خط ۵۷: راز انگشتر رهبری علی(ع)زمانیکه احساس فتنه در جامعه را می دیدند انگشتر با نگین یاس کبود در دست میکردند ۶ ماه است امام خامنه ای با توجه به شرایط حساس کشور این انگشتر ...

خط ۵۷: راز انگشتر رهبری علی(ع)زمانیکه احساس فتنه در جامعه را می دیدند انگشتر با نگین یاس کبود در دست میکردند ۶ ماه است امام خامنه ای با توجه به شرایط حساس کشور این انگشتر را در دست دارند! @khat57

2 روز پیش
1K
خط ۵۷: راز انگشتر رهبری علی(ع)زمانیکه احساس فتنه در جامعه را می دیدند انگشتر با نگین یاس کبود در دست میکردند ۶ ماه است امام خامنه ای با توجه به شرایط حساس کشور این انگشتر ...

خط ۵۷: راز انگشتر رهبری علی(ع)زمانیکه احساس فتنه در جامعه را می دیدند انگشتر با نگین یاس کبود در دست میکردند ۶ ماه است امام خامنه ای با توجه به شرایط حساس کشور این انگشتر را در دست دارند! @khat57

2 روز پیش
182
خط ۵۷: راز انگشتر رهبری علی(ع)زمانیکه احساس فتنه در جامعه را می دیدند انگشتر با نگین یاس کبود در دست میکردند ۶ ماه است امام خامنه ای با توجه به شرایط حساس کشور این انگشتر ...

خط ۵۷: راز انگشتر رهبری علی(ع)زمانیکه احساس فتنه در جامعه را می دیدند انگشتر با نگین یاس کبود در دست میکردند ۶ ماه است امام خامنه ای با توجه به شرایط حساس کشور این انگشتر را در دست دارند! @khat57

2 روز پیش
174
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
5K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
5 روز پیش
167
5 روز پیش
2K
5 روز پیش
2K
خدایا ...به حق رقیه خانوم ...رحمی بکن... اللهم عجل لولیک الفرج

خدایا ...به حق رقیه خانوم ...رحمی بکن... اللهم عجل لولیک الفرج

1 هفته پیش
2K
🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین ...

🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین راه رو هم برای پیدا کردن همسر مورد نظرتون و بهتون میگیم😉❤️ . کانالی مخصوص ...

1 هفته پیش
634
🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین ...

🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین راه رو هم برای پیدا کردن همسر مورد نظرتون و بهتون میگیم😉❤️ . کانالی مخصوص ...

1 هفته پیش
9K
🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین ...

🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین راه رو هم برای پیدا کردن همسر مورد نظرتون و بهتون میگیم😉❤️ . کانالی مخصوص ...

1 هفته پیش
636
🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین ...

🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین راه رو هم برای پیدا کردن همسر مورد نظرتون و بهتون میگیم😉❤️ . کانالی مخصوص ...

1 هفته پیش
622
🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین ...

🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین راه رو هم برای پیدا کردن همسر مورد نظرتون و بهتون میگیم😉❤️ . کانالی مخصوص ...

1 هفته پیش
614
🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین ...

🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین راه رو هم برای پیدا کردن همسر مورد نظرتون و بهتون میگیم😉❤️ . کانالی مخصوص ...

1 هفته پیش
2K
🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین ...

🌸°•|عـاشقـانـہ هـاے زیبــا|•°🌸: ‍ سلام و وقت بخیر یک کانال متفاوت بابقیه😋 از راه های نزدیکی به خدا بگیر😇 تا توصیه های عشق و عاشقی🙊 از شهدا بگیر تا رمان های عاشقانه☺️❤️ . تازه بهترین راه رو هم برای پیدا کردن همسر مورد نظرتون و بهتون میگیم😉❤️ . کانالی مخصوص ...

1 هفته پیش
2K