و تو نمی دانی وقتی هجوم دلتنگی سایه می افکند بر شب نبض این ثانیه ها چقدر کند می زند .....

و تو نمی دانی وقتی هجوم دلتنگی سایه می افکند بر شب نبض این ثانیه ها چقدر کند می زند .....

۸ آذر 1397
98
گفت:دیدیش امروز؟ زمزمه کردم: نه خداروشکر! یه ابروشو بالا انداخت و گفت: خداروشکر؟ لیوان چایی مو نزدیک لب هام کردم و از بین بخار های چایی که صورتمو پر کرده بود گفتم: آره... میدونی عزیز ...

گفت:دیدیش امروز؟ زمزمه کردم: نه خداروشکر! یه ابروشو بالا انداخت و گفت: خداروشکر؟ لیوان چایی مو نزدیک لب هام کردم و از بین بخار های چایی که صورتمو پر کرده بود گفتم: آره... میدونی عزیز جان...یه آدم هایی تو زندگی بعضی از ماها هستن که هم ندیدنشون درده هم دیدنشون! ...

۷ مهر 1397
349
مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه می گذرد ... عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور می کنند؛ و باعث لبخندم می شوند ...! لایک و فالو یادتون نره 😉

مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه می گذرد ... عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور می کنند؛ و باعث لبخندم می شوند ...! لایک و فالو یادتون نره 😉

۲۷ خرداد 1397
88