وااااااای من....

وااااااای من....

۲۱ شهریور 1393
863
عجب پیامی...

عجب پیامی...

۲۰ شهریور 1393
830
نوبرشه والااااا....

نوبرشه والااااا....

۲۰ شهریور 1393
817
خخخخخخ...

خخخخخخ...

۲۰ شهریور 1393
765
,,,

,,,

۲۰ شهریور 1393
738
موافقم...

موافقم...

۲۰ شهریور 1393
770
ایییییییینننننن...

ایییییییینننننن...

۱۶ شهریور 1393
740
سلااااااااام

سلااااااااام

۱۶ شهریور 1393
775
هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه نکبت ... چه دست فرمونی داره توله سگ ... چه صدایی داره کثافت ... چه گیتاری میزنه ناکس ... استاده کامپیوتره لامصب ...

هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه نکبت ... چه دست فرمونی داره توله سگ ... چه صدایی داره کثافت ... چه گیتاری میزنه ناکس ... استاده کامپیوتره لامصب ... عجب گلی زد بی وجدان ... بی شرف خیلی کارش درسته ... دوستت دارم وحشتناک ...

۷ شهریور 1393
1K
ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ....... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ ..... ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...... ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ...

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ....... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ ..... ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...... ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...... ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ...

۷ شهریور 1393
831
دااااالیییییی...

دااااالیییییی...

۷ شهریور 1393
753
بفرماییییییید...

بفرماییییییید...

۷ شهریور 1393
2K
اوخووووداااا....

اوخووووداااا....

۷ شهریور 1393
835
اینم از شهر ما... همدانیها اعلام حضور لدفا...

اینم از شهر ما... همدانیها اعلام حضور لدفا...

۷ شهریور 1393
782
بدون شرح...

بدون شرح...

۷ شهریور 1393
730
سلاااااام

سلاااااام

۷ شهریور 1393
904
الهی..

الهی..

۷ شهریور 1393
735
الهی....

الهی....

۷ شهریور 1393
741
چطوره؟؟؟

چطوره؟؟؟

۲۴ مرداد 1393
747
ای جووونم...

ای جووونم...

۲۴ مرداد 1393
753