نقاشی دیجیتال ترلان پروانه نقاش:شیرکو فرجی

نقاشی دیجیتال ترلان پروانه نقاش:شیرکو فرجی

۵ فروردین 1397
62
۱۸ اسفند 1396
16
دوستت دارم بسیار هنوز . طراحی: شیرکو فرجی

دوستت دارم بسیار هنوز . طراحی: شیرکو فرجی

۱۸ اسفند 1396
55
#گل_زیبا

#گل_زیبا

۱۷ اسفند 1396
17
گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم فضای اتاق برای پرواز کافی نبود . طراح : شیرکو فرجی

گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم فضای اتاق برای پرواز کافی نبود . طراح : شیرکو فرجی

۱۷ اسفند 1396
135
نقاشی دیجیتال چگوارا . نقاش : شیرکو فرجی

نقاشی دیجیتال چگوارا . نقاش : شیرکو فرجی

۱۷ اسفند 1396
67
من و غصه ی عشق تو بسمه . هوروش باند . طراح : شیرکو فرجی

من و غصه ی عشق تو بسمه . هوروش باند . طراح : شیرکو فرجی

۱۷ اسفند 1396
72
نقاشی دیجیتال #جانی_دپ نقاش: شیرکو فرجی

نقاشی دیجیتال #جانی_دپ نقاش: شیرکو فرجی

۱۷ اسفند 1396
223