۲۹ دی 1396
6K
۲۸ دی 1396
6K
۲۸ دی 1396
2K
۲۷ دی 1396
2K
۲۷ دی 1396
2K
۲۷ دی 1396
2K
۲۳ دی 1396
3K
۱۵ دی 1396
6K
۱۵ دی 1396
6K
۳۰ آذر 1396
3K
۲۹ آذر 1396
4K
۲۹ آذر 1396
4K
۲۹ آذر 1396
3K
۲۹ آذر 1396
3K
🔍 طلوع اولین «ابر ماه» سال 1396 در ایران شامگاه یکشنبه 12 آذر، ماه کامل در شرایطی طلوع خواهد کرد که به زمین نزدیک بوده و به همین دلیل به آن «ابر ماه» می گویند

🔍 طلوع اولین «ابر ماه» سال 1396 در ایران شامگاه یکشنبه 12 آذر، ماه کامل در شرایطی طلوع خواهد کرد که به زمین نزدیک بوده و به همین دلیل به آن «ابر ماه» می گویند

۱۴ آذر 1396
2K
۱۴ آذر 1396
2K
۸ آذر 1396
2K
۸ آذر 1396
2K
۸ آذر 1396
2K
۸ آذر 1396
2K