هنوز باور ندارم که واسه همیشه رفتی😖😖😖

هنوز باور ندارم که واسه همیشه رفتی😖😖😖

۶ روز پیش
4K
چه ناز خوابیده😘😘😘

چه ناز خوابیده😘😘😘

۱ هفته پیش
3K
چرا امروز نیستی😔😔😔

چرا امروز نیستی😔😔😔

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
303
۲ هفته پیش
299
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
ما باید ببریم

ما باید ببریم

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
به امید برد فردا🙌🙌🙌

به امید برد فردا🙌🙌🙌

۲ هفته پیش
3K
سلامتی همه دعاهاش😄😘😘😘

سلامتی همه دعاهاش😄😘😘😘

۳ هفته پیش
2K
داره نقاشی می کشه😘😘😘

داره نقاشی می کشه😘😘😘

۴ هفته پیش
3K
کوچیک‌اش😜😜😜

کوچیک‌اش😜😜😜

۳۰ دی 1398
3K
داره سفره پاک میکنه😃

داره سفره پاک میکنه😃

۳۰ دی 1398
4K
تعمیر کار شده اگه میخوایین یه چیزتون تعمیر کنین بگم بیاد براتون تعمیر کنه😄 😄

تعمیر کار شده اگه میخوایین یه چیزتون تعمیر کنین بگم بیاد براتون تعمیر کنه😄 😄

۲۹ دی 1398
3K
انگار جا نیست 😜

انگار جا نیست 😜

۲۹ دی 1398
3K
خسته شده😃😃

خسته شده😃😃

۲۹ دی 1398
3K
مریض شده😔😔😔

مریض شده😔😔😔

۲۹ دی 1398
3K
بستنی خوردنش😘😘😘😘

بستنی خوردنش😘😘😘😘

۲۹ دی 1398
4K
نمی دونم با بغض تو گلوم چیکار کنم😔😔😔😔😔

نمی دونم با بغض تو گلوم چیکار کنم😔😔😔😔😔

۱۴ دی 1398
502