۳ روز پیش
803
هم ترسناکه هم عاشقانه هم بر اساس واقعیت ساخت ترکیه۲۰۱۹

هم ترسناکه هم عاشقانه هم بر اساس واقعیت ساخت ترکیه۲۰۱۹

۱ هفته پیش
3K
بهترین فیلم ترسناک ۲۰۱۹

بهترین فیلم ترسناک ۲۰۱۹

۲ هفته پیش
3K
نت وصل شد

نت وصل شد

۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
8K
خیراته نفری یه دسته بردارین

خیراته نفری یه دسته بردارین

۱۷ آبان 1398
5K
پشت پنجره تو شهری که همه با هم غریبن خیابونایی که ادماش مریضا اینجا رنگ شاده .زندگی همه زرده مینویسم من از دلی که پر درد من ب حرفای دلم دارم اعتقاد واسه اجتماع میگم ...

پشت پنجره تو شهری که همه با هم غریبن خیابونایی که ادماش مریضا اینجا رنگ شاده .زندگی همه زرده مینویسم من از دلی که پر درد من ب حرفای دلم دارم اعتقاد واسه اجتماع میگم از اتحاد بدون اتفاق نمیگذره لحظها حالا این منم که دارم میپوسم تو زندون پشت ...

۱۴ آبان 1398
17K