بی بهانه که لبخند میزنی ' باران می ماند در کدام خانه فرود آید!!

بی بهانه که لبخند میزنی ' باران می ماند در کدام خانه فرود آید!!

۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
7K
جان منی ❣ دل بر تو نهم ❣ که آرام جان منی 💕❣💕

جان منی ❣ دل بر تو نهم ❣ که آرام جان منی 💕❣💕

۲۱ فروردین 1398
8K
۲۱ فروردین 1398
2K
۲۱ فروردین 1398
3K
۲۱ فروردین 1398
3K
۲۱ فروردین 1398
3K
۲۱ فروردین 1398
3K
خدا رحم کند به من به تو به این تب عشق و دلتنگی های همیشگی که گاهی بغض می شود و گاهی شعر ...

خدا رحم کند به من به تو به این تب عشق و دلتنگی های همیشگی که گاهی بغض می شود و گاهی شعر ...

۲۱ فروردین 1398
3K
#اللهم_صل_علی_محمد_وال_محمد_وعجل_فرجهم #التماس_دعا

#اللهم_صل_علی_محمد_وال_محمد_وعجل_فرجهم #التماس_دعا

۲۱ فروردین 1398
9K
#اللهم_صل_علی_محمد_وال_محمد_وعجل_فرجهم #التماس_دعا

#اللهم_صل_علی_محمد_وال_محمد_وعجل_فرجهم #التماس_دعا

۲۱ فروردین 1398
7K
جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیـــچ کامی جــان از بـــــدن برآید از حســـرت دهـــانش آمد به تنگ جـــــانم خود کام تنگــدستان کی زان دهـــــن برآید گویند ذکر خیـــرش ...

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیـــچ کامی جــان از بـــــدن برآید از حســـرت دهـــانش آمد به تنگ جـــــانم خود کام تنگــدستان کی زان دهـــــن برآید گویند ذکر خیـــرش در خیــل عشقبــــازان هر جــا که نـــام حافظ در انجمـــــن برآید

۲۱ فروردین 1398
13K
۲۱ فروردین 1398
4K
۲۱ فروردین 1398
4K
#طووووووو نوبرانه ترین میوه ی بهار منی... من عاشقانه ترین شکل انتظار توام..💖💖

#طووووووو نوبرانه ترین میوه ی بهار منی... من عاشقانه ترین شکل انتظار توام..💖💖

۴ فروردین 1398
20K
۲۱ فروردین 1398
5K
۲۱ فروردین 1398
2K
نداری خال لب اما به چشم من که زیبایی فدای ناز لبخندت تو در من خوب دنیایی دل از من برده ای دیگر به طنازی نیازی نیست به گیسوی تو دل بستم چقدر زیباست شیدایی...?

نداری خال لب اما به چشم من که زیبایی فدای ناز لبخندت تو در من خوب دنیایی دل از من برده ای دیگر به طنازی نیازی نیست به گیسوی تو دل بستم چقدر زیباست شیدایی...?

۲۱ فروردین 1398
13K
بی اجازه دوستت دارم چشم از تو اشک از من دل از تو درد از من قلب از تو طپش از من نفس از تو مرگ اگر باشد آن هم از من.

بی اجازه دوستت دارم چشم از تو اشک از من دل از تو درد از من قلب از تو طپش از من نفس از تو مرگ اگر باشد آن هم از من.

۲۲ فروردین 1398
14K
ﻣــﺮﺩ ﻫﻢ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﯾﻮﺍﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺗﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧـدیده ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺶ ﻗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻣــﺮﺩ ﻫﻢ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﯾﻮﺍﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺗﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧـدیده ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺶ ﻗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ

۲۲ فروردین 1398
8K