عادت و اخلاق هیچ کسیو با حرف نمیشه عوض کرد حتی آب جوشم آخرش سرد میشه!!! #me

عادت و اخلاق هیچ کسیو با حرف نمیشه عوض کرد حتی آب جوشم آخرش سرد میشه!!! #me

۲۹ مهر 1397
58
#خدا

#خدا

۹ مهر 1397
69
#تنهایی#عمق

#تنهایی#عمق

۹ مهر 1397
150
۲۹ آبان 1396
53
۲۹ آبان 1396
54
۲۹ آبان 1396
58
😔😔

😔😔

۲۹ آبان 1396
59
#مرسی #ک #هستین #❤

#مرسی #ک #هستین #❤

۱۷ آبان 1396
97
💔

💔

۱۶ آبان 1396
53
۵ آبان 1396
55
۵ آبان 1396
56
۵ آبان 1396
55
۵ آبان 1396
53
هرکسی به #اندازه #ضربه هایی که #خورده #تنهاییشو #محکم #بغل میکنه...

هرکسی به #اندازه #ضربه هایی که #خورده #تنهاییشو #محکم #بغل میکنه...

۱ آبان 1396
94
#عشق

#عشق

۲۸ مهر 1396
56
مارا ب جبر هم که شده سر ب راه کن خیری ندیدیم ازین #اختیارها

مارا ب جبر هم که شده سر ب راه کن خیری ندیدیم ازین #اختیارها

۲۸ مهر 1396
67
به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،غصه هم میگذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند.. لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!! زندگی ذره ...

به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،غصه هم میگذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند.. لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!! زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم، زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم، زندگی نیست بجز نم ...

۲۸ مهر 1396
91