۵ روز پیش
12K
۵ روز پیش
13K
۵ روز پیش
12K
#اتمنه الگلب زندان👈 ❤ #او القاضی دمی #وحبس حبیب الروح #للتالی یمی❤ #ترجمه👇 👇 👇 #آرزو داشتم قلب زندان بود و قاضی محکمه خونی بوددکه در رگهای قلبم جاریست ❤ 👉 #تا عشقم وعزیزدلم رابرای ...

#اتمنه الگلب زندان👈 ❤ #او القاضی دمی #وحبس حبیب الروح #للتالی یمی❤ #ترجمه👇 👇 👇 #آرزو داشتم قلب زندان بود و قاضی محکمه خونی بوددکه در رگهای قلبم جاریست ❤ 👉 #تا عشقم وعزیزدلم رابرای همیشه در قلبم زندانی میکردم

۶ روز پیش
10K
ye roz khob

ye roz khob

۶ روز پیش
282
۶ روز پیش
176
khodaish hamintore akhe chera dokhtara ma pesara hers midin 😉😉

khodaish hamintore akhe chera dokhtara ma pesara hers midin 😉😉

۶ روز پیش
433
۶ روز پیش
347
۶ روز پیش
353
امیررر: ‏اگر بخواهم تو را توصیف کنم خواهم گفت: تو موسیقی برخورد باران بر تن پنجره ای... همانقدر ساده ولی ناب...
عکس بلند

امیررر: ‏اگر بخواهم تو را توصیف کنم خواهم گفت: تو موسیقی برخورد باران بر تن پنجره ای... همانقدر ساده ولی ناب...

۷ روز پیش
3K
امیررر: به سلامتی تمام لحظات شیرین زندگی‌ مون که تا اومدیم لذتشو ببریم یا زود تموم شد یا سریع واسمون تلخش کردن
عکس بلند

امیررر: به سلامتی تمام لحظات شیرین زندگی‌ مون که تا اومدیم لذتشو ببریم یا زود تموم شد یا سریع واسمون تلخش کردن

۷ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
11K
امیررر: من این روزها در سطر سطر شعرهایم میخندم با صدایی بلند با دلی خوش از صدای شرشر بــاران مست میشوم .. و از بوی خاک ِ برخاسته ی بعد از آن دل گرم .. ...

امیررر: من این روزها در سطر سطر شعرهایم میخندم با صدایی بلند با دلی خوش از صدای شرشر بــاران مست میشوم .. و از بوی خاک ِ برخاسته ی بعد از آن دل گرم .. اما نمیدانم چرا هرچه که می نویسم آخرش همه میفهمند تـــو رفته ای .

۱ هفته پیش
11K
۷ روز پیش
6K
۷ روز پیش
331
۷ روز پیش
296
۷ روز پیش
301
۷ روز پیش
295
۷ روز پیش
282
online

online

۷ روز پیش
8K