سهيل

sh.fereidooni

بیا از رگبار واژه ها ویران شویم

هوای غُصه بارانی صدای خاطرم ابری نگاه ِ مات ِ من گریان بر این درد پریشانی #شهزاد

هوای غُصه بارانی صدای خاطرم ابری نگاه ِ مات ِ من گریان بر این درد پریشانی #شهزاد

۱ روز پیش
5K
بی تو یک روز مرا فاصله می پیماید انتظارت آخرین مرحله ی رسوائیست..................... #شهزاد

بی تو یک روز مرا فاصله می پیماید انتظارت آخرین مرحله ی رسوائیست..................... #شهزاد

۱ روز پیش
6K
سرخ ترین شقایق عاشقی سبز ترین دقیقه ی زندگی همدم شبهای غم آلوده گی فرصت ویرانی و بیهودگی میلاد پاییزی ِ پرپر شدن زود رسیدن ولی آخر شدن #شهزاد

سرخ ترین شقایق عاشقی سبز ترین دقیقه ی زندگی همدم شبهای غم آلوده گی فرصت ویرانی و بیهودگی میلاد پاییزی ِ پرپر شدن زود رسیدن ولی آخر شدن #شهزاد

۵ روز پیش
4K
غمزده دلکنده از دنیا شدم مثل بوف کور غم تنها شدم

غمزده دلکنده از دنیا شدم مثل بوف کور غم تنها شدم

۵ روز پیش
10K
آن لحظه ی بارانی که می دانم و می دانی انتظار طوفانی در آن شب ظلمانی آتش چو کشیدم من بر این صبر زندانی پر باز چو کرد شعله بر سقوط ویرانی ای کاش بدانی ...

آن لحظه ی بارانی که می دانم و می دانی انتظار طوفانی در آن شب ظلمانی آتش چو کشیدم من بر این صبر زندانی پر باز چو کرد شعله بر سقوط ویرانی ای کاش بدانی تو دانم که نمی دانی دانم که چو دانستی یک لحظه نمی مانی یک لحظه ...

۷ روز پیش
3K
زندگی سیرم از این نامردمی های غریب من که ویرانم در ِ ویرانه را گم کرده ام بهتر آن است که نگیرم بغیراز سوی دوست من که سوی کعبه و بت خانه را گم کرده ...

زندگی سیرم از این نامردمی های غریب من که ویرانم در ِ ویرانه را گم کرده ام بهتر آن است که نگیرم بغیراز سوی دوست من که سوی کعبه و بت خانه را گم کرده ام #شهزاد

۷ روز پیش
4K
مست دردم من مسیر خانه را گم کرده ام خسته ام بس که ، صف میخانه را گم کرده ام بی کس زکسم ، کس همچو من ، بی کس نیست همه من را ، ...

مست دردم من مسیر خانه را گم کرده ام خسته ام بس که ، صف میخانه را گم کرده ام بی کس زکسم ، کس همچو من ، بی کس نیست همه من را ، من خودم را در خودم گم کرده ام #شهزاد

۷ روز پیش
4K
کاش فکر و دل و عقلم در گیر نبود در جنگل میمون و شغال شیر نبود کاش مردانگی و عشق و وفا باب نبود کاش آزادی و پاکی از گناه خواب نبود

کاش فکر و دل و عقلم در گیر نبود در جنگل میمون و شغال شیر نبود کاش مردانگی و عشق و وفا باب نبود کاش آزادی و پاکی از گناه خواب نبود

۱ هفته پیش
2K
بی تابم و بی تابم دریاچه ی بی آبم موج عطش از حسرت بیدارم و در خوابم................ #شهزاد
عکس بلند

بی تابم و بی تابم دریاچه ی بی آبم موج عطش از حسرت بیدارم و در خوابم................ #شهزاد

۱ هفته پیش
4K
می سوزم و می سوزم ابری است شب و روزم بارانی نمی بارد بر داغ جگر سوزم........... #شهزاد

می سوزم و می سوزم ابری است شب و روزم بارانی نمی بارد بر داغ جگر سوزم........... #شهزاد

۱ هفته پیش
4K
درنوبت حج منتظر وصل خداییم در بندهوائیم واز وصل جداییم رفتیم به دیار عرب از بهر شفاعت توهین شنیدیم ، در رنج و ضلالت هرلحظه وهر بار به هر سوی دویدیم رفتیم که ببینیم ، ...

درنوبت حج منتظر وصل خداییم در بندهوائیم واز وصل جداییم رفتیم به دیار عرب از بهر شفاعت توهین شنیدیم ، در رنج و ضلالت هرلحظه وهر بار به هر سوی دویدیم رفتیم که ببینیم ، ندیدیم ، نرسیدیم یک خانه ی سنگی سیاه بود در آنجا ازعشق و خدا خالی ...

۱ هفته پیش
4K
نبض این عشق پر از حادثه ی تنهائی است قصه ی غُصه ی درد ِ من سکوت..................... #شهزاد

نبض این عشق پر از حادثه ی تنهائی است قصه ی غُصه ی درد ِ من سکوت..................... #شهزاد

۱ هفته پیش
5K
تو می خواستی و من چیدم عطش داشتی و من دیدم و آن سیب بر زمین انداخت آدم را و زندان حوس گرداند، عالم را #شهزاد

تو می خواستی و من چیدم عطش داشتی و من دیدم و آن سیب بر زمین انداخت آدم را و زندان حوس گرداند، عالم را #شهزاد

۱ هفته پیش
7K
از جور زمانه نغمه پرداز شدیم از چوب شکسته زمان ساز شدیم ما ساز شدیم سلطه اثر می خواهد این ورطه عشق ، رقص تبر می خواهد #شهزاد

از جور زمانه نغمه پرداز شدیم از چوب شکسته زمان ساز شدیم ما ساز شدیم سلطه اثر می خواهد این ورطه عشق ، رقص تبر می خواهد #شهزاد

۱ هفته پیش
7K
بی تو باز آن کوچه ی بارانی ِ ِغرق سکوت شده رویای خیال انگیز پرسه زدنم.......... #شهزاد

بی تو باز آن کوچه ی بارانی ِ ِغرق سکوت شده رویای خیال انگیز پرسه زدنم.......... #شهزاد

۱ هفته پیش
6K
یک قدم مانده به ویرانی برگ یک قدم تا ، پریشانی مرگ یک قدم مانده به دردی برگ ریز یه قدم تا پاییز...................... #شهزاد

یک قدم مانده به ویرانی برگ یک قدم تا ، پریشانی مرگ یک قدم مانده به دردی برگ ریز یه قدم تا پاییز...................... #شهزاد

۱ هفته پیش
6K
یک بغض قدیمی مانده از اون روزها یک درد گلو گیر و غمی دل آشنا شده خاطرات با تو بودنم من و گریه وغروب جمعه ها #شهزاد

یک بغض قدیمی مانده از اون روزها یک درد گلو گیر و غمی دل آشنا شده خاطرات با تو بودنم من و گریه وغروب جمعه ها #شهزاد

۱ هفته پیش
5K
زندگی یک خواب است خوابی از بیداری و تو یک خیال از خواب منی #شهزاد

زندگی یک خواب است خوابی از بیداری و تو یک خیال از خواب منی #شهزاد

۱ هفته پیش
8K
برایت گلی خواهم چید زیبا همچون نگاه مهربانت لطیف تر از رقص گیسوانت برایت گلی خواهم چید زلال و یکرنگ و خوش بو گلی که مهتاب را به تماشا بکشاند یادم هست که تو را ...

برایت گلی خواهم چید زیبا همچون نگاه مهربانت لطیف تر از رقص گیسوانت برایت گلی خواهم چید زلال و یکرنگ و خوش بو گلی که مهتاب را به تماشا بکشاند یادم هست که تو را از مهتابی آسمان نشانی گرفتم یادم هست که لبخند تو نقشی از خود زیبائی بود ...

۱ هفته پیش
11K
عاشقی ، وزن دل تنگ من و خاطره هاست حسرتم از همه دنیا درد این فاصله هاست..................... #شهزاد

عاشقی ، وزن دل تنگ من و خاطره هاست حسرتم از همه دنیا درد این فاصله هاست..................... #شهزاد

۱ هفته پیش
12K