shywil

ماهیگیر دلش سوخت.. این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمی‌کرد
سرباز . . .

خدایا شهرم زخمی جنگ بود،امانش میدادی... لم گرن با به سوزی خوم فرمسکی حسرت برژنمو بمرم...

خدایا شهرم زخمی جنگ بود،امانش میدادی... لم گرن با به سوزی خوم فرمسکی حسرت برژنمو بمرم...

۲ روز پیش
3K
you can't climb the ladder of success with your hands in your pockets Arnold Schwarzenegger

you can't climb the ladder of success with your hands in your pockets Arnold Schwarzenegger

۵ روز پیش
5K
۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
4K
@zinab666 لایک و فالو کنید جبران میکنم،مرسی😊🍃

@zinab666 لایک و فالو کنید جبران میکنم،مرسی😊🍃

۷ روز پیش
8K
تنها شدن یه فرصت دوبارس که آدم های زندگیمونو از اول و شاید درست تر انتخاب کنیم

تنها شدن یه فرصت دوبارس که آدم های زندگیمونو از اول و شاید درست تر انتخاب کنیم

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
4K
I'm sorry please forgive me I'm so empty without you I miss you

I'm sorry please forgive me I'm so empty without you I miss you

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
6K
ماهیگیر دلش سوخت.. این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمی‌کرد

ماهیگیر دلش سوخت.. این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمی‌کرد

۱ هفته پیش
10K
۲ هفته پیش
7K
پدر بوئیدش برادر بوئیدش پسر همسایه و قصاب و قاضی دادگاه هم. حالا بوی تنش تمامی شهر را پر کرده است.. دماغهایتان را محکم تر ببندید این جسد فاحشه ایست که دیشب گوشه ی همین ...

پدر بوئیدش برادر بوئیدش پسر همسایه و قصاب و قاضی دادگاه هم. حالا بوی تنش تمامی شهر را پر کرده است.. دماغهایتان را محکم تر ببندید این جسد فاحشه ایست که دیشب گوشه ی همین خیابان سرد بی صدا خفه شد

۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
9K
دلم برای کودکی ام تنگ شده نه استرسی بود نه نگرانی نه غصه ای و نه دلواپسی

دلم برای کودکی ام تنگ شده نه استرسی بود نه نگرانی نه غصه ای و نه دلواپسی

۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
8K
خدا را،ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نِه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم

خدا را،ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نِه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم

۲ هفته پیش
18K
۲ هفته پیش
8K
http://wisgoon.com/pin/21540794/ لایک و فالوش کنید جبران میکنم،مرسی😊

http://wisgoon.com/pin/2154... لایک و فالوش کنید جبران میکنم،مرسی😊

۲ هفته پیش
5K
@-.-Naughty-.- لایک و فالوش کنید جبران میکنم،مرسی😊

@-.-Naughty-.- لایک و فالوش کنید جبران میکنم،مرسی😊

۲ هفته پیش
7K