😔😔😔😭

😔😔😔😭

۳۰ دی 1395
1K
😕😕😕

😕😕😕

۵ دی 1395
899
😔😔

😔😔

۵ دی 1395
882
۵ دی 1395
839
۹ آذر 1395
1K
😃😃😃😃

😃😃😃😃

۱۷ آبان 1395
1K
😞😞😞😓

😞😞😞😓

۱۷ آبان 1395
1K
کی بااین آب خاطره داره؟؟...اربعین کربلا😢 آقاامسال بطلب بیام🙏

کی بااین آب خاطره داره؟؟...اربعین کربلا😢 آقاامسال بطلب بیام🙏

۱۴ آبان 1395
2K
📍گفت : تا ” پیـــــاده ” نروی نمی توانی درک کن.. ❗️ 📍گفتم چه چیزی را ❓ 📍 گفت :ذره ای از شوق زینب برای زیارت دوباره برادر را… #انشالله_اربعین_کربلا …

📍گفت : تا ” پیـــــاده ” نروی نمی توانی درک کن.. ❗️ 📍گفتم چه چیزی را ❓ 📍 گفت :ذره ای از شوق زینب برای زیارت دوباره برادر را… #انشالله_اربعین_کربلا …

۱۴ آبان 1395
1K
۱۴ آبان 1395
1K
۱۴ آبان 1395
1K
۱۴ آبان 1395
1K
۱۴ آبان 1395
1K
۱۲ آبان 1395
1K
۱۲ آبان 1395
1K
۱۲ آبان 1395
1K
۱۲ آبان 1395
1K
۱۲ آبان 1395
1K
دلم گرفته😢

دلم گرفته😢

۱۲ آبان 1395
1K