مجنون الحسین

sh__mr.r._.EM

بزنین روش ..
دلا غافلـ زسبحانیـ چهـ حاصلـ ۰ مطیعـ نفسـ و شیطانیـ چهـ حاصلـ
بود قدر تو افزونـ از ملائکـ۰ تو قدر خود نمیدانیـ چه حاصلـ
پستهایی که با عقایدم همخونی داشته باشه لایک میشه .
شهدا منـ یکیـ هیچـ نهـ برایـ گفتنـ دارمـ نهـ برایـ شرمندگیـ

۲۵ شهریور 1397
4K
حرم.....

حرم.....

۲۰ شهریور 1397
2K
دریا.....

دریا.....

۱۷ شهریور 1397
5K
تن های پروانه ای،......

تن های پروانه ای،......

۱۳ شهریور 1397
7K
۱۳ شهریور 1397
5K
۱۰ شهریور 1397
5K
عشق....

عشق....

۲۴ مرداد 1397
4K
....

....

۲۴ مرداد 1397
7K
بزرگ شو ... ذهنت رو گسترش بده ... و زندگی کن ... با فکرای بزرگه که ادم بزرگ میشه

بزرگ شو ... ذهنت رو گسترش بده ... و زندگی کن ... با فکرای بزرگه که ادم بزرگ میشه

۲۲ مرداد 1397
6K
۲۲ مرداد 1397
4K
۲۲ مرداد 1397
4K
۲۲ مرداد 1397
6K
بیایم حداقل روزی ده صفحه کتاب بخونیم.... حداقل

بیایم حداقل روزی ده صفحه کتاب بخونیم.... حداقل

۲۲ مرداد 1397
4K
۲۲ مرداد 1397
3K
لطفا......

لطفا......

۱۵ مرداد 1397
7K
اللهم صل علی محمد و ال محمد♥♥

اللهم صل علی محمد و ال محمد♥♥

۱۵ مرداد 1397
4K
۱۵ مرداد 1397
2K
۲۹ تیر 1397
8K
گاهی باید سقوط کرد در اغوش باور خدا.......

گاهی باید سقوط کرد در اغوش باور خدا.......

۱۵ تیر 1397
9K
آسان ترین جنگ در دنیا،جنگ با اسرائیل است✌️🏻 شهید همت💜

آسان ترین جنگ در دنیا،جنگ با اسرائیل است✌️🏻 شهید همت💜

۱۲ تیر 1397
3K