وااااااای من....

وااااااای من....

۲۱ شهریور 1393
896
عجب پیامی...

عجب پیامی...

۲۰ شهریور 1393
858
نوبرشه والااااا....

نوبرشه والااااا....

۲۰ شهریور 1393
852
خخخخخخ...

خخخخخخ...

۲۰ شهریور 1393
799
,,,

,,,

۲۰ شهریور 1393
768
موافقم...

موافقم...

۲۰ شهریور 1393
805
ایییییییینننننن...

ایییییییینننننن...

۱۶ شهریور 1393
766
سلااااااااام

سلااااااااام

۱۶ شهریور 1393
802
هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه نکبت ... چه دست فرمونی داره توله سگ ... چه صدایی داره کثافت ... چه گیتاری میزنه ناکس ... استاده کامپیوتره لامصب ...

هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه نکبت ... چه دست فرمونی داره توله سگ ... چه صدایی داره کثافت ... چه گیتاری میزنه ناکس ... استاده کامپیوتره لامصب ... عجب گلی زد بی وجدان ... بی شرف خیلی کارش درسته ... دوستت دارم وحشتناک ...

۷ شهریور 1393
1K
ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ....... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ ..... ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...... ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ...

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ....... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ ..... ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...... ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...... ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ...

۷ شهریور 1393
861
دااااالیییییی...

دااااالیییییی...

۷ شهریور 1393
780
بفرماییییییید...

بفرماییییییید...

۷ شهریور 1393
2K
اوخووووداااا....

اوخووووداااا....

۷ شهریور 1393
859
اینم از شهر ما... همدانیها اعلام حضور لدفا...

اینم از شهر ما... همدانیها اعلام حضور لدفا...

۷ شهریور 1393
808
بدون شرح...

بدون شرح...

۷ شهریور 1393
754
سلاااااام

سلاااااام

۷ شهریور 1393
929
الهی..

الهی..

۷ شهریور 1393
763
الهی....

الهی....

۷ شهریور 1393
767
چطوره؟؟؟

چطوره؟؟؟

۲۴ مرداد 1393
774
ای جووونم...

ای جووونم...

۲۴ مرداد 1393
779