وااااااای من....

وااااااای من....

۲۱ شهریور 1393
963
عجب پیامی...

عجب پیامی...

۲۰ شهریور 1393
924
نوبرشه والااااا....

نوبرشه والااااا....

۲۰ شهریور 1393
936
خخخخخخ...

خخخخخخ...

۲۰ شهریور 1393
867
,,,

,,,

۲۰ شهریور 1393
837
موافقم...

موافقم...

۲۰ شهریور 1393
870
ایییییییینننننن...

ایییییییینننننن...

۱۶ شهریور 1393
829
سلااااااااام

سلااااااااام

۱۶ شهریور 1393
866
هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه نکبت ... چه دست فرمونی داره توله سگ ... چه صدایی داره کثافت ... چه گیتاری میزنه ناکس ... استاده کامپیوتره لامصب ...

هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه نکبت ... چه دست فرمونی داره توله سگ ... چه صدایی داره کثافت ... چه گیتاری میزنه ناکس ... استاده کامپیوتره لامصب ... عجب گلی زد بی وجدان ... بی شرف خیلی کارش درسته ... دوستت دارم وحشتناک ...

۷ شهریور 1393
1K
ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ....... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ ..... ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...... ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ...

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ....... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ ..... ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...... ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...... ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ...

۷ شهریور 1393
921
دااااالیییییی...

دااااالیییییی...

۷ شهریور 1393
843
بفرماییییییید...

بفرماییییییید...

۷ شهریور 1393
2K
اوخووووداااا....

اوخووووداااا....

۷ شهریور 1393
920
اینم از شهر ما... همدانیها اعلام حضور لدفا...

اینم از شهر ما... همدانیها اعلام حضور لدفا...

۷ شهریور 1393
870
بدون شرح...

بدون شرح...

۷ شهریور 1393
815
سلاااااام

سلاااااام

۷ شهریور 1393
996
الهی..

الهی..

۷ شهریور 1393
823
الهی....

الهی....

۷ شهریور 1393
832
چطوره؟؟؟

چطوره؟؟؟

۲۴ مرداد 1393
837
ای جووونم...

ای جووونم...

۲۴ مرداد 1393
842