ستاره

sheyda_zeyghami

.
در روزهای پایانی سال ۹۶ به روزهایی می اندیشم که بدهکارشانم ، به تمامی ساعت‌ها و دقایقی که میشد با کمی مکث و تامل و اندکی صبر دوست داشتنی تر شان کرد ، به لحظه‌های می اندیشم که از عمرمان کاستند اما چیزی به روحمان نپرداختند و صدها آرزو که با همت و تلاش بیشتری می توانست به بار بنشیند اما ننشست ، فکر می کنم به کدورتهایی که میشد با کمی گذشت نادیده گرفت و روزهای سختی که شاید میشد با اندک تغییری در حال و هوای مان شیرین‌تر شان کرد.
متن بالا قسمتی از تاسف اغلب ما بابت روزهای گذشته است که بی شک میشد بهتر و زیبا تر سپری کرد به هر حال گذشته دیگر گذشته و تنها سودی که می توان از آن برد تجربه برای مواجه شدن با رویدادهای جدید است.
در این روزهای پایانی سال بیایید برای شروع سالی که پیش رو داریم از همین حالا تمرین کنیم
کمتر سخت بگیریم

این حساب کاربری خصوصی میباشد