سهيل

sh.fereidooni

بيا از واژه ويران شو كه اين ويراني از معناست

منتظر آن شب بارانیم شعله شوم در غم پنهانیم کاش بیائی و بسوزانیم شعله شوم باد برقصانیم منتظر آن شب ظلمانیم باز تو از عشق بترسانیم بر خاطرت باز بچرخانیم غم شوم از درد پریشانیم ...

منتظر آن شب بارانیم شعله شوم در غم پنهانیم کاش بیائی و بسوزانیم شعله شوم باد برقصانیم منتظر آن شب ظلمانیم باز تو از عشق بترسانیم بر خاطرت باز بچرخانیم غم شوم از درد پریشانیم منتظر آن شب طوفانیم درد بگیرد دل بارانیم باز بگوئی که نمی مانیم دانم و ...

۲ روز پیش
2K
تو آن مهتاب رویائی که شب را در تماشائی تو آن عریانی نقشی که بی رحمانه زیبائی #شهزاد

تو آن مهتاب رویائی که شب را در تماشائی تو آن عریانی نقشی که بی رحمانه زیبائی #شهزاد

۲ روز پیش
2K
اذان عشق می گویند بسویت چون نماز آرم تو در آنسوی هر سوئی تو بر سروی تو بر کوهی توئی نیستیِ در هستی توئی اساس سرمستی خودِ آب روانی تو به رگهایم دوانی تو توئی ...

اذان عشق می گویند بسویت چون نماز آرم تو در آنسوی هر سوئی تو بر سروی تو بر کوهی توئی نیستیِ در هستی توئی اساس سرمستی خودِ آب روانی تو به رگهایم دوانی تو توئی انجم تو آن ماهی تو خورشیدی تو دریائی تو در آینه بینائی تو در خوابی ...

۲ روز پیش
2K
تا دلم را بی تو رازی میکنم با خیالت عشقبازی میکنم.................. #شهزاد

تا دلم را بی تو رازی میکنم با خیالت عشقبازی میکنم.................. #شهزاد

۲ روز پیش
2K
باران اگر بارید تو هم برگرد .......................... یادت درون سینه ام تنهاست یادت کنار آن درخت پیر یادت میان کوچه باغ فصل یادت کنار من که تنهایم جایت همیشه همه جای شهر چون نم نم ...

باران اگر بارید تو هم برگرد .......................... یادت درون سینه ام تنهاست یادت کنار آن درخت پیر یادت میان کوچه باغ فصل یادت کنار من که تنهایم جایت همیشه همه جای شهر چون نم نم این بغض بارانی بر داغ این دل خالی و رویاست باران اگر بارید تو هم ...

۳ روز پیش
3K
متلاشی است چو پاییز دل دیوانه ام از غم عشق ِ تو با پاییز هم بیگانه ام #شهزاد

متلاشی است چو پاییز دل دیوانه ام از غم عشق ِ تو با پاییز هم بیگانه ام #شهزاد

۳ روز پیش
3K
آسمان امروز هم بغض پاییز گریست همدلی به وقت بغض و اشک از درد ، عاشقی است #شهزاد

آسمان امروز هم بغض پاییز گریست همدلی به وقت بغض و اشک از درد ، عاشقی است #شهزاد

۳ روز پیش
3K
و من ویران پاییزم

و من ویران پاییزم

۳ روز پیش
4K
در انتظار رقص بارانم ابری کن این دل را بگریانم میلاد من آتش گرفت از درد آذر ترین ِ برگ ریزانم #شهزاد

در انتظار رقص بارانم ابری کن این دل را بگریانم میلاد من آتش گرفت از درد آذر ترین ِ برگ ریزانم #شهزاد

۴ روز پیش
4K
میشه با عشق تو تنها تر شد میشه از اشک تو دریا تر شد میشه با رعد چشات این دل و خاکستر کرد میشه با خاطره هات بُغضم و زیبا تر کرد #شهزاد

میشه با عشق تو تنها تر شد میشه از اشک تو دریا تر شد میشه با رعد چشات این دل و خاکستر کرد میشه با خاطره هات بُغضم و زیبا تر کرد #شهزاد

۴ روز پیش
4K
زنده از آنیم که پاییز هست فصل پریشانی و برگ ریز هست ماه خزان ماه پریشانیم فصل نم و بارش یک ریز هست #شهزاد

زنده از آنیم که پاییز هست فصل پریشانی و برگ ریز هست ماه خزان ماه پریشانیم فصل نم و بارش یک ریز هست #شهزاد

۴ روز پیش
3K
یا بغض گلو یا درد این عادت هوشیاری است دنیا موی باریکی بین خواب و بیداری است #شهزاد

یا بغض گلو یا درد این عادت هوشیاری است دنیا موی باریکی بین خواب و بیداری است #شهزاد

۴ روز پیش
3K
اگر چه در غمت آهم شده درد شبانگاهم دلیل بودنم باز آ که دیریست چشم در راهم توئی آن درد شیرینم من از این درد نمی کاهم #شهزاد

اگر چه در غمت آهم شده درد شبانگاهم دلیل بودنم باز آ که دیریست چشم در راهم توئی آن درد شیرینم من از این درد نمی کاهم #شهزاد

۴ روز پیش
3K
آذین بسته ام دلتنگیم را در این زمزمه ی برگ ریز پاییز من و دل تنگی و آوار واژه همه سرمست، از سکوت لبریز............................. #شهزاد

آذین بسته ام دلتنگیم را در این زمزمه ی برگ ریز پاییز من و دل تنگی و آوار واژه همه سرمست، از سکوت لبریز............................. #شهزاد

۵ روز پیش
5K
چه عجب آمدی و باز خیالم شده ای از سر لطف تو این بار مجالم شده ای چشم بدر دوخته بودم که از راه خیال خوش به حالم شده این بار که حالم شده ای.......................... ...
عکس بلند

چه عجب آمدی و باز خیالم شده ای از سر لطف تو این بار مجالم شده ای چشم بدر دوخته بودم که از راه خیال خوش به حالم شده این بار که حالم شده ای.......................... #شهزاد

۵ روز پیش
5K
بی تو در زمزمه ی درد پریشانم از عشق تک و تنها مانده ام با غم بارانی خود........................... #شهزاد

بی تو در زمزمه ی درد پریشانم از عشق تک و تنها مانده ام با غم بارانی خود........................... #شهزاد

۵ روز پیش
5K
مثل پاییز پر از زمزمه ی بارانم کُنج بی رحمترین خاطره ی تهرانم #شهزاد

مثل پاییز پر از زمزمه ی بارانم کُنج بی رحمترین خاطره ی تهرانم #شهزاد

۵ روز پیش
7K
کاش میشد گم شوم درکویِ عشق همچو رویای تو در هر سوی عشق #شهزاد

کاش میشد گم شوم درکویِ عشق همچو رویای تو در هر سوی عشق #شهزاد

۶ روز پیش
16K
کنار واژه ها بی تو تن ِ خودکار می لرزد غزل در واژه می روید خیالم شعر می گوید #شهزاد

کنار واژه ها بی تو تن ِ خودکار می لرزد غزل در واژه می روید خیالم شعر می گوید #شهزاد

۶ روز پیش
14K
تنها که شدی زمان نفس می کِشدت درچنبر بغض آلوده اش می کُشدت #شهزاد

تنها که شدی زمان نفس می کِشدت درچنبر بغض آلوده اش می کُشدت #شهزاد

۶ روز پیش
13K