سهيل

sh.fereidooni

بيا از واژه ويران شو كه اين ويراني از معناست

زردیش زیبائی است سلطان عشق بر قدومش فرش برگ قصه اش شولای مرگ رفته تا زوزه ی باد سیل باران و تگرگ زردیش زیبائی است سلطان عشق........................ #شهزاد

زردیش زیبائی است سلطان عشق بر قدومش فرش برگ قصه اش شولای مرگ رفته تا زوزه ی باد سیل باران و تگرگ زردیش زیبائی است سلطان عشق........................ #شهزاد

۱ روز پیش
3K
آخر این کوچه ی بن بست یک نگاه منتظر هم هست........... یک نگاه مانده تا دیدار یک خیال مات بر دیوار #شهزاد

آخر این کوچه ی بن بست یک نگاه منتظر هم هست........... یک نگاه مانده تا دیدار یک خیال مات بر دیوار #شهزاد

۱ روز پیش
3K
از هلهله ی غم مانده تنها دردی از رخوت بی تابی آن نامردی ای جان جهان غم سهم ما شد در عشق از عشق تو اما مانده بغض ِسردی ........................ #شهزاد

از هلهله ی غم مانده تنها دردی از رخوت بی تابی آن نامردی ای جان جهان غم سهم ما شد در عشق از عشق تو اما مانده بغض ِسردی ........................ #شهزاد

۴ روز پیش
3K
برگها از باد سرگردان و سرما زردی و زیبائی و پرواز عاشقان از عشق نافرجام معنا پرسه ی غمگین و آواز می شود غوغا که پاییز است................ #شهزاد

برگها از باد سرگردان و سرما زردی و زیبائی و پرواز عاشقان از عشق نافرجام معنا پرسه ی غمگین و آواز می شود غوغا که پاییز است................ #شهزاد

۵ روز پیش
3K
ابر بی تاب از رسیدن ماندن و بعد نعره ای از جان که پاییز است #شهزاد

ابر بی تاب از رسیدن ماندن و بعد نعره ای از جان که پاییز است #شهزاد

۵ روز پیش
3K
من از پاییز از این بی تابی ِ لبریز من از باران سوزن ریز از این رویای ِ بغض آلوده ی بر خاطرم آویز می ترسم....... #شهزاد

من از پاییز از این بی تابی ِ لبریز من از باران سوزن ریز از این رویای ِ بغض آلوده ی بر خاطرم آویز می ترسم....... #شهزاد

۵ روز پیش
4K
از درد زمان ساعت سرگیجه ی تکرار است بغض ِ غزل و شعرم از مستی ِ بسیار است #شهزاد

از درد زمان ساعت سرگیجه ی تکرار است بغض ِ غزل و شعرم از مستی ِ بسیار است #شهزاد

۶ روز پیش
5K
یا بغض گلو یا درد این عادت هوشیاری است دنیا موی باریکی بین خواب و بیداری است #شهزاد

یا بغض گلو یا درد این عادت هوشیاری است دنیا موی باریکی بین خواب و بیداری است #شهزاد

۶ روز پیش
4K
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد روزگار غریبیست نازنین.................... #شاملو

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد روزگار غریبیست نازنین.................... #شاملو

۶ روز پیش
4K
من آن بغض پریشانم کجا افتادم ازشاخه نمی دانم.................. #شهزاد

من آن بغض پریشانم کجا افتادم ازشاخه نمی دانم.................. #شهزاد

۶ روز پیش
5K
و من سایه نشین زخمی ِ سلطان ِ پاییزم که از تنهائی و همهمه ی سکوت لبریزم من آن بی تابی ِ دردم که با برگی به پرواز زوال از شاخه تا مرگم من آن ...

و من سایه نشین زخمی ِ سلطان ِ پاییزم که از تنهائی و همهمه ی سکوت لبریزم من آن بی تابی ِ دردم که با برگی به پرواز زوال از شاخه تا مرگم من آن بغض ِ گلوگیرم که بر پاییز زنجیرم .................. #شهزاد

۶ روز پیش
5K
روز میلادم با آذر تلاقی کرده بود بغض سرشار مرا پاییز تلافی کرده بود او پر از ابر و نم و باران ِ یکریز و تگرگ من پر از بغض و غم ِ لبریز و ...

روز میلادم با آذر تلاقی کرده بود بغض سرشار مرا پاییز تلافی کرده بود او پر از ابر و نم و باران ِ یکریز و تگرگ من پر از بغض و غم ِ لبریز و پاییزان ِ برگ #شهزاد

۱ هفته پیش
6K
چون باد به کوی تو به هر لحظه دوانم ای جان جهانم بی مسکن و بی طاقت و بی جا و مکانم دردیست به جانم سرگشته ترین فرصت غمگین خزانم چون برگ پَرانم تاریک ترین ...

چون باد به کوی تو به هر لحظه دوانم ای جان جهانم بی مسکن و بی طاقت و بی جا و مکانم دردیست به جانم سرگشته ترین فرصت غمگین خزانم چون برگ پَرانم تاریک ترین قصه ی در غُصه نهانم دیریست نگرانم بسیار چُنینم هرلحظه چنانم مُهر است سکوت بر ...

۱ هفته پیش
5K
تا زرد نگردد برگ تا درد نگردد مرگ تا روزنه ی پندار پشت و پس این دیوار ویران نشود بی تاب حیران نپرد از خواب این است جهان ما یخ بسته زبان ما دریاب تو ...

تا زرد نگردد برگ تا درد نگردد مرگ تا روزنه ی پندار پشت و پس این دیوار ویران نشود بی تاب حیران نپرد از خواب این است جهان ما یخ بسته زبان ما دریاب تو خیامی بر گیر و بده جامی امروز غنیمت درد ساقی کجاست یک مرد #شهزاد

۱ هفته پیش
7K
مهربان ، همچو بارانی پریشان ، مثل زندانی گدازان همچو آذرماه خروشان ، مثل طوفانی تو را ای مهربان باران تو ای بغض ِ غم ِ زندان مرا آتش بزن پنهان به گاه خشم در ...

مهربان ، همچو بارانی پریشان ، مثل زندانی گدازان همچو آذرماه خروشان ، مثل طوفانی تو را ای مهربان باران تو ای بغض ِ غم ِ زندان مرا آتش بزن پنهان به گاه خشم در طوفان #شهزاد

۱ هفته پیش
7K
مانده تا پاییز ، بی تابت کند مانده تا ، باران بُغض از درد بی خوابت کند مانده تا ازسیل ِ سوزن ریز باران و تگرگ از جدائی و پریشانی ِ یک شاخه و برگ ...
عکس بلند

مانده تا پاییز ، بی تابت کند مانده تا ، باران بُغض از درد بی خوابت کند مانده تا ازسیل ِ سوزن ریز باران و تگرگ از جدائی و پریشانی ِ یک شاخه و برگ مانده تا موسم اشک مانده تا بُغض ِ نسیم اشک بگیرد از غم آبادت کند ...

۳ هفته پیش
8K
تاریک ترین معنای ِ زندانم از مردم دنیا گریزانم عریان ِ حرف و واژه و معنی ابری تر از شبهای تهرانم.......................... #شهزاد

تاریک ترین معنای ِ زندانم از مردم دنیا گریزانم عریان ِ حرف و واژه و معنی ابری تر از شبهای تهرانم.......................... #شهزاد

۳ هفته پیش
8K
مانده از یک شب دور خاطری مهتابی عکس یادی در آب یک شب و یک مهتاب بند این دل بی تاب یک سراب و یک خواب مانده از یک شب دور خاطری سرد و نمور ...

مانده از یک شب دور خاطری مهتابی عکس یادی در آب یک شب و یک مهتاب بند این دل بی تاب یک سراب و یک خواب مانده از یک شب دور خاطری سرد و نمور #شهزاد

۴ هفته پیش
9K
یک کوه عطش یک دل بارانی ما را ز کویر تشنه می ترسانی ما گر ز کویر تشنه می ترسیدیم بر مسلخ عاشقی نمی باریدیم #شهزاد

یک کوه عطش یک دل بارانی ما را ز کویر تشنه می ترسانی ما گر ز کویر تشنه می ترسیدیم بر مسلخ عاشقی نمی باریدیم #شهزاد

۴ هفته پیش
9K
من از رقص سما مرگ در حریم روشن یک شمع فهمیدم بهای عاشقی گذشتن از مرز وجود است #شهزاد

من از رقص سما مرگ در حریم روشن یک شمع فهمیدم بهای عاشقی گذشتن از مرز وجود است #شهزاد

۴ هفته پیش
9K