ⓢⓗⓐⓓⓘ

shadi99

فالو=فالو
لایک=فول لایک
انفالو=انفالو
بلاک=بلاک

قیافه ام تابلو شده بود ! گفتن : چی میکشی ؟ گفتم : زجر ! گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟ گفتم : زندگی …

قیافه ام تابلو شده بود ! گفتن : چی میکشی ؟ گفتم : زجر ! گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟ گفتم : زندگی …

8 ساعت پیش
3K
عشق را میشه توی دستای خسته پدر و توی چشمای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه...

عشق را میشه توی دستای خسته پدر و توی چشمای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه...

10 ساعت پیش
3K
گورستان با سکوتش میگوید سخت نگیر زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد...

گورستان با سکوتش میگوید سخت نگیر زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد...

10 ساعت پیش
3K
10 ساعت پیش
2K
زندگی زیباست زندگی معلم بزرگی است…: زندگی می آموزد که شتاب نکن. زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای ...

زندگی زیباست زندگی معلم بزرگی است…: زندگی می آموزد که شتاب نکن. زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است. زندگی می ...

10 ساعت پیش
3K
زندگی زیباست اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم به بیهودگی زندگی نخواهم کرد اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم یا دردی را تسکین بخشم ...

زندگی زیباست اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم به بیهودگی زندگی نخواهم کرد اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم یا دردی را تسکین بخشم یا انسانی تنها را یاری کنم که دیگر بار بسوی شادی باز گردد به عبث ...

10 ساعت پیش
3K
زندگی زیباست تو چه دانی که پس هرنگه ساده ی من چه جنونی, چه نیازی, چه غمی ست

زندگی زیباست تو چه دانی که پس هرنگه ساده ی من چه جنونی, چه نیازی, چه غمی ست

10 ساعت پیش
3K
زندگی زیباست به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست ...

زندگی زیباست به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست شما بگویید،حتی اگر نشنوند

10 ساعت پیش
3K
10 ساعت پیش
4K
10 ساعت پیش
4K
10 ساعت پیش
4K
عکس بلند
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
10K
عکس بلند
11 ساعت پیش
10K
11 ساعت پیش
9K
11 ساعت پیش
9K
11 ساعت پیش
1K
عکس بلند
11 ساعت پیش
1K
رابطـــــہ ے ۲ نفــــرہ اے کہ توش گیــر دادن و قھـــــر و آشتے نبـــاشہ...! مطمئــــن باش چنـــد نفـــــرس ...

رابطـــــہ ے ۲ نفــــرہ اے کہ توش گیــر دادن و قھـــــر و آشتے نبـــاشہ...! مطمئــــن باش چنـــد نفـــــرس ...

12 ساعت پیش
6K
1 روز پیش
2K