وااااااای من....

وااااااای من....

۲۱ شهریور 1393
821
عجب پیامی...

عجب پیامی...

۲۰ شهریور 1393
791
نوبرشه والااااا....

نوبرشه والااااا....

۲۰ شهریور 1393
766
خخخخخخ...

خخخخخخ...

۲۰ شهریور 1393
724
,,,

,,,

۲۰ شهریور 1393
708
موافقم...

موافقم...

۲۰ شهریور 1393
740
ایییییییینننننن...

ایییییییینننننن...

۱۶ شهریور 1393
710
سلااااااااام

سلااااااااام

۱۶ شهریور 1393
744
هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه نکبت ... چه دست فرمونی داره توله سگ ... چه صدایی داره کثافت ... چه گیتاری میزنه ناکس ... استاده کامپیوتره لامصب ...

هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه نکبت ... چه دست فرمونی داره توله سگ ... چه صدایی داره کثافت ... چه گیتاری میزنه ناکس ... استاده کامپیوتره لامصب ... عجب گلی زد بی وجدان ... بی شرف خیلی کارش درسته ... دوستت دارم وحشتناک ...

۷ شهریور 1393
1K
ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ....... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ ..... ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...... ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ...

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ....... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ ..... ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...... ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...... ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ...

۷ شهریور 1393
799
دااااالیییییی...

دااااالیییییی...

۷ شهریور 1393
723
بفرماییییییید...

بفرماییییییید...

۷ شهریور 1393
2K
اوخووووداااا....

اوخووووداااا....

۷ شهریور 1393
803
اینم از شهر ما... همدانیها اعلام حضور لدفا...

اینم از شهر ما... همدانیها اعلام حضور لدفا...

۷ شهریور 1393
749
بدون شرح...

بدون شرح...

۷ شهریور 1393
699
سلاااااام

سلاااااام

۷ شهریور 1393
874
الهی..

الهی..

۷ شهریور 1393
705
الهی....

الهی....

۷ شهریور 1393
709
چطوره؟؟؟

چطوره؟؟؟

۲۴ مرداد 1393
716
ای جووونم...

ای جووونم...

۲۴ مرداد 1393
723