😐😠

😐😠

۱ روز پیش
20
بپا غش نکنی

بپا غش نکنی

۱ روز پیش
70
زیاد توجه نکن 😐😂😂😂😂

زیاد توجه نکن 😐😂😂😂😂

۱ روز پیش
3K
من که دارم

من که دارم

۱ روز پیش
2K
شما کی قیافتون اینطوری میشه؟؟

شما کی قیافتون اینطوری میشه؟؟

۱ روز پیش
2K
😐🔫

😐🔫

۲ روز پیش
154
شبتون خوش

شبتون خوش

۲ روز پیش
3K
کیا زدن تو پر پسرا ؟ هرکی زده ایول پسرای بی بخار پر ادعا

کیا زدن تو پر پسرا ؟ هرکی زده ایول پسرای بی بخار پر ادعا

۲ روز پیش
3K
میدونم که میدونی ولی دلمو نشکن

میدونم که میدونی ولی دلمو نشکن

۲ روز پیش
3K
والا بخدا

والا بخدا

۲ روز پیش
3K
لایک و فالو و این چرت و پرتا فراموش نشه

لایک و فالو و این چرت و پرتا فراموش نشه

۲ روز پیش
4K
😐🔫

😐🔫

۲ روز پیش
2K
#مملکت_داریم_ما

#مملکت_داریم_ما

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
چرا فالو نمیکنید سنگ دلان

چرا فالو نمیکنید سنگ دلان

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
کیا این مشکلو دارن

کیا این مشکلو دارن

۳ روز پیش
3K
والا

والا

۳ روز پیش
3K
سپاااااسسس

سپاااااسسس

۳ روز پیش
2K
هر کی بیداره کامنت کنه

هر کی بیداره کامنت کنه

۳ روز پیش
3K