shirin

shabby

ببین چه قشنگه، کنار هم چیدم همه خاطره هامونو
کوچیکترین چیزم ننداختم از قلم حتی همون نم نم بارررونو

تو را به رسم خویش دوستت دارم آرام و سربزیر و فروتن چو بیدی مجنون که بادهای آوار را تو را به رسم خویش دوستت دارم صبور و گرم و صمیمی چو خورشید صبحگاهی که ...

تو را به رسم خویش دوستت دارم آرام و سربزیر و فروتن چو بیدی مجنون که بادهای آوار را تو را به رسم خویش دوستت دارم صبور و گرم و صمیمی چو خورشید صبحگاهی که نرمینه ی سحر را تو را دوست دارم به رسم سبزینه ها به رسم دیرینه ...

۱ روز پیش
8K
تو انتخاب من نبودی عششق من! ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻮدی ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ در اﻳﻦ واﻧﻔﺴﺎی ﺷﻠﻮغ در اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر …

تو انتخاب من نبودی عششق من! ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻮدی ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ در اﻳﻦ واﻧﻔﺴﺎی ﺷﻠﻮغ در اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر …

۱ روز پیش
8K
تولدت مباررک سوگند جون عزززززززیزم 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ @Sogand.mehdi 💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

تولدت مباررک سوگند جون عزززززززیزم 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ @Sogand.mehdi 💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

۲ روز پیش
6K
@MAHROKH.1395 لبخند زدی وآسمان آبی شد/شبهای قشنگ بهمن مهتابی شد/پروانه پس از تولد زیبایت/تا آخر عمر غرق بی تابی شد. تولدت مبارک ….💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

@MAHROKH.1395 لبخند زدی وآسمان آبی شد/شبهای قشنگ بهمن مهتابی شد/پروانه پس از تولد زیبایت/تا آخر عمر غرق بی تابی شد. تولدت مبارک ….💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

۲ روز پیش
5K
تقدیم به ماهرخ عزززیزم دوست خووبم تولدت مباررک 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 @MAHROKH.1395💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

تقدیم به ماهرخ عزززیزم دوست خووبم تولدت مباررک 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 @MAHROKH.1395💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

۲ روز پیش
4K
ماهرخ عزززیزم تولدت مباررک دوستت دارم 💟 💟 💟 💟 💟 @MAHROKH.1395

ماهرخ عزززیزم تولدت مباررک دوستت دارم 💟 💟 💟 💟 💟 @MAHROKH.1395

۲ روز پیش
4K
تولدت مباررک عزززیزم ماهرخ جووونم بهترین ها رو برات آرزو دارم ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ ❤ 🎂 ...

تولدت مباررک عزززیزم ماهرخ جووونم بهترین ها رو برات آرزو دارم ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ 💋 ❤ ❤ 🎂 🍰 🎂 🍰 🎂 🍰 🎂 🍰 🍰 🎂 🍰 🎂 🍰 🎂 🍰 🎂 ...

۲ روز پیش
5K
شهریور چه عاشقانه روزهایش را ورق می زند تا برسد به پاییز مجالی نیست باید رنگ ها را مهمان برگ ها کرد پاییز می آید و باز شهریور می ماند و عاشـــقانه هایش...!❤️

شهریور چه عاشقانه روزهایش را ورق می زند تا برسد به پاییز مجالی نیست باید رنگ ها را مهمان برگ ها کرد پاییز می آید و باز شهریور می ماند و عاشـــقانه هایش...!❤️

۲ روز پیش
8K
کنارِ مامان تو آشپزخونه نشسته بودم و داشتم سیب‌زمینی هارو نگینی خوردمیکردم که یهو انگار

کنارِ مامان تو آشپزخونه نشسته بودم و داشتم سیب‌زمینی هارو نگینی خوردمیکردم که یهو انگار "بویِ پاییز" پیچید تو فضای آشپزخونه‌‌... یه نفسِ عمیق کشیدم و گفتم: بوی پاییز میاد مامان! مامان ریز خندید و گفت: بوی پاییز دیگه چه بوییه دختر؟ چاقو رو گذاشتم کنار و زیرلب گفتم: بوی ...

۲ روز پیش
9K
️به غیر ممکن ترین ممکن ها ❤ ایمان می آورم اگر یک جمله بگویی دوستت دارم ... ❤️❤️❤️

️به غیر ممکن ترین ممکن ها ❤ ایمان می آورم اگر یک جمله بگویی دوستت دارم ... ❤️❤️❤️

۳ روز پیش
10K
+قهری؟ _آره +حرف ک میزنیم؟ _میزنیم 😍

+قهری؟ _آره +حرف ک میزنیم؟ _میزنیم 😍

۳ روز پیش
10K
روزتان را شروع کنید حتی اگر شروعش بکشد به ظهر حتی اگر پاهایتان سنگین بود قدم بردارید حتی اگر قدم هایتان لرزان بود هر قدم را با ضرب به زمین بکوبید حتی اگر مسیر یک ...

روزتان را شروع کنید حتی اگر شروعش بکشد به ظهر حتی اگر پاهایتان سنگین بود قدم بردارید حتی اگر قدم هایتان لرزان بود هر قدم را با ضرب به زمین بکوبید حتی اگر مسیر یک مسیر آشنای لعنتی بود از آن بگذرید آدم های نصف نیمه بلاتکلیف را زیر پا ...

۳ روز پیش
4K
دنبال من خواهی گشت در آدم هـای بعـدی

دنبال من خواهی گشت در آدم هـای بعـدی

۶ روز پیش
7K
خواب دیدم ما را بریدند و به کارخانه چوب بری بردند آن که عاشق بود پنجره شد آن که بی رحم چوبه دار از من اما دری ساختند برای گذشتن ! 💞💞

خواب دیدم ما را بریدند و به کارخانه چوب بری بردند آن که عاشق بود پنجره شد آن که بی رحم چوبه دار از من اما دری ساختند برای گذشتن ! 💞💞

۶ روز پیش
6K
چگونه تو را فراموش کنم؟ اگر تو را فراموش کنم باید سال‌هایی را نیز که با تو بوده‌ام فراموش کنم ! دریا را فراموش کنم و کافه‌های غروب را باران را اسب‌ها و جاده‌ها را ...

چگونه تو را فراموش کنم؟ اگر تو را فراموش کنم باید سال‌هایی را نیز که با تو بوده‌ام فراموش کنم ! دریا را فراموش کنم و کافه‌های غروب را باران را اسب‌ها و جاده‌ها را باید دنیا را زندگی را و خودم را نیز فراموش کنم تو با همه‌ چیز ...

۶ روز پیش
8K
دوستت دارم حتی اگر بروی و مرا با عشق بی کرانت تنها بُگذاری باز هم دوست داشتنت قلبم را چون شعله های پر فروغ به آتش میکشاند زیرا قبل از آنکه باشی من دوستت داشته ...

دوستت دارم حتی اگر بروی و مرا با عشق بی کرانت تنها بُگذاری باز هم دوست داشتنت قلبم را چون شعله های پر فروغ به آتش میکشاند زیرا قبل از آنکه باشی من دوستت داشته ام در دور دست های نبودنت تورا داشته ام کنار خود در رویاهای شیرینِ زندگانی ...

۷ روز پیش
11K
آقا جان چای اش را هرتی کشید و گفت:،:...تلفن که نداشتیم،مجبور بودیم در صف تلفن بایستیم تا نوبتمان شود ! شانس آوردیم تلفن آن ها به راه بود .. نوبت به ما که میرسید از ...

آقا جان چای اش را هرتی کشید و گفت:،:...تلفن که نداشتیم،مجبور بودیم در صف تلفن بایستیم تا نوبتمان شود ! شانس آوردیم تلفن آن ها به راه بود .. نوبت به ما که میرسید از استرس سکه مگر در آن خط باریک می افتاد ! به زور و صلوات می ...

۷ روز پیش
23K
تو خورشید باش من هم برای بیدار شدن بهترین صبح دم میشوم کافی ست طلوع کنی تا تکرار بی نهایت دوستت دارم هایم سرازیر شود ...

تو خورشید باش من هم برای بیدار شدن بهترین صبح دم میشوم کافی ست طلوع کنی تا تکرار بی نهایت دوستت دارم هایم سرازیر شود ...

۱ هفته پیش
19K
بالاخره یاد میگیری رفتن اتفاقی ست اجتناب ناپذیر و پُر از منطق های محکم و ماندن هراسی ست تکراری لابه لای امید های واهی و پوسته نازکِ احساست می شود سنگ واره ای از تجربه ...

بالاخره یاد میگیری رفتن اتفاقی ست اجتناب ناپذیر و پُر از منطق های محکم و ماندن هراسی ست تکراری لابه لای امید های واهی و پوسته نازکِ احساست می شود سنگ واره ای از تجربه ها و دیگر نمیترسی و دیگر به صدای قدم های هیچکس به خود نمیلرزی ....

۱ هفته پیش
11K
عشق آنچنان که شاعران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧد

عشق آنچنان که شاعران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧد

۱ هفته پیش
11K