زندگی کردن بهانه ای بود برای دوست داشتنت

زندگی کردن بهانه ای بود برای دوست داشتنت

۲۲ ساعت پیش
2K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
💔

💔

۱ هفته پیش
4K
قرار بود دوتایی از همــــه بگذریم! نمی‌دانم چه شد که آن «ــه» آخرش افتاد!

قرار بود دوتایی از همــــه بگذریم! نمی‌دانم چه شد که آن «ــه» آخرش افتاد!

۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
5K
سربازی هیچ پسری را مَرد نکرد سربازی یعنی بی تفاوت شدن به تحقیرها تنهایی ها آرزوها.. سنگ و سرد که شدی میگویند مَرد شد..

سربازی هیچ پسری را مَرد نکرد سربازی یعنی بی تفاوت شدن به تحقیرها تنهایی ها آرزوها.. سنگ و سرد که شدی میگویند مَرد شد..

۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
6K
+داره مارو نشون میده! -کدومشون منم؟!

+داره مارو نشون میده! -کدومشون منم؟!

۳ هفته پیش
9K
گروه ویسگونیا https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJ9jy24T8ScYa5DXA

گروه ویسگونیا https://telegram.me/joincha...

۳ هفته پیش
11K
@.shimer. لایک و فالوش کنید مرسی
عکس بلند

@.shimer. لایک و فالوش کنید مرسی

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
7K
گروه بروبچ ویسگون https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJ9jy24T8ScYa5DXA

گروه بروبچ ویسگون https://telegram.me/joincha...

۴ هفته پیش
12K
۴ هفته پیش
8K
۳۱ مرداد 1396
7K
۲۹ مرداد 1396
9K
گروه بروبچ ویسگون https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJ9jy24T8ScYa5DXA

گروه بروبچ ویسگون https://telegram.me/joincha...

۲۳ مرداد 1396
13K
۲۳ مرداد 1396
10K
۲۱ مرداد 1396
9K
۱۹ مرداد 1396
10K