۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
3K
از من تنها تو مانده ای پر باز می کنم بالم بر آسمان غروب می ساید و شب می شود تنها‌ در ظلمات جهان می گردم و از بادها و شب پرگانم بیم نیست از ...

از من تنها تو مانده ای پر باز می کنم بالم بر آسمان غروب می ساید و شب می شود تنها‌ در ظلمات جهان می گردم و از بادها و شب پرگانم بیم نیست از من‌ تنها تو مانده ای .

۵ ساعت پیش
9K
#BEAUTIFUL

#BEAUTIFUL

۱ روز پیش
5K
#BEAUTIFUL

#BEAUTIFUL

۱ روز پیش
9K
#BEAUTIFUL

#BEAUTIFUL

۱ روز پیش
5K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
3K
یه وقتـایی راجب دیگران یه افکاری به ذهنمون میاد که خداونـد راجعـ چنیـن افڪارے فرموده انـد😊 👇 ❤ ️انَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ❤ ️ قطعا بعضی از گمانها گناه است(😢 👌 ) 📖 منبع←قرآن ڪریمـ 🌺 ...

یه وقتـایی راجب دیگران یه افکاری به ذهنمون میاد که خداونـد راجعـ چنیـن افڪارے فرموده انـد😊 👇 ❤ ️انَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ❤ ️ قطعا بعضی از گمانها گناه است(😢 👌 ) 📖 منبع←قرآن ڪریمـ 🌺 سوره عشق←الحجرات ✨ آیہ زیبـا←12 . . . الابِذِڪــرالله تَطمَئِنّ القلـــوب☺ ️👇 |•💚 •| @heiyat_majazi

۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
1K
eshqam @hooman0090

eshqam @hooman0090

۱ ساعت پیش
2K
جــــــای خالی ما کوچــیکه زود پـــر میشه😏

جــــــای خالی ما کوچــیکه زود پـــر میشه😏

۱۰ آذر 1397
3K
۱۰ آذر 1397
4K
😍 بــــا تُ($)بــــــــودَن چــــه حــالی داره😍 @Salime.a

😍 بــــا تُ($)بــــــــودَن چــــه حــالی داره😍 @Salime.a

۱۷ آذر 1397
6K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K