قلبـهـ یخــے ^^

smiiii.d

بڪوبـ بیبے 👊


بختیآرے 💪

گهـ خورے تو پستآمـ =بلآڪ :)

کــــــرم ریزے=بلآڪ :)

کپے میخآے بکنــے اولـ اطلآع بدع


عشقـآے دلــــم👇

خوآهرـهـ دلخـورمـ :)
@AVA2380
عسلیــــــم :)
@N.A73
سآریــــم :)
@sofi1384
آدولیـــــم :)
@idaaaw


مصلن بالا رو نیگا میڪنی کہ اشڪات نریزن :) ❤

گفــت میشنآسیــش؟!
صــد تآ خآطــره اومــد جلــو چشـــم ے لبخــندزدم و گفتـــم نــع کیــع؟! :)

+نبینــم غمتــو!
-تآحآلآ کــع دیدے چــه گهـــے خــوردے؟!

-اِشتِبآهِ مَن بُودی وَلی اَگِه بِه مَن بآشِه بآزَم اِنتِخآبِت میکُنَم:)-♡

فــرآموشـم میشــع کـــع فــرآموشش کنــــم :)!

قَلبِشُو میشکَنی ،اَمآ عٌونـ هَنُوز بآ تیکِعآیِ شِکَستِه شُدِه قَلبِش دٌوصـِت دآرِه :)∝]

شآیَد مَـن وآصِ کِصی سآختِه نَشُودَم :|♡

-هَنوزَم وَقتی اِسمِتو میشنَوَم دَستَمو رو قَلبَم میذآرَمو زیرِ لَب میگَم اینقَدر تُند نَزَن لَنَتی اون دیگِ رَفته:)

خِیلیـ طُول میکٍشِه قَلبِت چیزیـُو بِفَهمِه کِ مَغزِت خِیلی وَقتِه میدُونِه!♡

قشنگتریـن زندآنـے دنیآ دستـ هآے توستـ دورـهـ تنمـ ^^

قشنگتریـن زندآنـے دنیآ دستـ هآے توستـ دورـهـ تنمـ ^^

۱ روز پیش
14
❤

۲ روز پیش
12
+چهـ نسبتے بآهآش دآرے؟ -بآهآش از تهـ دلـ میخندمـ (:

+چهـ نسبتے بآهآش دآرے؟ -بآهآش از تهـ دلـ میخندمـ (:

۲ روز پیش
10
میشمـ اونـ ستارـهـ اے ڪهـ 🌟 هر شبـ بهشـ زلـ بزنے 😻 ولے دستتـ بهشـ نمیرسهـ

میشمـ اونـ ستارـهـ اے ڪهـ 🌟 هر شبـ بهشـ زلـ بزنے 😻 ولے دستتـ بهشـ نمیرسهـ

۳ روز پیش
23
و از تمآمـ دنیآ سهمع منـ {ط} بآشے و بسـ ^^

و از تمآمـ دنیآ سهمع منـ {ط} بآشے و بسـ ^^

۳ روز پیش
28
+خوبی؟ - تو خوبی؟؟ +چرا سوالو با سوال جواب میدی؟؟؟ - خب جوابش بستگی به حالِ تو داره :)

+خوبی؟ - تو خوبی؟؟ +چرا سوالو با سوال جواب میدی؟؟؟ - خب جوابش بستگی به حالِ تو داره :)

۶ روز پیش
9
خدآیا التمآستـ میڪنمـ همهـ دنیآیتـ ارزآنے دیگرآنـ ولے... آنڪهـ دنیآے منـ استـ مآلهـ دیگرے نبآشد! :) ❤

خدآیا التمآستـ میڪنمـ همهـ دنیآیتـ ارزآنے دیگرآنـ ولے... آنڪهـ دنیآے منـ استـ مآلهـ دیگرے نبآشد! :) ❤

۶ روز پیش
23
میخوآمـ گردنتـ فقطـ بآ لبآے منـ ڪبود شهـ 😻 🙈 ❤ 💋 🙈

میخوآمـ گردنتـ فقطـ بآ لبآے منـ ڪبود شهـ 😻 🙈 ❤ 💋 🙈

۶ روز پیش
23
آدمآے دنیآ بهـ دو دستهـ تقسیـمـ میشنـ: یڪے منـ ڪهـ {ط}رو میخآمـ 😻 یڪے بقیهـ ڪهـ غلط میڪننـ {ط}رو بخآنـ 😻

آدمآے دنیآ بهـ دو دستهـ تقسیـمـ میشنـ: یڪے منـ ڪهـ {ط}رو میخآمـ 😻 یڪے بقیهـ ڪهـ غلط میڪننـ {ط}رو بخآنـ 😻

۷ روز پیش
26
بآ {ط} بودنـ ز همهـ دستـ ڪشیدنـ دآرد 😻 ز همـهـ دستـ ڪشیدمـ ڪهـ {ط} بآشے همهـ امـ :) 😻 ❤

بآ {ط} بودنـ ز همهـ دستـ ڪشیدنـ دآرد 😻 ز همـهـ دستـ ڪشیدمـ ڪهـ {ط} بآشے همهـ امـ :) 😻 ❤

۷ روز پیش
15
😻

😻

۷ روز پیش
8
😻

😻

۷ روز پیش
8
من حصــود نیصتــم ولے الهے بمیرـهـ اونے ڪهـ میخآد جآیهـ منو تو دلتـ بگیرـهـ ^^

من حصــود نیصتــم ولے الهے بمیرـهـ اونے ڪهـ میخآد جآیهـ منو تو دلتـ بگیرـهـ ^^

۱ هفته پیش
27
{ط} قَشَنـگـ تَـرینـ مِهمونهـ ناخـوندـهـ ے قَلـــبَمے 😻

{ط} قَشَنـگـ تَـرینـ مِهمونهـ ناخـوندـهـ ے قَلـــبَمے 😻

۱ هفته پیش
8
😻😻

😻😻

۱ هفته پیش
8
@idaaaw چشـم عسلیمـ لآیڪ و فآلو شهـ لطفا ^^

@idaaaw چشـم عسلیمـ لآیڪ و فآلو شهـ لطفا ^^

۱ هفته پیش
11
فَرقّ مٓیّکُنِهِ نَرِسٓی ، تاٰ نَزٰارَنْ بِرِسٓے :) ❤

فَرقّ مٓیّکُنِهِ نَرِسٓی ، تاٰ نَزٰارَنْ بِرِسٓے :) ❤

۱ هفته پیش
8
❤

۱ هفته پیش
8
[ ‏بے نیازے یعنے خودتـ یاد بگیرے حال خودتو خوبـ کنے :) ]

[ ‏بے نیازے یعنے خودتـ یاد بگیرے حال خودتو خوبـ کنے :) ]

۱ هفته پیش
9
بعضے آدمـآ میتوننـ در ڪمتـر از ده ثآنیهـ بدجور حآلتو بهمـ بزننـ :) ❤

بعضے آدمـآ میتوننـ در ڪمتـر از ده ثآنیهـ بدجور حآلتو بهمـ بزننـ :) ❤

۱ هفته پیش
11