siayash

siayash

سالیان سال, راه را اشتباهی رفتم حال ,تصمیم گرفتم تابلوی کنار جاده باشم برای کسانی که میخواهند راه را اشتباهی بروند.

گاهی خدا همه پنجره ها را می بندد و همه درها را قفل میکند!!! مطمئن باش آن بیرون هوا طوفانیست و خدا در حال مراقبت از توست.پس خفه شو... سیاوش. . . جمعه شبتون با ...

گاهی خدا همه پنجره ها را می بندد و همه درها را قفل میکند!!! مطمئن باش آن بیرون هوا طوفانیست و خدا در حال مراقبت از توست.پس خفه شو... سیاوش. . . جمعه شبتون با ارامش خدایی

۲۸ بهمن 1396
4K
آرامش یک حالت است. تو نمی توانی به زور به این حالت درآیی. کافی است همه منفی بافی ها و موانع را کنار بگذاری تا با پای خودش به سراغت بیاید و خود به خود ...

آرامش یک حالت است. تو نمی توانی به زور به این حالت درآیی. کافی است همه منفی بافی ها و موانع را کنار بگذاری تا با پای خودش به سراغت بیاید و خود به خود در تو به وجود بیاید. شب همگی با ارامش سیاوش . . .چهارشنبه ساعت 1:5

۱۰ آبان 1396
6K
ریشه وابستگی در چیست؟ اکثر ناراحتی های ما از امیدهای واهی و وابستگی های خود ما سرچشمه می گیرند. واقعیت این است که پس از ترک وابستگی ها بدون شک آزادی و شادی های فراوان ...

ریشه وابستگی در چیست؟ اکثر ناراحتی های ما از امیدهای واهی و وابستگی های خود ما سرچشمه می گیرند. واقعیت این است که پس از ترک وابستگی ها بدون شک آزادی و شادی های فراوان به سوی ما سرازیر می شوند. می توانیم به چیزی نیاز داشته باشیم اما وابسته ...

۳ مهر 1396
4K
می گویند روزی کسی می آید که همه را نجات می دهد، زندگی ها بهتر می شود... همه ی گرسنگان را غذا، همه ی فقیران رالباس نو میپوشاند! اما هیچکس نمی داند برای ذهنهای فقیر ...

می گویند روزی کسی می آید که همه را نجات می دهد، زندگی ها بهتر می شود... همه ی گرسنگان را غذا، همه ی فقیران رالباس نو میپوشاند! اما هیچکس نمی داند برای ذهنهای فقیر هم نجاتبخشی وجود دارد؟!! ذهنهایی که بیشتر از غذا به آگاهی و شعور نیازمندند... کاش ...

۲۴ شهریور 1396
3K
بیاییدپنجشنبه برای تمام دنیادعاکنیم مانندپروردگارکه مهربانیش برهمه سایه افکنده ای دوست مرا دعاکن شایدنزدیک ترازمن به خدا ایستاده ای امروزتان با ارامش خدایی دوستان سیاوش. . .96/6/23 پنج شنبه

بیاییدپنجشنبه برای تمام دنیادعاکنیم مانندپروردگارکه مهربانیش برهمه سایه افکنده ای دوست مرا دعاکن شایدنزدیک ترازمن به خدا ایستاده ای امروزتان با ارامش خدایی دوستان سیاوش. . .96/6/23 پنج شنبه

۲۳ شهریور 1396
5K
دوست ویسگونی عزیز من به انسان ها عشق بورز. به قدیسان و به گناهکاران عشق بورز. به بیگانگان عشق بورز. به دشمنان عشق بورز. به شرایط غیر قابل تحمل عشق بورز. به بیماری ها عشق ...

دوست ویسگونی عزیز من به انسان ها عشق بورز. به قدیسان و به گناهکاران عشق بورز. به بیگانگان عشق بورز. به دشمنان عشق بورز. به شرایط غیر قابل تحمل عشق بورز. به بیماری ها عشق بورز. آن گاه می بینی که همه آنان هماهنگ با نیروی درونی ات می شوند ...

۱۲ شهریور 1396
4K
دوست ویسگونی من... این متن رو بخاطر بسپار... ، شهوت باید به مهر تبدیل شود، فقط آنوقت است که از مرکز سکس به مرکز قلب حرکت می‌کنی. اما اکنون حتی قلب تو باید از مرکز ...

دوست ویسگونی من... این متن رو بخاطر بسپار... ، شهوت باید به مهر تبدیل شود، فقط آنوقت است که از مرکز سکس به مرکز قلب حرکت می‌کنی. اما اکنون حتی قلب تو باید از مرکز سکس تو پیروی کند،‌ یعنی که بالاتر از پایین تر تبعیت می کند! وقتیکه مرکز ...

۲ شهریور 1396
12K
دوست مجازی من...! چندوقت است برایت مینویسم وتو میخوانی... و گاهی تو مینویسی و من می خوانم!! دوست مجازی من...! این روزها درددلهایمان رابه زبان نمی آوریم...! تایپ میکنیم!!! مانده ایم اگر این دنیای مجازی ...

دوست مجازی من...! چندوقت است برایت مینویسم وتو میخوانی... و گاهی تو مینویسی و من می خوانم!! دوست مجازی من...! این روزها درددلهایمان رابه زبان نمی آوریم...! تایپ میکنیم!!! مانده ایم اگر این دنیای مجازی نبود... روی دیوار احساس چه کسی مینوشتیم؟ نامت زیباست اما... افسوس مجازی هستی!! پشت هریک ...

۲۲ مرداد 1396
6K
شما را به خدا ...! نه اصلا شما را به هرآنچه که می پرستید مثلا شما را به چشمانِ معشوقه یتان یا دلِ شکسته تان یا چه می دانم هرچه ! کمی خودتان را بردارید ...

شما را به خدا ...! نه اصلا شما را به هرآنچه که می پرستید مثلا شما را به چشمانِ معشوقه یتان یا دلِ شکسته تان یا چه می دانم هرچه ! کمی خودتان را بردارید بتکانید ! از تمامِ این فکرهایِ بی رنگ از این حرفهایِ تو خالیِ بی رویا ...

۵ مرداد 1396
13K
بخشودنی نیستی...! یه سری چیزا بخشودنی نیست عشق و خیانت در کنار هم زنده نمی مونن تو این رابطه رو کشتی مثل کشتن با چاقو دیگه هیچ وقت نمی تونیم به ترانه‌مون گوش کنیم به ...

بخشودنی نیستی...! یه سری چیزا بخشودنی نیست عشق و خیانت در کنار هم زنده نمی مونن تو این رابطه رو کشتی مثل کشتن با چاقو دیگه هیچ وقت نمی تونیم به ترانه‌مون گوش کنیم به من بگو، کسی که از صخره پایین می پره دوباره برمی گرده؟ به من بگو، ...

۳۱ تیر 1396
9K
زن بد. . . ‍ زنِ بد! طالعت این است که تنها بشوی!!! سر یک تبصره، پر حاشیه امضا بشوی؛ بند در بند، پر از باید و امّا و اگر.. شرطش این است که بی ...

زن بد. . . ‍ زنِ بد! طالعت این است که تنها بشوی!!! سر یک تبصره، پر حاشیه امضا بشوی؛ بند در بند، پر از باید و امّا و اگر.. شرطش این است که بی واهمه، زیبا بشوی! چشم در راه بمانی سر هر کوی و گذر، به بهای شرف ...

۳۰ تیر 1396
10K
خداحافظ ویسگون حال من دیدن ندارد پس برو یا که پرسیدن ندارد پس برو لحظه های زندگی را غم گرفت اینکه خندیدن ندارد پس برو دل به دل دیگر ندارد راه و پس جاده پیچیدن ...

خداحافظ ویسگون حال من دیدن ندارد پس برو یا که پرسیدن ندارد پس برو لحظه های زندگی را غم گرفت اینکه خندیدن ندارد پس برو دل به دل دیگر ندارد راه و پس جاده پیچیدن ندارد پس برو . . . جمعه ساعت 2:45 دقیقه. 96/4/23 خداحافظ. دوستان ویسگونی من

۲۳ تیر 1396
14K
همین امشب تصمیم بگیریم. . . . تصمیم بگیریم همین امشب غرورمان را نبینیم و برای یک بار که شده صدای خودخواهی‌ها را صامت کنیم و برای آدمِ دنیایمان بنویسیم که دوستش داریم چقدر وجودمان ...

همین امشب تصمیم بگیریم. . . . تصمیم بگیریم همین امشب غرورمان را نبینیم و برای یک بار که شده صدای خودخواهی‌ها را صامت کنیم و برای آدمِ دنیایمان بنویسیم که دوستش داریم چقدر وجودمان ‌به وجودش بسته است بیایید یک شب بخوابیم، بیایید یک شب خوابِ رسیدن‌به یار را ...

۱۸ تیر 1396
8K
از چی میترسی؟ تعدادی حشره کوچولو در یک برکه ،زیر آب زندگی می کردند . آنها تمام مدت می ترسیدند از آب بیرون بروند و بمیرند ‌. یک روز یکی از انها بر اساس ندای ...

از چی میترسی؟ تعدادی حشره کوچولو در یک برکه ،زیر آب زندگی می کردند . آنها تمام مدت می ترسیدند از آب بیرون بروند و بمیرند ‌. یک روز یکی از انها بر اساس ندای درونی ازساقه یک علف شروع به بالا رفتن کرد ، همه فریاد می زدند که ...

۳ تیر 1396
12K
نمیتوانی ببخشی اش؟ اگر کسی هست که نمی‌توانی ببخشی‌اش، اگر چیزی هست که نمی‌توانی ببخشی‌اش، اگر نمی‌توانی خود را ببخشی، پس بدان که هرگز طعم خوشبختی را نمی‌چشی. و جریان عظیم و جاری زندگی را ...

نمیتوانی ببخشی اش؟ اگر کسی هست که نمی‌توانی ببخشی‌اش، اگر چیزی هست که نمی‌توانی ببخشی‌اش، اگر نمی‌توانی خود را ببخشی، پس بدان که هرگز طعم خوشبختی را نمی‌چشی. و جریان عظیم و جاری زندگی را نیز نمی‌توانی بشناسی. زیرا منبع عظیم زندگی، عشق است؛ عشقی که با بخشش بی‌قید و ...

۲ تیر 1396
19K
خودت را گیج نکن. گیج کننده‌ترین اقدامی که علیه خویش می‌توانیم بکنیم این است که بکوشیم قلب‌مان را به چیزی قانع کنیم که عقلمان می‌داند، یک دروغ بزرگ است ... سیاوش. . . 96/3/14. 6:55

خودت را گیج نکن. گیج کننده‌ترین اقدامی که علیه خویش می‌توانیم بکنیم این است که بکوشیم قلب‌مان را به چیزی قانع کنیم که عقلمان می‌داند، یک دروغ بزرگ است ... سیاوش. . . 96/3/14. 6:55

۱۴ خرداد 1396
9K
شما چطور ؟ نمیدونم شما پاتون به مسافرخونه ، هتل و پانسیون و ... افتاده یا نه ، یعنی بنا به هر دلیلی و مسافرت و تفریحی که میرین سراغ یکی از اینها و اتاقی ...

شما چطور ؟ نمیدونم شما پاتون به مسافرخونه ، هتل و پانسیون و ... افتاده یا نه ، یعنی بنا به هر دلیلی و مسافرت و تفریحی که میرین سراغ یکی از اینها و اتاقی رو برای یک یا چند شب اجاره می کنید ؛ از همون لحظه ورود به ...

۱۰ خرداد 1396
8K
امروز از تو میخواهم. . . امروز از خدای مهربان صمیمانه میخواهم یک اتفاق خوب بیافتد وسط زندگیمان! آری همینجا وسط بی حوصلگی های روزانه مان نگرانی های شبانه مان وسط زخمهای دلمان انجا که ...

امروز از تو میخواهم. . . امروز از خدای مهربان صمیمانه میخواهم یک اتفاق خوب بیافتد وسط زندگیمان! آری همینجا وسط بی حوصلگی های روزانه مان نگرانی های شبانه مان وسط زخمهای دلمان انجا که زندگی را هیچوقت زندگی نکردیم یک اتفاق خوب بیافتد آنقدر خوب و زیبا که خاطرات ...

۴ خرداد 1396
13K
تو از من چه میخواستی؟ خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛ زیاد نزدیک به هم می سوزیم، و زیاد دور از هم ، یخ می زنیم . تو نباید آنکسی باشی که من ...

تو از من چه میخواستی؟ خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛ زیاد نزدیک به هم می سوزیم، و زیاد دور از هم ، یخ می زنیم . تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی. کسی که تو از من می ...

۱۶ اردیبهشت 1396
18K
حال خوبی دارم امشب...! باید بپذیری که ... جایی باید دست از گذشته بکشی آمد، بود، خندید، رفت را از حافظه ات پاک کنی جایی باید به سرعت خودت را جمع و جور کنی یا ...

حال خوبی دارم امشب...! باید بپذیری که ... جایی باید دست از گذشته بکشی آمد، بود، خندید، رفت را از حافظه ات پاک کنی جایی باید به سرعت خودت را جمع و جور کنی یا محکم بزنی توی گوش خودت! و بگی: به داد خودت برس لعنتی! بلند شو، تو ...

۱۳ اردیبهشت 1396
15K