۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
3K
عه خدا لعنتتون کنه ببینین خودمو به چه روزی انداختم تو ویس عکس خط انداختارو دیدم منم مثلا خواستم شاخ بازی در بیارم عه دیوونگیه بخدا

عه خدا لعنتتون کنه ببینین خودمو به چه روزی انداختم تو ویس عکس خط انداختارو دیدم منم مثلا خواستم شاخ بازی در بیارم عه دیوونگیه بخدا

۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
3K
لطفا برا نقاشیام نظر بدین اگه اشکال دارن بگین درستش کنم . ممنون

لطفا برا نقاشیام نظر بدین اگه اشکال دارن بگین درستش کنم . ممنون

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
623
۳ روز پیش
2K