##

##

۲۲ ساعت پیش
814
###

###

۱ روز پیش
909
۲ روز پیش
883
درد برای بعضـــی دردها نه میتوان گریــــــه کــرد... نه میتوان فریاد زد برای بعضـــی دردها فقـــط میتوان نگــــاه کرد و بی صـــــدا شکست....!

درد برای بعضـــی دردها نه میتوان گریــــــه کــرد... نه میتوان فریاد زد برای بعضـــی دردها فقـــط میتوان نگــــاه کرد و بی صـــــدا شکست....!

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲۴ اسفند 1396
5K
۱۷ اسفند 1396
5K
۱۷ اسفند 1396
6K