گفتم که بمیرم به خدا روز جداییش او رفت و ککم هم نگزیده است خداییش...

گفتم که بمیرم به خدا روز جداییش او رفت و ککم هم نگزیده است خداییش...

۱۲ بهمن 1394
681
۱۱ بهمن 1394
411
۱۱ بهمن 1394
430
بخارای من کرمانشاه من

بخارای من کرمانشاه من

۱۰ بهمن 1394
695
کرمانشاه طاقبستان...

کرمانشاه طاقبستان...

۱۰ بهمن 1394
697
کرمانشاه بلوار طاقبستان...

کرمانشاه بلوار طاقبستان...

۶ بهمن 1394
2K
کرمانشاه بلوار طاقبستان...

کرمانشاه بلوار طاقبستان...

۶ بهمن 1394
3K
۶ بهمن 1394
380
۶ بهمن 1394
372
۶ بهمن 1394
372
۶ بهمن 1394
386
۵ بهمن 1394
668
۵ بهمن 1394
552
۳ بهمن 1394
520
در اینکه

در اینکه "زن" یک اثر هنری ست شکی نیست...

۳ بهمن 1394
1K
ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯾﻢ!... ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎ... ﻣﺎ ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺳﺘﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻭ ﮔﻮﮔﻮﺵ ﻭ ﺍﺑﯽ ﻭ ﻓﺮﻭﻏﯽ... ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﺎﯼ ...

ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯾﻢ!... ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎ... ﻣﺎ ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺳﺘﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻭ ﮔﻮﮔﻮﺵ ﻭ ﺍﺑﯽ ﻭ ﻓﺮﻭﻏﯽ... ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺳﯿﻨﺪﺭﻻ‌ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺧﻔﺘﻪ... ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻕ ﻭ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﭘﺪﺭﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺯﯾﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺑﺎﺩﺭﻓﺘﻪ ...

۳ بهمن 1394
1K
داشتم از دیدار چشمان تو برمیگشتم که ؛ محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت....

داشتم از دیدار چشمان تو برمیگشتم که ؛ محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت....

۲ بهمن 1394
1K
ﺧﯿﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﯿﺘﺎﺭﻫﺎ، ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻗﻬﻮﻩ ﯼ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﻭ ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﻭﺳﺘﺮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ...

ﺧﯿﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﯿﺘﺎﺭﻫﺎ، ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻗﻬﻮﻩ ﯼ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﻭ ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﻭﺳﺘﺮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ! ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ "ﻧﯿﺴﺖ ...

۱ بهمن 1394
761
من عاشق خودش بودم و کل خانواده‌اش . لعنتی‌های دوست‌داشتنی ، همه‌شان زیبا و خوش‌تیپ و شیک‌پوش . به خانه ما که می‌آمدند ، حالم عوض می‌شد . نه که عاشق باشم نه ، بچه ...

من عاشق خودش بودم و کل خانواده‌اش . لعنتی‌های دوست‌داشتنی ، همه‌شان زیبا و خوش‌تیپ و شیک‌پوش . به خانه ما که می‌آمدند ، حالم عوض می‌شد . نه که عاشق باشم نه ، بچه ده یازده ساله از عشق چه می‌فهمد ؟ فقط مثلا یادم هست یک بار مدادرنگی ...

۱ بهمن 1394
2K