عکس پروفایلم چطوریه؟

عکس پروفایلم چطوریه؟

۴ آبان 1396
127
😆

😆

۳۰ مهر 1396
126
دقت کردین؟

دقت کردین؟

۳۰ مهر 1396
124
بعله اینم کچلیک در کتابها

بعله اینم کچلیک در کتابها

۲۹ مهر 1396
137
چرا بیرحمی ها هنوزم ادامه داره؟ تاکی تجاوز به این فرشته های کوچولو تاکی کشتنشون کی میشه انتقام گرفت از خیلی مردا و پسرای هرزه؟کی؟ #ازتون_متنفریمـ

چرا بیرحمی ها هنوزم ادامه داره؟ تاکی تجاوز به این فرشته های کوچولو تاکی کشتنشون کی میشه انتقام گرفت از خیلی مردا و پسرای هرزه؟کی؟ #ازتون_متنفریمـ

۲۹ مهر 1396
134
دختر اگـ پرسپولیسے نباشهـ دختر نے شلغمهـ

دختر اگـ پرسپولیسے نباشهـ دختر نے شلغمهـ

۲۷ مهر 1396
138
عشقتمـ باید پرسپولیسے باشه😍

عشقتمـ باید پرسپولیسے باشه😍

۲۷ مهر 1396
136
۲۷ مهر 1396
131
#ronaldo😍

#ronaldo😍

۲۷ مهر 1396
127
۲۷ مهر 1396
129
چے شد سردراوردے از بهشتـ اونـ

چے شد سردراوردے از بهشتـ اونـ

۲۷ مهر 1396
122
انتخابـ کنـ راستشو میگمـ #کپے🙏

انتخابـ کنـ راستشو میگمـ #کپے🙏

۲۶ مهر 1396
350
ینے دلمـ میخاس مـ خفشـ کنمااا

ینے دلمـ میخاس مـ خفشـ کنمااا

۲۳ مهر 1396
124
وای😨😱

وای😨😱

۲۳ مهر 1396
129
قیافت وقتی موبایلت لای مبل گیر میکنه😂

قیافت وقتی موبایلت لای مبل گیر میکنه😂

۲۳ مهر 1396
129
اینـہ😂😂😂😂😂

اینـہ😂😂😂😂😂

۲۳ مهر 1396
122
دقیقـــــــا😆

دقیقـــــــا😆

۲۳ مهر 1396
136
من اونـ گلــــــــــو میخامـ😞

من اونـ گلــــــــــو میخامـ😞

۲۲ مهر 1396
182
تو سقوطــــــــو یاده منـ دادے که الانـ از چشمـ اقتادی

تو سقوطــــــــو یاده منـ دادے که الانـ از چشمـ اقتادی

۲۲ مهر 1396
134
مردای واقعی هیچوقتـ دزدیده نمیشنـ

مردای واقعی هیچوقتـ دزدیده نمیشنـ

۲۱ مهر 1396
244