سهيل

sh.fereidooni

بيا از واژه ويران شو كه اين ويراني از معناست

قرار ما ، خیال ِ بی قراری هوای ابری ِ چشم انتظاری.............. #شهزاد

قرار ما ، خیال ِ بی قراری هوای ابری ِ چشم انتظاری.............. #شهزاد

۳ روز پیش
3K
ابر دلتنگی جانم همه بارانی توست مصرع و ردیف شعرم

ابر دلتنگی جانم همه بارانی توست مصرع و ردیف شعرم "غم پنهانی توست" #شهزاد

۳ روز پیش
3K
شیشه ی دلتنگیم را حسرت و آه تو شُست از دلم نقش غمت را هیچ رویائی نشُست........................ #شهزاد

شیشه ی دلتنگیم را حسرت و آه تو شُست از دلم نقش غمت را هیچ رویائی نشُست........................ #شهزاد

۴ روز پیش
5K
همچو اسفند منم خیس ترین آهنگ درد مژده ی دلتنگی از پایان باران و تگرگ............. #شهزاد

همچو اسفند منم خیس ترین آهنگ درد مژده ی دلتنگی از پایان باران و تگرگ............. #شهزاد

۴ روز پیش
5K
بهشت هرکسی در زندگانی لحظه ی عافیت روح است و دوزخ لحظه ی تاریک عصیان ِ پلیدی هاست همینجا در همین دنیا.................... #شهزاد

بهشت هرکسی در زندگانی لحظه ی عافیت روح است و دوزخ لحظه ی تاریک عصیان ِ پلیدی هاست همینجا در همین دنیا.................... #شهزاد

۱ هفته پیش
6K
تلنگر می زند بر پنجره یاد تو هر لحظه غمت را همچو یادت تنگ در آغوش ِ دل دارم و خوابی از خیالت نقش می گیرد نفس ، هم بغض این لحظه درون درد می ...

تلنگر می زند بر پنجره یاد تو هر لحظه غمت را همچو یادت تنگ در آغوش ِ دل دارم و خوابی از خیالت نقش می گیرد نفس ، هم بغض این لحظه درون درد می میرد..................... #شهزاد

۱ هفته پیش
6K
من باشم و پاییز و غم تو دل باشد و ابر و نم نم تو از عشق تو بباری و من از بغض تو در غم دیگر ، من غم تو #شهزاد

من باشم و پاییز و غم تو دل باشد و ابر و نم نم تو از عشق تو بباری و من از بغض تو در غم دیگر ، من غم تو #شهزاد

۲ هفته پیش
6K
رد پایی در برف همه ی رونق بازارم بود کوچه ی بن بست آزارم بود غُصه ی حرمت پیکارم بود #شهزاد

رد پایی در برف همه ی رونق بازارم بود کوچه ی بن بست آزارم بود غُصه ی حرمت پیکارم بود #شهزاد

۲ هفته پیش
7K
تاریک تر از جهل و پر نور تر از معنا این قاعده ی درد است در گردونه ی دنیا................. #شهزاد

تاریک تر از جهل و پر نور تر از معنا این قاعده ی درد است در گردونه ی دنیا................. #شهزاد

۲ هفته پیش
7K
دل به وقت شادی از لطف غمت مسرور باد بی غمی درد بزرگیست که از ما دور باد #شهزاد

دل به وقت شادی از لطف غمت مسرور باد بی غمی درد بزرگیست که از ما دور باد #شهزاد

۲۵ دی 1397
5K
عاقبت بر شاخه ی این عشق می خُشکانیم با غمت بر ظلمت این درد می تابانیم پاییزیم و بی برگ و طوفانی ز درد من خود دردم جانا ، از چه می ترسانیم............ #شهزاد

عاقبت بر شاخه ی این عشق می خُشکانیم با غمت بر ظلمت این درد می تابانیم پاییزیم و بی برگ و طوفانی ز درد من خود دردم جانا ، از چه می ترسانیم............ #شهزاد

۲۵ دی 1397
6K
مرا ببر به خاطرت به خاطر همان نگاه همان نگاه ِ ساده که رفتم و گم کردم راه #شهزاد

مرا ببر به خاطرت به خاطر همان نگاه همان نگاه ِ ساده که رفتم و گم کردم راه #شهزاد

۲۴ دی 1397
4K
چو پاییز اگر بغض ِ غم خورده ایم اگر زرد و بی برگ و پژمُرده ایم مثل شیشه ی تار هر پنجره پُر از قلب های ترک خورده ایم #شهزاد

چو پاییز اگر بغض ِ غم خورده ایم اگر زرد و بی برگ و پژمُرده ایم مثل شیشه ی تار هر پنجره پُر از قلب های ترک خورده ایم #شهزاد

۲۳ دی 1397
7K
دنیای من رویای تو ابری دل دریای تو دنیای من دیوانگی داغ دل و پروانگی دنیای من دوری و درد باران یک ریز و تگرگ دنیای من چشمان تو نوازش ِ دستان تو دنیای من ...

دنیای من رویای تو ابری دل دریای تو دنیای من دیوانگی داغ دل و پروانگی دنیای من دوری و درد باران یک ریز و تگرگ دنیای من چشمان تو نوازش ِ دستان تو دنیای من ......................... #شهزاد

۲۲ دی 1397
10K
بغض دی باید که بارانی شود طالعش سرد و زمستانی شود کوچه ی بن بست ِ تنها تر شدن داغ درد گیرد و طوفانی شود.................. #شهزاد

بغض دی باید که بارانی شود طالعش سرد و زمستانی شود کوچه ی بن بست ِ تنها تر شدن داغ درد گیرد و طوفانی شود.................. #شهزاد

۱۰ دی 1397
12K
من آن رسوای گریانم همان باد گریزانم مثل موی پریشانت به هر سوئی پریشانم بسان برگی از رویای پاییز کجا افتادم از شاخه نمی دانم....... #شهزاد

من آن رسوای گریانم همان باد گریزانم مثل موی پریشانت به هر سوئی پریشانم بسان برگی از رویای پاییز کجا افتادم از شاخه نمی دانم....... #شهزاد

۹ دی 1397
10K
جشن دلتنگی ما یلدا بود شب ِ رفتن ِ خزان سرما بود سوز پاییز و تب ِ داغ ِ خزان بغض ابر و نعره های آسمان............................... #شهزاد

جشن دلتنگی ما یلدا بود شب ِ رفتن ِ خزان سرما بود سوز پاییز و تب ِ داغ ِ خزان بغض ابر و نعره های آسمان............................... #شهزاد

۱ دی 1397
12K
بعد از این نم نم یادت بر دلم باران است تو نباشی زندگی بکام من زندان است هر غروب ، زردی غم شعله ی ویرانی من تو نباشی پایتخت ِ غُصه ام تهران است..................... #شهزاد

بعد از این نم نم یادت بر دلم باران است تو نباشی زندگی بکام من زندان است هر غروب ، زردی غم شعله ی ویرانی من تو نباشی پایتخت ِ غُصه ام تهران است..................... #شهزاد

۲۶ آذر 1397
12K
ابر دلتنگی تو بر سرما می بارد تو خودت جای دگر در خم ِ رویای دگر ..............

ابر دلتنگی تو بر سرما می بارد تو خودت جای دگر در خم ِ رویای دگر ..............

۲۴ آذر 1397
6K
تا یاد تو بر کوچه ی دل می بارد پاییز همیشه هست در قصه ی ما ............. #شهزاد

تا یاد تو بر کوچه ی دل می بارد پاییز همیشه هست در قصه ی ما ............. #شهزاد

۲۴ آذر 1397
13K