کی دخملم میشه؟ همدم مامان میشه هیچ کدوم از بچه هام نباید خانواده دیگه داشته باشنا خوشگلای مامان : هانسین : @Chani.LoVe هانسو : @7__luhan__m خانواده دیگه که ندارید خوشگلام؟

کی دخملم میشه؟ همدم مامان میشه هیچ کدوم از بچه هام نباید خانواده دیگه داشته باشنا خوشگلای مامان : هانسین : @Chani.LoVe هانسو : @7__luhan__m خانواده دیگه که ندارید خوشگلام؟

46 دقیقه پیش
135
دُنیـــآٰم : @ilwoo ________________ بچه هام : @7__luhan__m : هانسو @Chani.LoVe : هانسین هانسیلا : __________________ مامیم : @FATI.kpoper @oh.sehunee : ددیم __________________ مامی کبیرم : @zhizha.exol ددی کبیرم : @nafaaaas95 __________________ آبجی جونم : ...

دُنیـــآٰم : @ilwoo ________________ بچه هام : @7__luhan__m : هانسو @Chani.LoVe : هانسین هانسیلا : __________________ مامیم : @FATI.kpoper @oh.sehunee : ددیم __________________ مامی کبیرم : @zhizha.exol ددی کبیرم : @nafaaaas95 __________________ آبجی جونم : @Fatemeh_21_ پسر خوشگل آبجیم : @chanyeol_Lover دختر خنگه آبجیم : @Fatemeh8273 شوهر آبجیم : @KIM.SARINA ...

1 ساعت پیش
623
بعله...😡😡😡 @ilwoo

بعله...😡😡😡 @ilwoo

1 ساعت پیش
246
اون متفاوته واسه همینه که من دوسش دارم -.- #my_sara #my_luhan

اون متفاوته واسه همینه که من دوسش دارم -.- #my_sara #my_luhan

2 ساعت پیش
438
هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم گویی در قلبم بہ روز رسانی مے شوی #my_sara #my_luhan

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم گویی در قلبم بہ روز رسانی مے شوی #my_sara #my_luhan

2 ساعت پیش
289