🔍 طلوع اولین «ابر ماه» سال 1396 در ایران شامگاه یکشنبه 12 آذر، ماه کامل در شرایطی طلوع خواهد کرد که به زمین نزدیک بوده و به همین دلیل به آن «ابر ماه» می گویند

🔍 طلوع اولین «ابر ماه» سال 1396 در ایران شامگاه یکشنبه 12 آذر، ماه کامل در شرایطی طلوع خواهد کرد که به زمین نزدیک بوده و به همین دلیل به آن «ابر ماه» می گویند

۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
🌞 جاسوس هسته‌ای چگونه اطلاعات را از جلسه محرمانه خارج می‌کرد؟ 🔹 دوربین جاسوسی در ساعت مچی!

🌞 جاسوس هسته‌ای چگونه اطلاعات را از جلسه محرمانه خارج می‌کرد؟ 🔹 دوربین جاسوسی در ساعت مچی!

۲ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
3K
۲۴ آبان 1396
4K
۲۴ آبان 1396
3K
۲۴ آبان 1396
2K