بچهااااا لطفا همتون نظر بدین ؟؟؟؟😊😍🌷💟🎁🎁

بچهااااا لطفا همتون نظر بدین ؟؟؟؟😊😍🌷💟🎁🎁

۲۳ مرداد 1396
10K
آرامـــش دنـیا مــال مـنه وقــتی تکیـه گاهـم تــAـویی...❤️ 😘My love❤ A....دوست دارم

آرامـــش دنـیا مــال مـنه وقــتی تکیـه گاهـم تــAـویی...❤️ 😘My love❤ A....دوست دارم

۲۳ خرداد 1396
8K
خدا💚: ‌‌🌙✨🌙✨🌙 چقدر کوتاه است زندگی! هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند! هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند... بدون اذان ... انگار اذان هنگام تولد برای نمازی است ...

خدا💚: ‌‌🌙✨🌙✨🌙 چقدر کوتاه است زندگی! هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند! هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند... بدون اذان ... انگار اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند... چقدر کوتاهست این زندگی... به فاصله یک اذان تا نماز. ...

۱۴ آبان 1395
10K