مجنون الحسین

sh__mr.r._.EM

بزنین روش ..
دلا غافلـ زسبحانیـ چهـ حاصلـ ۰ مطیعـ نفسـ و شیطانیـ چهـ حاصلـ
بود قدر تو افزونـ از ملائکـ۰ تو قدر خود نمیدانیـ چه حاصلـ
پستهایی که با عقایدم همخونی داشته باشه لایک میشه .
شهدا منـ یکیـ هیچـ نهـ برایـ گفتنـ دارمـ نهـ برایـ شرمندگیـ

۲۵ شهریور 1397
118
حرم.....

حرم.....

۲۰ شهریور 1397
118
دریا.....

دریا.....

۱۷ شهریور 1397
120
تن های پروانه ای،......

تن های پروانه ای،......

۱۳ شهریور 1397
121
۱۳ شهریور 1397
118
۱۰ شهریور 1397
119
عشق....

عشق....

۲۴ مرداد 1397
117
....

....

۲۴ مرداد 1397
115
بزرگ شو ... ذهنت رو گسترش بده ... و زندگی کن ... با فکرای بزرگه که ادم بزرگ میشه

بزرگ شو ... ذهنت رو گسترش بده ... و زندگی کن ... با فکرای بزرگه که ادم بزرگ میشه

۲۲ مرداد 1397
202
۲۲ مرداد 1397
119
۲۲ مرداد 1397
119
۲۲ مرداد 1397
126
بیایم حداقل روزی ده صفحه کتاب بخونیم.... حداقل

بیایم حداقل روزی ده صفحه کتاب بخونیم.... حداقل

۲۲ مرداد 1397
128
۲۲ مرداد 1397
119
لطفا......

لطفا......

۱۵ مرداد 1397
115
اللهم صل علی محمد و ال محمد♥♥

اللهم صل علی محمد و ال محمد♥♥

۱۵ مرداد 1397
117
۱۵ مرداد 1397
118
۲۹ تیر 1397
150
گاهی باید سقوط کرد در اغوش باور خدا.......

گاهی باید سقوط کرد در اغوش باور خدا.......

۱۵ تیر 1397
162
آسان ترین جنگ در دنیا،جنگ با اسرائیل است✌️🏻 شهید همت💜

آسان ترین جنگ در دنیا،جنگ با اسرائیل است✌️🏻 شهید همت💜

۱۲ تیر 1397
117