۲۴ آبان 1397
12K
۲۴ آبان 1397
14K
۲۴ آبان 1397
12K
#اتمنه الگلب زندان👈 ❤ #او القاضی دمی #وحبس حبیب الروح #للتالی یمی❤ #ترجمه👇 👇 👇 #آرزو داشتم قلب زندان بود و قاضی محکمه خونی بوددکه در رگهای قلبم جاریست ❤ 👉 #تا عشقم وعزیزدلم رابرای ...

#اتمنه الگلب زندان👈 ❤ #او القاضی دمی #وحبس حبیب الروح #للتالی یمی❤ #ترجمه👇 👇 👇 #آرزو داشتم قلب زندان بود و قاضی محکمه خونی بوددکه در رگهای قلبم جاریست ❤ 👉 #تا عشقم وعزیزدلم رابرای همیشه در قلبم زندانی میکردم

۲۳ آبان 1397
11K
ye roz khob

ye roz khob

۲۳ آبان 1397
348
۲۳ آبان 1397
407
khodaish hamintore akhe chera dokhtara ma pesara hers midin 😉 😉

khodaish hamintore akhe chera dokhtara ma pesara hers midin 😉 😉

۲۳ آبان 1397
592
۲۳ آبان 1397
411
۲۳ آبان 1397
418
امیررر: ‏اگر بخواهم تو را توصیف کنم خواهم گفت: تو موسیقی برخورد باران بر تن پنجره ای... همانقدر ساده ولی ناب...
عکس بلند

امیررر: ‏اگر بخواهم تو را توصیف کنم خواهم گفت: تو موسیقی برخورد باران بر تن پنجره ای... همانقدر ساده ولی ناب...

۲۲ آبان 1397
4K
امیررر: به سلامتی تمام لحظات شیرین زندگی‌ مون که تا اومدیم لذتشو ببریم یا زود تموم شد یا سریع واسمون تلخش کردن
عکس بلند

امیررر: به سلامتی تمام لحظات شیرین زندگی‌ مون که تا اومدیم لذتشو ببریم یا زود تموم شد یا سریع واسمون تلخش کردن

۲۲ آبان 1397
4K
۱۹ آبان 1397
12K
امیررر: من این روزها در سطر سطر شعرهایم میخندم با صدایی بلند با دلی خوش از صدای شرشر بــاران مست میشوم .. و از بوی خاک ِ برخاسته ی بعد از آن دل گرم .. ...

امیررر: من این روزها در سطر سطر شعرهایم میخندم با صدایی بلند با دلی خوش از صدای شرشر بــاران مست میشوم .. و از بوی خاک ِ برخاسته ی بعد از آن دل گرم .. اما نمیدانم چرا هرچه که می نویسم آخرش همه میفهمند تـــو رفته ای .

۱۹ آبان 1397
12K
۲۲ آبان 1397
561
۲۲ آبان 1397
520
۲۲ آبان 1397
528
۲۲ آبان 1397
538
۲۲ آبان 1397
520
online

online

۲۲ آبان 1397
13K