شَمامِه‌یانِم❤

shamam1999

من خودم خدای #غرورم،گیریم تو کوه #غرور😏
یِ‌چَن‌تا‌نکته:⬇
▪ حوالی من #عاشقی_ممنوع😊 🚫
▪ #مخاطب_خاصم_خداس_ن_بندش😊 💫
▪ هر گونه #توهین به #کورد جماعت پیگرد ناموسی دارد🔥 👊
▪ من با همه صمیمیم،پ هوا برتون ندارع🌷 😉
-------------------------------------------------------------------
《#نژاد_پرست نیستم ولی نژادَم قابل پرستشع💪 》
❤ http://wisgoon.com/pin/26767863/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/26788123/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/26778748/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/26770704/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/26764806/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/23278712/ ❤

من دلم تنگته^^ ولی بی من خوبی^^ ی روز با دستات رو قبرم میکوبی:)

من دلم تنگته^^ ولی بی من خوبی^^ ی روز با دستات رو قبرم میکوبی:)

۱ روز پیش
5K
#لطفا😊 🙏 🏻

#لطفا😊 🙏 🏻

۱ روز پیش
3K
#بارون😍

#بارون😍

۲ روز پیش
3K
صِدای‌خندهاش‌هنوز‌توی‌‌گوشمه عطری‌ک‌میزنه‌رو‌لباسیه‌ک‌‌میپوشمش

صِدای‌خندهاش‌هنوز‌توی‌‌گوشمه عطری‌ک‌میزنه‌رو‌لباسیه‌ک‌‌میپوشمش

۲ روز پیش
3K
زن در زبان کوردی به زیباترین نحو ممکن معنا شده! نه خانم است نه زنیکه و نه ضعیفه نه زن! او را

زن در زبان کوردی به زیباترین نحو ممکن معنا شده! نه خانم است نه زنیکه و نه ضعیفه نه زن! او را "آفرت" مینامند به معنای آفریننده😊 😍

۳ روز پیش
5K
@chawani2

@chawani2

۵ روز پیش
4K
اونایی ک چشاشون #سبزه ، #شیش هیچ ع بقیه #دخترا جلوترن🙊 😻 ✌

اونایی ک چشاشون #سبزه ، #شیش هیچ ع بقیه #دخترا جلوترن🙊 😻 ✌

۶ روز پیش
5K
خودم ۱۷۲🙊 همه بگین لطفا😁 🌷

خودم ۱۷۲🙊 همه بگین لطفا😁 🌷

۶ روز پیش
7K
#بارون😍

#بارون😍

۷ روز پیش
18K
#چال_گونه😻 🙊 💕

#چال_گونه😻 🙊 💕

۷ روز پیش
5K
#چال_گونه😻 🙊 💕

#چال_گونه😻 🙊 💕

۷ روز پیش
16K
#چال_گونه😻 🙊 💕

#چال_گونه😻 🙊 💕

۷ روز پیش
5K
#چال_گونه😻🙊💕

#چال_گونه😻🙊💕

۷ روز پیش
4K
#چشم_رنگی🌈😻💕🙊

#چشم_رنگی🌈😻💕🙊

۱ هفته پیش
5K
#چشم_رنگی🌈 😻 💕 🙊

#چشم_رنگی🌈 😻 💕 🙊

۱ هفته پیش
5K
#چشم_رنگی🌈😻💕🙊

#چشم_رنگی🌈😻💕🙊

۱ هفته پیش
5K
#چشم_رنگی🌈😻💕🙊

#چشم_رنگی🌈😻💕🙊

۱ هفته پیش
5K
#چشم_رنگی🌈😻💕🙊

#چشم_رنگی🌈😻💕🙊

۱ هفته پیش
16K
شُدع‌عایا‌ #غم‌ی ،ریشع‌بِ‌جانَت‌بزند؟♡

شُدع‌عایا‌ #غم‌ی ،ریشع‌بِ‌جانَت‌بزند؟♡

۱ هفته پیش
5K
آره من حسودم اصن دق میڪنم ڪسے سمتت بیاد...

آره من حسودم اصن دق میڪنم ڪسے سمتت بیاد...

۱ هفته پیش
5K