در مداری به وسعت تابستان های کودکی روی اله کلنگی که یک طرف تو یک طرف من ناگهان ها کسی بانگ می زند لطفاً یک لحظه سکوت اینجا یک کبوتر زخمی می خواهد تا فراسوی ...

در مداری به وسعت تابستان های کودکی روی اله کلنگی که یک طرف تو یک طرف من ناگهان ها کسی بانگ می زند لطفاً یک لحظه سکوت اینجا یک کبوتر زخمی می خواهد تا فراسوی آبی پرگشاید سیروس ذکایی #سیروس_ذکایی

۲۱ آبان 1397
195
روز جهانی کوروش کبیر #کوروش #پاسارگاد

روز جهانی کوروش کبیر #کوروش #پاسارگاد

۱۰ آبان 1397
227
#autumn #پاییز رد خاطره ها رد خاطره هایم را در لا به لای برگهای پاییز جستجو کن شاید رسیده باشی به سرزمین‌های دور دست دلتنگی که از انتهای جاده های جنون سرک می کشد در ...

#autumn #پاییز رد خاطره ها رد خاطره هایم را در لا به لای برگهای پاییز جستجو کن شاید رسیده باشی به سرزمین‌های دور دست دلتنگی که از انتهای جاده های جنون سرک می کشد در نگاه تو خلاصه میشود برگ باد باران در تقدیر زخمی بر دستهایم جاریست زخمی از ...

۲۶ مهر 1397
380
این هم شب یلدای ما

این هم شب یلدای ما

۳۰ آذر 1394
226
انتهای خیابان پاییز همه برگها جمع شدند تا پادشاهی زمستان را جشن بگیرند . . . سیروس ذکایی

انتهای خیابان پاییز همه برگها جمع شدند تا پادشاهی زمستان را جشن بگیرند . . . سیروس ذکایی

۳۰ آذر 1394
311