مدام در تلاش برای رسیدن است اما قبل از اینکه برسد مقصدش را تغییر می دهد! و در ...

۱۷ ساعت پیش
6K
خانه سنتی ترنج اصفهان ایران

خانه سنتی ترنج اصفهان ایران

۲۰ ساعت پیش
3K
۲۰ ساعت پیش
3K
۲۰ ساعت پیش
3K
اون زمان, زیاد امکانات آنچنانی نبود ولی دلها خیلی خوش بود. تهران دهه 50 نوستالژی_کودکی

اون زمان, زیاد امکانات آنچنانی نبود ولی دلها خیلی خوش بود. تهران دهه 50 نوستالژی_کودکی

۲۱ ساعت پیش
7K