۷ ساعت پیش
2K
توی صفحه غریب زندگی همه مون در نقش یه بازیگریم با همیم تو بازیای روزگار از درون هم ولی بی خبریم همه مون پشت نگاه صورتک همیشه از صبح تا شب قایم میشیم واسه پنهون ...

توی صفحه غریب زندگی همه مون در نقش یه بازیگریم با همیم تو بازیای روزگار از درون هم ولی بی خبریم همه مون پشت نگاه صورتک همیشه از صبح تا شب قایم میشیم واسه پنهون کردن گریه هامون روی قلب و روحمون خط می کشیم بهتره به قلبامون دروغ نگیم ...

۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
2K
از این تب جانکاهم در هر نفس و آهم هر نقطه ای از راهم جز عشق نمیخواهم این سفره شاهانه سهم توی دیوانه از صاحب این خانه جز عشق نمیخواهم چرخیدم و چرخیدم حال همه ...

از این تب جانکاهم در هر نفس و آهم هر نقطه ای از راهم جز عشق نمیخواهم این سفره شاهانه سهم توی دیوانه از صاحب این خانه جز عشق نمیخواهم چرخیدم و چرخیدم حال همه را دیدم از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم این مال و منال تو چون ...

۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
3K
۲۳ ساعت پیش
3K
بر تو و آن خاطر آسوده سوگند بر تو ای چشم گنه آلوده سوگند بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن کز چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من عمریست، هر شب در رهگذارت ...

بر تو و آن خاطر آسوده سوگند بر تو ای چشم گنه آلوده سوگند بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن کز چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من عمریست، هر شب در رهگذارت ماندم چشم انتظارت شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها بگذشته بی تو شبها در ...

۲۳ ساعت پیش
3K
۲۳ ساعت پیش
3K
هر آن تو با من گفت در جان تو با من گفت چشمان تو با من گفت جز عشق نمیخواهم هر ذره که جان دارد از عشق نشان دارد از هرکه روان دارد جز عشق ...

هر آن تو با من گفت در جان تو با من گفت چشمان تو با من گفت جز عشق نمیخواهم هر ذره که جان دارد از عشق نشان دارد از هرکه روان دارد جز عشق نمیخواهم

۲۳ ساعت پیش
3K
محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست گفت:مستی،زان سبب افتان خیزان می‌روی گفت:جرم راه رفتن نیست،ره هموار نیست گفت:می‌باید تورا تا خانه‌ی قاضی برم گفت:رو ...

محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست گفت:مستی،زان سبب افتان خیزان می‌روی گفت:جرم راه رفتن نیست،ره هموار نیست گفت:می‌باید تورا تا خانه‌ی قاضی برم گفت:رو صبح آی،قاضی نیمه شب بیدار نیست گفت:نزدیک است والی را سرای،آن‌جا شویم گفت:والی از کجا ...

۲۳ ساعت پیش
4K
۲۳ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K