اَزیـآدرَفـتِـهـ

simple_

یک دم مرا به گوشه ی راحت رها مکن
با من تلاش کن که بدانم نمرده ام ...!

۴ فروردین 1396
13
ببین سراغِ مرا هیچکس نمیگیرد! مگر که نیمه شبی غصه ای غمی چیزی... _______________ #مهرداد_نصرتی

ببین سراغِ مرا هیچکس نمیگیرد! مگر که نیمه شبی غصه ای غمی چیزی... _______________ #مهرداد_نصرتی

۲۰ اسفند 1395
26
۳۰ دی 1395
15
آرِزوےِ مَنـ بودے واسہ کے بَرآوَرده‍ شُدے :)

آرِزوےِ مَنـ بودے واسہ کے بَرآوَرده‍ شُدے :)

۱۴ آذر 1395
19
...

...

۳۰ آبان 1395
16
#:)

#:)

۱۵ آبان 1395
23
میخوآم بَرگَردَم بـہ #دُختَـرے ڪـہ [ساڪِـت] نَبود #غزلیے ڪـہ [عاشِـق] نَبود

میخوآم بَرگَردَم بـہ #دُختَـرے ڪـہ [ساڪِـت] نَبود #غزلیے ڪـہ [عاشِـق] نَبود

۱۵ آبان 1395
31
//دَوآیـ اینـ بـے خـوآبـے هـآ:) تُـویـے ڪِعـ اَلآنـ خوابی:)

//دَوآیـ اینـ بـے خـوآبـے هـآ:) تُـویـے ڪِعـ اَلآنـ خوابی:)

۴ شهریور 1395
13
بِهِم گُفتـ : رَفیقآت اَرزِشـ نَدارَنـ😏 گُفتَمـ : نِمیفروشَمـ👅 گُفتـ : فُرُوختَنِت😂

بِهِم گُفتـ : رَفیقآت اَرزِشـ نَدارَنـ😏 گُفتَمـ : نِمیفروشَمـ👅 گُفتـ : فُرُوختَنِت😂

۲۳ مرداد 1395
17
#سَرد باشـ #سَنگـ باشـ دُنیا جایِـ اِحساسـ نـے :)

#سَرد باشـ #سَنگـ باشـ دُنیا جایِـ اِحساسـ نـے :)

۳ مرداد 1395
18
زیـــاد خَََوبـــــ نََََباشـــــــ داستانـــــ میشِِِعـــ:()

زیـــاد خَََوبـــــ نََََباشـــــــ داستانـــــ میشِِِعـــ:()

۲۶ تیر 1395
13
ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ ...✖️ √ ﻧﻪ

ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ ...✖️ √ ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ ﻜﻨﻪ ...ツ √ ﻧﻪ " ﻧـــــــــفـﺲ ﻋﻤﻴﻖ " 〇 √ ﻧﻪ " ﻳﻪ ﻟﻴـــــﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳَــــــــﺮﺩ ..." ∝ √ ﻧﻪ " ﺩٰاﺩ ﺯﺩَﻥ " ...⌛️ √ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــے ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ √ﻓﻘﻂ...↯↯↯~ √نــــیاز داری↯↯↯ √یکی بهت بگه من هنوز هستم چه ...

۲۰ تیر 1395
15
نمـی دانستـم دلتنگـی دل نازڪم میڪنـد... آنقـدر ڪه به هر بهانـه ےڪوچڪی چانـه ام بلـرزد و چشـم هایـم خیـس اشـڪ شـود..!! نمـی دانستـم دلتنگـی ضعیفـم میڪنـد... آنقـدر ڪه ڪوه استـوار غـرورم زیـر بـار ندیدنـت ڪمر ...

نمـی دانستـم دلتنگـی دل نازڪم میڪنـد... آنقـدر ڪه به هر بهانـه ےڪوچڪی چانـه ام بلـرزد و چشـم هایـم خیـس اشـڪ شـود..!! نمـی دانستـم دلتنگـی ضعیفـم میڪنـد... آنقـدر ڪه ڪوه استـوار غـرورم زیـر بـار ندیدنـت ڪمر خـم ڪنـد..!! نمـی دانستـم دلتنگـی ڪودکم میڪند... آنقـدر ڪه در نبودنـت ساعـت ها گوشـه اے ...

۲۰ تیر 1395
23
ﺳﻼﻣﺘﯽڪﺴﯽڪﻪ … ﺍﻟڪﯽﻣﯿﮕﻔﺖﺩﻭﺳـﺖﺩﺍﺭﻡ … ﺍﻟڪﯽﻣﯿﮕﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ … ﺍﻟڪﯽﻓـﺪﺍﻡﻣﯿﺸـﺪ … ﺍﻟڪﯽﺑـﻮﺳﻢﻣﯿڪﺮﺩ … ﺍﻟڪﯽﻫﻮﺍﻣﻮﺩﺍﺷﺖ … ﺍﻟڪﯽﺭﻭﻡﺗﻌﺼــــﺐﺩﺍﺷﺖ … ✘ ﺍﻟڪﯽﻣﯿﮕﻔﺖﻓﻘﻂﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡﺑﺎﮐﺴﯽﻧﯿﺴﺘﻢ ✘… ﺍﻟڪــــــــــﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ!!… ﻣﯿﻔﻬﻤــﯽ … ﺍﻟڪــــــــــــــــــــﯽ … ؟؟؟ ﺁﺥ ڪﻪ ﭼﻘﺪﺩﻟـﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ⇄ ﺍﻟڪـــــﻰ ⇄ ...

ﺳﻼﻣﺘﯽڪﺴﯽڪﻪ … ﺍﻟڪﯽﻣﯿﮕﻔﺖﺩﻭﺳـﺖﺩﺍﺭﻡ … ﺍﻟڪﯽﻣﯿﮕﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ … ﺍﻟڪﯽﻓـﺪﺍﻡﻣﯿﺸـﺪ … ﺍﻟڪﯽﺑـﻮﺳﻢﻣﯿڪﺮﺩ … ﺍﻟڪﯽﻫﻮﺍﻣﻮﺩﺍﺷﺖ … ﺍﻟڪﯽﺭﻭﻡﺗﻌﺼــــﺐﺩﺍﺷﺖ … ✘ ﺍﻟڪﯽﻣﯿﮕﻔﺖﻓﻘﻂﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡﺑﺎﮐﺴﯽﻧﯿﺴﺘﻢ ✘… ﺍﻟڪــــــــــﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ!!… ﻣﯿﻔﻬﻤــﯽ … ﺍﻟڪــــــــــــــــــــﯽ … ؟؟؟ ﺁﺥ ڪﻪ ﭼﻘﺪﺩﻟـﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ⇄ ﺍﻟڪـــــﻰ ⇄ ﺗﻨﮓ ﺷــــﺪﻩ … ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﻟڪﯿﺶ … ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦﺍﻟڪﯿﺶ … ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺍﻟڪﯿﺶ … ﻭﻟــــــــــﯽ .… ...

۱۸ تیر 1395
15
ایــــن چـــیـــه ؟ +دِلــــــه - مــــیــــشــــه بــــِـدیــــش بــه مـــن ؟ +مـــی تـــونــــی اَزش خـــــوب مـــــــراقــــــبـــــت کـــُــنــــی ؟ - آره +بـــــیـــــا مــــال تـــــو -وای مرســـــــــی -اِم راســـــــتـــــش چِ جــــوری بـــــهـــت بـــــگــــــم ؟؟! +چـــــــی شـــــــده ؟ - ...

ایــــن چـــیـــه ؟ +دِلــــــه - مــــیــــشــــه بــــِـدیــــش بــه مـــن ؟ +مـــی تـــونــــی اَزش خـــــوب مـــــــراقــــــبـــــت کـــُــنــــی ؟ - آره +بـــــیـــــا مــــال تـــــو -وای مرســـــــــی -اِم راســـــــتـــــش چِ جــــوری بـــــهـــت بـــــگــــــم ؟؟! +چـــــــی شـــــــده ؟ - مــــــنــــو بـــــبــــخــــش از دســـــتـــــم اُفـــــــتـــــاد شــــــکـــــســـــت +مـــــــیــــــشـــــه پــــــَـســــش بـــــدی ؟؟ :) - بــــــیـــــا +مــــــــرســـــــی :) ...

۱۸ تیر 1395
46
ابجیـم؟ -جونم؟ +دیدمش..! -کجــــاآ؟؟؟ +گوشــهـ ایـ از ایــن شهـر... -خب؟باهاش حرفـ زدی؟ +اجی تو بغلت قشنگـــ میخندید...:( -کی؟من؟دیوونــه شدی؟ +مواظبـ عشقم باش:) -چی میگی؟! +یه روز تـوام تنها میذاره!!! -عاشــــقمه... تنهام نمیـــزارهـه +تو آبجـــیم بودی ...

ابجیـم؟ -جونم؟ +دیدمش..! -کجــــاآ؟؟؟ +گوشــهـ ایـ از ایــن شهـر... -خب؟باهاش حرفـ زدی؟ +اجی تو بغلت قشنگـــ میخندید...:( -کی؟من؟دیوونــه شدی؟ +مواظبـ عشقم باش:) -چی میگی؟! +یه روز تـوام تنها میذاره!!! -عاشــــقمه... تنهام نمیـــزارهـه +تو آبجـــیم بودی لامصــب!! #هه ابجی :) عاقــا مُب باشهـ

۱۸ تیر 1395
51
√هیـــچوقت یــادم نمیـــره بهم چـــی گذشتــ تا گذشتـــ√ ڪدام را بنویسم...؟؟ ڪدام را بسپارم...؟؟ دلے ڪہ از تو گرفتہ... یــــــــا دلے ڪہ بے تو گرفتہ... #داغـــونم :)

√هیـــچوقت یــادم نمیـــره بهم چـــی گذشتــ تا گذشتـــ√ ڪدام را بنویسم...؟؟ ڪدام را بسپارم...؟؟ دلے ڪہ از تو گرفتہ... یــــــــا دلے ڪہ بے تو گرفتہ... #داغـــونم :)

۱۷ تیر 1395
42
میدانـــے اشتباه از کجاست؟؟؟؟ از تو نیــست!!!! اشتباه از

میدانـــے اشتباه از کجاست؟؟؟؟ از تو نیــست!!!! اشتباه از "مــن" است... هر جا رنجیـــدم به رویت نیاوردم "لبخنـــد" زدم فکر کردے درد نداد "محکــــم تر" زدے..

۱۷ تیر 1395
19
هَمِـه چیــــز می تَوآنَد مَرآ خوشحآل کُـنَد اَمآ هیچ چیز نِمی تَوآنَــد غَمِ مَرآ بِبَــــــرَد

هَمِـه چیــــز می تَوآنَد مَرآ خوشحآل کُـنَد اَمآ هیچ چیز نِمی تَوآنَــد غَمِ مَرآ بِبَــــــرَد

۱۷ تیر 1395
14
سکوت.. همیشه به معنای رضایت نیست.. گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام. به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمیدهند توضیح دهم! #سیمین_دانشور

سکوت.. همیشه به معنای رضایت نیست.. گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام. به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمیدهند توضیح دهم! #سیمین_دانشور

۱۵ تیر 1395
29